פומביות הדיון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פומביות הדיון

Sun, 15.12.2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Tue, 12.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Sun, 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 19.03.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
Mon, 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 21.03.2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
Mon, 23.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 02.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 22.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 25.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 30.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 10.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 15.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 24.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 13.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 29.04.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 14.01.2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
Mon, 31.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22.10.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 21.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 10.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 02.04.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 19.02.2012 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Mon, 13.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 01.02.2012 עופר - פומביות הדיון
Mon, 30.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 02.01.2012 עופר - פומביות הדיון
Mon, 12.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 28.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 15.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 08.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 13.10.2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, פומביות הדיון
Mon, 04.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 16.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 09.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 19.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 05.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 28.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 21.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 07.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 31.05.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 07.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Sun, 23.08.2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 08.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)