בית עינון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בית עינון