אום א שייח | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אום א שייח

מקאם אום א שייח

המקאם על שם אמו של שיח' זיתון. נמצא בשלוחת ביתוניה בשטח צבאי סגור. הכניסה בתיאום עם הצבא דרך שער התנחלות בית חורון. פלסטינים מנועים להגיע.