סכנה לבטחון האזור | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סכנה לבטחון האזור

Mon, 17 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 29 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 22 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16 Apr 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 12 Apr 2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
Mon, 26 Feb 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 10 Aug 2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 16 Nov 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 21 Sep 2015 עופר - סכנה לבטחון האזור, קטינים
Mon, 15 Dec 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 17 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 3 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 27 Oct 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 21 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 3 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 12 May 2014 סאלם - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 18 Nov 2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
Mon, 10 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 27 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 21 Jan 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 5 Nov 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 13 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 28 Nov 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 30 May 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Sun, 1 May 2011 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 18 Nov 2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, גדר הפרדה
Wed, 13 Oct 2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, פומביות הדיון
Mon, 13 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 9 Aug 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 22 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
Mon, 5 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 21 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Tue, 19 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 19 Oct 2009 סאלם - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 17 Sep 2009 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 7 Sep 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 17 Aug 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 10 Aug 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 20 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Wed, 20 May 2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
Mon, 27 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Tue, 25 Nov 2008 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Sun, 28 Sep 2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Tue, 23 Sep 2008 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
Thu, 14 Aug 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 22 May 2008 בג"צ - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
Thu, 3 Apr 2008 אשקלון - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Sun, 30 Mar 2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 21 Feb 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, חקירת עד
Wed, 13 Feb 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 7 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Tue, 5 Feb 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 24 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Wed, 2 Jan 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
Wed, 2 Jan 2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Tue, 14 Aug 2007 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר