אימתין | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אימתין

Thu, 26 Oct 2017 אימתין, בית פוריכּ, שכם
Wed, 29 Jul 2015 אימתין, ג'ינסאפוט, ג'ית, חארס, חבלה
Mon, 26 Jan 2015 דיר איסתיא, אימתין
Tue, 26 Aug 2014 אימתין, חווארה, עזון
Wed, 18 Jun 2014 אימתין, חבלה, עזבת אלטביב, עזון
Tue, 10 Jun 2014 אימתין
Wed, 28 May 2014 אימתין, חבלה, עזון
Wed, 21 May 2014 אימתין, חבלה, עזון
Wed, 14 May 2014 אימתין, עזון
Thu, 8 May 2014 אימתין
Wed, 7 May 2014 אימתין, חבלה, עזון
Wed, 30 Apr 2014 אימתין, כפר א-דיכ, עזון
Thu, 24 Apr 2014 אימתין, עזון
Wed, 16 Apr 2014 אימתין, אל פונדוק, מעבר אליהו, עזון, פרעתא, צומת ג'ית
Thu, 10 Apr 2014 אימתין
Wed, 9 Apr 2014 אימתין, עזון
Wed, 26 Mar 2014 אימתין, עזון
Thu, 20 Mar 2014 אימתין
Wed, 19 Mar 2014 אימתין
Thu, 13 Mar 2014 אימתין, פרעתא
Thu, 6 Mar 2014 אימתין
Wed, 5 Mar 2014 אימתין, נבי אליאס
Thu, 27 Feb 2014 אימתין
Thu, 27 Feb 2014 אימתין, פרעתא
Wed, 26 Feb 2014 אימתין, חבלה
Thu, 20 Feb 2014 אימתין, פרעתא
Wed, 19 Feb 2014 אימתין, חבלה, נבי אליאס
Thu, 13 Feb 2014 אימתין, פרעתא
Wed, 12 Feb 2014 אימתין, חבלה
אימתין/פרעתא
Wed, 5 Feb 2014 אימתין, נבי אליאס
Wed, 15 Jan 2014 אימתין, חבלה, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
Wed, 1 Jan 2014 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, עזון, פרעתא
Sun, 19 Feb 2012 אימתין, פרעתא
Wed, 1 Feb 2012 אימתין