אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי