צומת ברטעה המזרחית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת ברטעה המזרחית