ג'יוס צפון 935 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'יוס צפון 935