נבי סמואל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נבי סמואל