ארגוני זכויות אדם | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ארגוני זכויות אדם

ארגוני זכויות אדם והכיבוש

ארגוני זכויות האדם הם ארגונים לא-ממשלתיים אשר מטרתם המוצהרת היא לעקוב אחר שמירת זכויות האדם ולדווח על הפרה שלהן.

תעאיוש:
פלסטינים וישראלים נאבקים יחד בכיבוש ולמען שוויון אזרחי מלא, במאות פעולות ישירות ולא-אלימות משנת 2000. דיווח שבועי על הפרות זכויות אדם בסיסיות של הפלסטינים בגדה המערבית

בצלם:
"בְּצֶלֶם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים" היא עמותה ישראלית שהוקמה בשנת 1989. מטרת העמותה לפי פרסומיה היא "לסיים את הכיבוש מתוך הכרה שרק כך ניתן לממש עתיד בו זכויות האדם, דמוקרטיה, חירות ושוויון יובטחו לכל בני האדם – פלסטינים וישראלים – החיים בין הירדן לים. [...]

יש דין:
הארגון מפעיל לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה, במטרה שיממשו את חובתן על פי עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי, לאמור: הגנה על הפלסטינים ועל זכויותיהם. כמו כן הארגון מבקש להגביר את המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים.

שוברים שתיקה:
מטרת הארגון היא להעלות את המודעות למציאות היום יומית בשטחים הכבושים על מנת ליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית, זאת על מנת להביא לסיום הכיבוש.

רופאים לזכויות אדם
מאז הקמת ארגון רופאים לזכויות אדם ע"י ד"ר רוחמה מרטון, עם תחילת האינתיפאדה הראשונה (1988), פועלים בו במקביל צוותי רפואה ורווחה, מתנדבים וצוות מקצועי לא רפואי. יחד הם משלבים עשייה רפואית ופוליטית עם מאבקים נגד הפרות זכויות אדם.

לוחמים לשלום: 
לוחמים לשלום תומכת בפתרון שתי מדינות לשני עמים במסגרת הסכם גבולות 1967, או בכל פתרון אחר שיתקבל בהסכמה הדדית ויאפשר לישראלים ופלסטינים
לקיים חיים חופשיים, בטוחים ודמוקרטיים מתוך מקום של כבוד במדינת שלהם.

רבנים שומרי משפט:
עמותת "שומרי משפט: רבנים למען זכויות האדם" הנה עמותה רבנית ציונית למען זכויות האדם הפועלת בישראל ובשטחים שבשליטתה למען זכויותיהם של יהודים ולא-יהודים כאחד.

שלום עכשיו:
שלום עכשיו היא התנועה הגדולה והוותיקה בישראל הפועלת לקידום השלום דרך פתרון של שתי מדינות לשני עמים ולסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

המוקד להגנת הפרט:
ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל.

במקום:
לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון.