עברה פלילית | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עברה פלילית

Wed, 6 Nov 2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 2 Jul 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 10 Jun 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Tue, 20 Dec 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 18 May 2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
Mon, 8 Feb 2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Thu, 10 Sep 2015 בית משפט מחוזי - חקירת עד, עברה פלילית
Tue, 5 May 2015 בית משפט השלום - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 2 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 31 Dec 2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 10 Dec 2014 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
Mon, 8 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 5 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 4 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 23 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 5 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 12 May 2014 עופר - גזר דין, מנועי שב"כ
Wed, 20 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Tue, 29 Oct 2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, עברה פלילית
Mon, 5 Aug 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 18 Jun 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 17 Jun 2013 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 May 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 21 May 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Thu, 16 May 2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Tue, 30 Apr 2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 28 Mar 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 3 Jan 2013 עופר - הארכת מעצר, עברה פלילית
Thu, 28 Jun 2012 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
Mon, 23 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 31 Oct 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 24 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 27 Jul 2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 12 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 7 Jul 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 10 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 7 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Jan 2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
Thu, 30 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Mon, 20 Dec 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 1 Nov 2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח