אום אל ח'יר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אום אל ח'יר

להצגת כל הדוחות ממקום זה

 

אום אל ח'יר
כפר פלסטיני בנפת חברון שבדרום הגדה המערבית, בכפר חמש משפחות.
התושבים הפלסטינים התיישבו במקום לפני כמה עשורים לאחר שגורשו מאזור ערד.
הם רכשו את הקרקע מתושבי הכפר הפלסטיני יטא.

תושבי אום אל חייר סובלים מאלימות קשה של מתנחלי כרמל הסמוכה, ממצוקת מיםinfo-icon, ומהריסות מבנים תכופות בידי המינהל האזרחיinfo-icon