אבו איסמעיל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אבו איסמעיל

מקאם אבו איסמעיל

אבו איסמעיל הנו אברהם אבי יצחק וישמעאל. כלוא בשמורת נבי איסמעיל.  סמוך להתנחלות ברכה ומאחז סנה יעקב. בשלט המוביל למקאם ולשמורה כתוב "האלות האטלנטיות". הפלסטינים מנועים להגיע לשמורה עקב התנכלויות של מתנחלי הסביבה וחשש לחייהם.