בית עיזה 6179 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית עיזה 6179