דוחות רבעוניים – תרומות מישות מדינית זרה | מחסוםווטש
שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email

פרטי התרומות לשנת 2012 - לקריאה לחצו כאן

 

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הראשון לשנת 2013 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השני לשנת 2013 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השלישי לשנת 2013 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון האחרון לשנת 2013 - לקריאה לחצו כאן

 

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הראשון לשנת 2014 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השני לשנת 2014 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השלישי לשנת 2014 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון האחרון לשנת 2014 - לקריאה לחצו כאן

 

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הראשון לשנת 2015 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השני לשנת 2015 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השלישי לשנת 2015 - לקריאה לחצו כאן

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הרביעי לשנת 2015 - לא היו תרומות מישות זרה – הדיווח הוגש ביום 15/2/16.

 

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הראשון לשנת 2016 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השני לשנת 2016 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השלישי לשנת 2016 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הרביעי לשנת 2016 - לא היו תרומות מישות זרה

 

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הראשון לשנת 2017 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השני לשנת 2017 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון השלישי לשנת 2017 - לא היו תרומות מישות זרה
דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה לרבעון הרביעי לשנת 2017 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה  2018 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה  2019 - לא היו תרומות מישות זרה

דו"ח תרומות שנתקבלו מיישות מדינית זרה  2020 - לא היו תרומות מישות זרה