אל עזרייה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אל עזרייה

Sun, 30 May 2021 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), נועמן (מזמוריה), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Thu, 11 Jul 2019 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
Thu, 28 Mar 2019 ואדי נאר: מה שפעם היה אזור הומה חיים נטוש עכשיו כמעט לגמרי.
Thu, 21 Feb 2019 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Wed, 14 Nov 2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 17 Sep 2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Tue, 3 Jul 2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
Mon, 11 Jun 2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
Wed, 30 May 2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
Mon, 30 Apr 2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
Mon, 16 Apr 2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
Tue, 10 Apr 2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Sun, 25 Feb 2018 אל נשאש, אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
Mon, 5 Feb 2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 22 Jan 2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Sun, 7 Jan 2018 אל עזרייה, ג'למה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Wed, 27 Dec 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 11 Dec 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 13 Nov 2017 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Sun, 29 Oct 2017 , אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Sun, 15 Oct 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 4 Sep 2017 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Tue, 8 Aug 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Wed, 28 Jun 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Fri, 16 Jun 2017 אל עזרייה
Tue, 16 May 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Tue, 4 Apr 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 20 Mar 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Tue, 7 Mar 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 20 Feb 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 6 Feb 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Wed, 1 Feb 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 16 Jan 2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 19 Dec 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 28 Nov 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Sun, 13 Nov 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 28 Nov 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענבתא
Tue, 1 Nov 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Tue, 4 Oct 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 15 Aug 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 1 Aug 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Tue, 26 Jul 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 11 Jul 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Mon, 27 Jun 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 4 Jul 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 23 May 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
Tue, 31 May 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
Mon, 18 Jan 2016 'עיסוויאה, ואדי נאר, אל עזריה
Mon, 11 Jan 2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, עיסאוויה
Mon, 23 Nov 2015 איסוויאה, אל עזרייה
Mon, 9 Nov 2015 אל עזרייה, ענאתא-שועפאט
Mon, 1 Jun 2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 4 May 2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, אל עזרייה
Mon, 2 Mar 2015 'ענאתא שועפט, אל עזריה, ואדי נאר
Mon, 23 Feb 2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Wed, 4 Feb 2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 5 Jan 2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 15 Dec 2014 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Thu, 11 Sep 2014 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
Mon, 16 Jun 2014 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
Mon, 30 Dec 2013 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
Mon, 4 Nov 2013 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה, ענאתא-שועפאט, יום ב' 4.11.13, אחה"צ
Sun, 13 Oct 2013 אבו דיס, ענאתא - שועפאת, אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר) יום א' 13.10.2013 אחה"צ
Mon, 29 Jul 2013 הקונטיינר (ואדי נאר), אל עזרייה, יום ב' 29.7.13, אחה"צ
Mon, 2 Jul 2012 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 2.7.12, אחה"צ
Mon, 12 Mar 2012 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 12.3.12, אחה"צ
מחסום אל עזרייה
Tue, 28 Feb 2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
Tue, 31 Jan 2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
Sun, 29 Jan 2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
Tue, 25 Jan 2005 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
Tue, 28 Dec 2004 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה
Thu, 26 Feb 2004 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)