פיגועים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פיגועים

Wed, 13 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Mon, 28 Oct 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 1 Apr 2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Wed, 6 Feb 2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט
Mon, 14 Jan 2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Mon, 7 Jan 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 26 Feb 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 27 Aug 2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
Mon, 24 Jul 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 17 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
Tue, 2 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 20 Jul 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 18 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 30 May 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 3 Mar 2016 עופר - נשים, התעללות
Wed, 4 Nov 2015 עופר - נשים, פיגועים
Mon, 27 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 20 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 11 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 14 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 11 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 24 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 30 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Sun, 21 Feb 2010 סאלם - חקירת עד, פיגועים
Sun, 24 Jan 2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
Mon, 18 Jan 2010 עופר - קטינים, פיגועים
Tue, 18 Aug 2009 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 1 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Tue, 23 Dec 2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 30 Jul 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 29 May 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 5 May 2008 אשקלון - מנועים (ממפגש עם עו"ד), פיגועים
Mon, 14 Apr 2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 14 Apr 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים