בתי המשפט הצבאיים, צדק של אדונים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בתי המשפט הצבאיים, צדק של אדונים

כריכה של חוברת בתי המשפט הצבאיים: צדק של אדונים