מחסום קלקיליה החדש | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום קלקיליה החדש