אל ג'ורה (המחסום ההומניטרי) | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אל ג'ורה (המחסום ההומניטרי)