עסקת טיעון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עסקת טיעון

Sat, 15 Jun 2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
Mon, 6 Jan 2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 30 Dec 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
Wed, 20 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זיכוי
Sun, 17 Nov 2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
Wed, 13 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Wed, 23 Oct 2019 עופר - גזר דין, הסתה
Tue, 6 Aug 2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Jul 2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 1 Jul 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 10 Jun 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 13 May 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 15 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 11 Mar 2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Wed, 30 Jan 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 7 Jan 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Mon, 3 Dec 2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
Wed, 24 Oct 2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 17 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
Tue, 9 Oct 2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 10 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 12 Sep 2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Wed, 15 Aug 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 1 Aug 2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
Tue, 31 Jul 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 24 Jun 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 23 May 2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
Wed, 25 Apr 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 12 Apr 2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
Wed, 14 Feb 2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 26 Dec 2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
Sun, 27 Aug 2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
Wed, 16 Aug 2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Mon, 24 Jul 2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון
Sun, 21 May 2017 עופר - נשים, סכינים
Wed, 3 May 2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Sun, 5 Mar 2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
Wed, 8 Feb 2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 29 Jan 2017 עופר - נשים, סכינים
Mon, 19 Dec 2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Tue, 6 Dec 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, עסקת טיעון
Wed, 14 Dec 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Sun, 27 Nov 2016 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 9 Nov 2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
Wed, 2 Nov 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Sun, 25 Sep 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 7 Sep 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
Wed, 24 Aug 2016 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 17 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
Wed, 13 Jul 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
Sun, 10 Jul 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 31 May 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 18 May 2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
Wed, 13 Apr 2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Tue, 5 Apr 2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 23 Mar 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Feb 2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Wed, 27 Jan 2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 24 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 10 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 21 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Nov 2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 25 Nov 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 16 Aug 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Aug 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 29 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 6 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Tue, 30 Jun 2015 בית משפט השלום - עסקת טיעון
Wed, 24 Jun 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 30 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 9 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 2 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 22 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 5 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 8 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Nov 2014 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 5 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 4 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 3 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 2 Oct 2014 עופר
Sun, 10 Aug 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 23 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 10 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 5 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 26 May 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17 Mar 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17 Feb 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 20 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Mon, 11 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 13 Oct 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 9 Oct 2013 בית משפט השלום - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 16 Sep 2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 18 Aug 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 30 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 29 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 25 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 3 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 27 May 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 16 May 2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Wed, 10 Apr 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 28 Mar 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 27 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 17 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 12 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
Sun, 27 Jan 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 31 Dec 2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
Wed, 28 Nov 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 6 Nov 2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 10 Oct 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Sep 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 14 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 23 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 9 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 6 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 14 Mar 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 16 Jan 2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 10 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 4 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 19 Dec 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 Nov 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 26 Oct 2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 21 Sep 2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
Wed, 24 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 10 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Wed, 27 Jul 2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 Jun 2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 18 May 2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 7 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 28 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17 Jan 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 5 Jan 2011 עופר - עסקת טיעון, שוהים בלתי חוקיים
Thu, 30 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Mon, 6 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 4 Aug 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 20 Jul 2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 28 Jun 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 31 May 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 10 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Tue, 10 Nov 2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 5 Aug 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 14 Jul 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 29 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 14 Jun 2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 1 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 20 May 2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
Wed, 11 Mar 2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Sun, 25 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Tue, 23 Dec 2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 30 Nov 2008 סאלם - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 12 Nov 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 5 Nov 2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 6 Oct 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 3 Aug 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 Apr 2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 24 Mar 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Feb 2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 4 Feb 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 10 Jan 2008 סאלם - עסקת טיעון, ירי
Mon, 7 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 6 Sep 2007 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים