ערר/ערעור | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ערר/ערעור

Tue, 24 Sep 2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Mon, 9 Sep 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Sun, 25 Aug 2019 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
Mon, 8 Apr 2019 עופר - נשים, סכינים
Sun, 3 Mar 2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 6 Feb 2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט
Sun, 19 Aug 2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Wed, 11 Jul 2018 עופר - הסתה, מעצר מנהלי
Sun, 4 Mar 2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 16 Jan 2018 עופר - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Thu, 30 Nov 2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 7 Jun 2017 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Wed, 19 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 22 Feb 2017 עופר - גזר דין, ערר/ערעור
Thu, 29 Sep 2016 עופר - בעיות בריאות, סכינים
Sun, 9 Oct 2016 עופר - הסתה, מעצר עד תום ההליכים
Tue, 2 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 31 May 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Mon, 16 May 2016 עופר - הארכת מעצר, מאסר מותנה
Wed, 27 Apr 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 11 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 21 Mar 2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
Mon, 29 Feb 2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 27 Jan 2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 13 Dec 2015 עופר - קטינים, נשים
Tue, 17 Nov 2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 10 Nov 2015 עופר - קטינים, נשים
Tue, 8 Sep 2015 בית משפט מחוזי - שוהים בלתי חוקיים, ערר/ערעור
Tue, 21 Jul 2015 עופר - ערר/ערעור
Mon, 20 Jul 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Tue, 14 Jul 2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Wed, 24 Jun 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Thu, 28 May 2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 21 May 2015 עופר - שחרור בערבות, נשים
Sun, 8 Mar 2015 עופר - נשים, ערר/ערעור
Sun, 14 Sep 2014 עופר - שחרור בערבות, מעצר עד תום ההליכים
Sun, 7 Sep 2014 עופר - יידוי אבנים, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 25 Aug 2014 עופר - מעצר מנהלי, בעיות בריאות
Thu, 21 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 14 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 12 Aug 2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 7 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 2 Jun 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 23 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 10 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, מאבק עממי
Mon, 17 Feb 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 2 Dec 2013 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 18 Nov 2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
Mon, 9 Sep 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 3 Jul 2013 עופר - מאבק עממי, מעצר בית
Sun, 30 Jun 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר