בית איכסא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית איכסא