עסקת טיעון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עסקת טיעון

Mon, 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 30.12.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
Wed, 20.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זיכוי
Sun, 17.11.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
Wed, 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Wed, 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה
Tue, 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 01.07.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 10.06.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 11.03.2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Wed, 30.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 07.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Mon, 03.12.2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
Wed, 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
Tue, 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 12.09.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Wed, 15.08.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
Tue, 31.07.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 23.05.2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
Wed, 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 12.04.2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
Wed, 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
Sun, 27.08.2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
Wed, 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Mon, 24.07.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון
Sun, 21.05.2017 עופר - נשים, סכינים
Wed, 03.05.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Sun, 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
Wed, 08.02.2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 29.01.2017 עופר - נשים, סכינים
Mon, 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Tue, 06.12.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, עסקת טיעון
Wed, 14.12.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Sun, 27.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 09.11.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
Wed, 02.11.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Sun, 25.09.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
Wed, 24.08.2016 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 17.08.2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
Wed, 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
Sun, 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
Wed, 13.04.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Tue, 05.04.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 08.02.2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Wed, 27.01.2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 24.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 10.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 21.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29.11.2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 16.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 29.07.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 06.07.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Tue, 30.06.2015 בית משפט השלום - עסקת טיעון
Wed, 24.06.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 30.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 09.03.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 02.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
Wed, 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 22.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 05.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 08.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12.11.2014 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 05.11.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 04.11.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 02.10.2014 עופר
Sun, 10.08.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 23.06.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 10.06.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 05.06.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 26.05.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17.03.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17.02.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 20.11.2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Mon, 11.11.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 06.11.2013 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 13.10.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 09.10.2013 בית משפט השלום - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 16.09.2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 18.08.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 29.07.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 25.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 16.05.2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Wed, 10.04.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 17.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 12.02.2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
Sun, 27.01.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 31.12.2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
Wed, 28.11.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 06.11.2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 10.10.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12.09.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 14.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 23.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 09.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 06.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 16.01.2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 10.01.2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 19.12.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14.11.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 21.09.2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
Wed, 24.08.2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 10.08.2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Wed, 27.07.2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27.06.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 07.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 02.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 28.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17.01.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 05.01.2011 עופר - עסקת טיעון, שוהים בלתי חוקיים
Thu, 30.12.2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Mon, 06.12.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25.10.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25.10.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25.10.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 04.08.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 20.07.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 28.06.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 31.05.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 10.03.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Tue, 10.11.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 05.08.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 14.07.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 14.06.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 20.05.2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
Wed, 11.03.2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Sun, 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21.01.2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14.01.2009 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Tue, 23.12.2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 30.11.2008 סאלם - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 12.11.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 05.11.2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 06.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 03.08.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14.04.2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 24.03.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25.02.2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 04.02.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 10.01.2008 סאלם - עסקת טיעון, ירי
Mon, 07.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 06.09.2007 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים