פומביות הדיון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פומביות הדיון

Sat, 15 Jun 2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
Sun, 15 Dec 2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Tue, 12 Nov 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Sun, 3 Mar 2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 19 Mar 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
Mon, 24 Jul 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 21 Mar 2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
Mon, 23 Nov 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 2 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 22 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 27 Oct 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 25 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 30 Jun 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 19 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 10 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 15 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 24 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 13 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 29 Apr 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 11 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21 Jan 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 14 Jan 2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
Mon, 31 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 24 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22 Oct 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25 Jun 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 21 May 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 10 May 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 2 Apr 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 19 Feb 2012 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Mon, 13 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 1 Feb 2012 עופר - פומביות הדיון
Mon, 30 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 23 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 2 Jan 2012 עופר - פומביות הדיון
Mon, 12 Sep 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 28 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21 Feb 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 15 Nov 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 8 Nov 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 13 Oct 2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, פומביות הדיון
Mon, 4 Oct 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 16 Aug 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 9 Aug 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 29 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 19 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 5 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 28 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 21 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 7 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 31 May 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Sep 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Sun, 23 Aug 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 8 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)