בתי המשפט הצבאיים, צדק של אדונים | מחסוםווטש
כריכה של חוברת בתי המשפט הצבאיים: צדק של אדונים