ג'יוס דרום | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'יוס דרום

מחסום זה הוקם אחרי ביטול מחסום פלאמיה הקודם, שהיה פתוח ברציפות 12 שעות, לאחר שגדר ההפרדה הועתקה מערבה בעקבות בג"צ. משמש את תושבי ג'יוס שהמחסום הקרוב לכפרם הפך לעונתי, וגם את תושבי פלאמיה שאדמותיהם בקרבתו.