ברוקין | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ברוקין

Thu, 14 Nov 2019 ביקור בנפת סלפית - מספר כפרים קיבלו צווי תפיסה בשל "צורך בטחוני דחוף" של שטחים
Wed, 26 Dec 2018 דיר בלוט - החומה שנבנתה קברה 200 עצי הזית תחתיה
Tue, 29 Dec 2015 ברוקין, עץ אפריים
Wed, 18 Mar 2015 ברוקין, דיר איסתיא, כפר א-דיכ
Sun, 8 Feb 2015 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, קירה
Tue, 27 Jan 2015 ברוקין, מעבר אליהו
Mon, 19 Jan 2015 ברוקין, דיר בלוט, חארס, כפל חארת', עזון עתמה, קירה
Mon, 22 Dec 2014 ברוקין, כפל חארת', כפר א-דיכ, עזון עתמה
Tue, 4 Mar 2014 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ
Tue, 14 Jan 2014 ברוקין, דיר בלוט, חארס, כפר א-דיכ
Wed, 11 Sep 2013 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום ד' 11.9.13, בוקר
Wed, 21 Aug 2013 ברוקין, כפר א-דיכ, יום ד' 21.8.13, בוקר
Wed, 3 Jul 2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ד' 3.7.13, בוקר
Wed, 3 Jul 2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ד' 3.7.13, בוקר
Wed, 19 Jun 2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ד' 19.6.13, בוקר
Wed, 12 Jun 2013 ברוקין, כפר א-דיכ, יום ד' 12.6.13, בוקר
Wed, 5 Jun 2013 ברוקין, זיתא, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 5.6.13, בוקר
Wed, 24 Apr 2013 ברוקין, כפר א-דיכ, יום ד' 24.4.13, בוקר
Tue, 23 Apr 2013 ברוקין, דיר בלוט, כפר א-דיכ, יום ג' 23.4.13, בוקר
Tue, 15 Jan 2013 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, יום ג' 15.1.13, בוקר
Wed, 2 Jan 2013 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, קירה, יום ד' 2.1.13, בוקר
Wed, 26 Dec 2012 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 26.12.12, בוקר
Tue, 25 Dec 2012 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, צומת תפוח יום ג' 25.12.12, בוקר
Tue, 18 Dec 2012 פעילות עם נשים בחארס, ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, יום ג' 18.12.12, בוקר
Sun, 18 Mar 2012 ברוקין, כפר א-דיכ, יום א' 18.3.12, בוקר
Tue, 31 Jan 2012 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, מעבר שומרון, יום ג' 31.1.12, בוקר
Wed, 18 Jan 2012 סיור בכפרים: ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, יום ד' 18.1.12, בוקר
Tue, 17 Jan 2012 ברוקין, כפר א-דיכ, יום ג' 17.1.12, בוקר
Wed, 11 Jan 2012 סיור בכפרים: א דיכ ברוקין, חארס, כפל חארת', יום ד' 11.1.12, בוקר
Tue, 10 Jan 2012 סיור בכפרים: ברוקין, כפר א-דיכ, יום ג' 10.1.12, בוקר
Tue, 10 Jan 2012 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ג' 10.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 א-דיק, ברוקין, חארס, יום ד' 4.1.12, בוקר
Mon, 2 Jan 2012 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 2.1.12, בוקר
Mon, 26 Dec 2011 בית פוריכ, ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ב' 26.12.11, בוקר
Wed, 14 Dec 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 14.12.11, בוקר
ברוקין
Thu, 8 Dec 2011 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 8.12.11, אחה"צ
Wed, 7 Dec 2011 ברוקין, יום ד' 7.12.11, אחה"צ
Sun, 4 Dec 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום א' 4.12.11, בוקר
Sun, 6 Nov 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום א' 6.11.11, בוקר
Wed, 2 Nov 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 2.11.11, בוקר