מחסום עזבת ג'אלוד - אבו סלמאן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום עזבת ג'אלוד - אבו סלמאן