שלוש נשים ישראליות ראו לראשונה מחסום ופעלו על פי מצפונן... | מחסוםווטש

שלוש נשים ישראליות ראו לראשונה מחסום ופעלו על פי מצפונן...

בינואר שנת 2001 שלוש נשים ראו לראשונה מחסום ופעלו על פי מצפונן. קם הארגון. מחסוםwatch  היא תנועת נשים מרחבי הקשת של החברה הישראלית. אין לנו דעה אחידה בכל הנושאים הרלוונטיים לפעילותנו, לבד משתי מטרות אלה:

  • מעקב אחרי שלילת זכויות האדם של הפלסטינים כתוצאה מהכיבוש, תיעוד המציאות וחשיפתה בדוחות שוטפים באתר, בעברית ובאנגלית.
  • הפצת המידע מהשטחים הכבושים, שהתקשורת מתעלמת ממנו, במטרה להביא לסיום הכיבוש המתמשך מאז 1967. הכיבוש הורס ופוגע אנושות בחברה הפלסטינית ובחברה הישראלית כאחת

אנו משקיפות ברציפות במוקדי החיכוך של הצבא עם האוכלוסייה הפלסטינית: במחסומי קצה על גדר ההפרדהinfo-icon ובכניסה לישראל, במשרדי המינהל האזרחי ובבתי המשפט הצבאיים;במחסומים פנימיים בין כפרים פלסטינים ובינם לבין העיר הסמוכה; אנו מבקרות בכפרים סמוכים להתנחלויות גדולות והתנחלויות בודדים, אנו עוקבות אחרי הטרור היהודי והאלימות הגוברת כלפי הפלסטינים.

הדיווחים חושפים מציאות קשה, אכזרית ומתמשכת, שכופה השלטון הישראלי על האוכלוסייה הפלסטינית הכבושה: גזל זכויות אדם, גזל רכוש ואדמות, אפליה, השתלטות על מקורות מיםinfo-icon ונכסי מורשת, הפעלת יד קשה וענישה ביוזמת מתנחלים ובעידוד הצבא ועוד.  
במהלך השנים הקמנו מערך סיוע לפלסטינים בניסיון לחלץ אותם מן הסבך הבירוקרטי , שהוליד משטר היתרים נוקשה וחונק, אשר תכליתו להחליש ולפורר את חייהם של הפלסטינים לא פחות מההתעללות, הגזל וההתעמרות הנקודתיים של המתנחלים.

 

 

במהלך השנים הקמנו מערך סיוע לפלסטינים בניסיון לחלץ אותם מן הסבך הבירוקרטי , שהוליד משטר היתרים נוקשה וחונק, אשר תכליתו להחליש ולפורר את חייהם של הפלסטינים לא פחות מההתעללות, הגזל וההתעמרות הנקודתיים של המתנחלים.

נינה: כנפגעת פעולת טרור: מניעת טרור כרוכה במניעת עוולות הכיבוש
תמי: לפלמ"ח התגייסתי למען הביטחון, למחסוםווטש למען עתיד ישראל
דפנה: קשרים קרובים עם ההפלסטינים בבקעה. הם שורדים בקושי רב מול אלימות גוברת של המתנחלים
דניאלה: הזעזוע מהילודים שמתו במחסום והתחושה שההתעללות בפלסטינים מפעפעת לתוכנו.
רוני: גזלת החופש שחוויתי בעצמי ושאני רואה כאן, יחד עם חווית האפארטהייד, משמעותיים מאד בחיי.
לאה: לא שתקתי לנוכח התעללות
רעיה: כפטריוטית, בקולי ובכל כוחותי, אתן קול למי שקולו לא נשמע
חנה: פעילותי במחסוםווטש משמעותה לחיות בעיניים פקוחות. זהו המעשה הפטריוטי ביותר שלי.
ציפי: עלינו לראות את העוול שאנחנו גורמים. לא להשאר אדישים