מפלילים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מפלילים

Sat, 15 Jun 2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
Mon, 4 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 6 Aug 2019 עופר - מפלילים, קשירת קשר לגרימת מוות
Mon, 8 Jul 2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 1 Jul 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 15 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 24 Oct 2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 29 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 26 Sep 2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 9 Jul 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 4 Jul 2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Mon, 13 Mar 2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Mon, 19 Dec 2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 11 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 21 Mar 2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
Sun, 24 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 8 Nov 2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Wed, 2 Sep 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Thu, 6 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 3 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 20 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 6 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Thu, 28 May 2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 12 May 2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Mon, 4 May 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 29 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 15 Apr 2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Mon, 9 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 26 Jan 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Tue, 13 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Mon, 12 Jan 2015 עופר
Mon, 24 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 5 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 3 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 26 Oct 2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 21 Sep 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 28 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 20 Jul 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 19 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 12 May 2014 סאלם - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 19 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 20 Nov 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 18 Nov 2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
Sun, 27 Oct 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 16 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 9 Sep 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 5 Aug 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 3 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 28 Mar 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 11 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 4 Feb 2013 עופר - חקירת עד, התעללות
Mon, 10 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 3 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Wed, 28 Nov 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 28 Nov 2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 26 Oct 2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 19 Sep 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 10 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Tue, 2 Aug 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 12 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 6 Jun 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 16 May 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Thu, 28 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 31 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 21 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 13 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 14 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Feb 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 30 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 3 Jan 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 20 Dec 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 29 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 22 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 11 Nov 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 1 Nov 2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 19 Oct 2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Mon, 13 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Thu, 1 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 26 May 2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Wed, 21 Apr 2010 עופר - חקירת עד, קטינים
Wed, 14 Apr 2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
Mon, 15 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 18 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 17 Feb 2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
Tue, 9 Feb 2010 עופר - הארכת מעצר, מפלילים
Sun, 7 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 24 Jan 2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
Tue, 19 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Tue, 6 Oct 2009 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Wed, 16 Sep 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Sun, 23 Aug 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 12 Aug 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Wed, 5 Aug 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 22 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Sun, 21 Jun 2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
Wed, 6 May 2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 25 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 29 Dec 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חקירת עד
Tue, 16 Dec 2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Thu, 13 Nov 2008 אשקלון - הארכת מעצר, קטינים
Wed, 5 Nov 2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 28 Jul 2008 עופר - חקירת עד, מפלילים
Mon, 30 Jun 2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 24 Mar 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 5 Mar 2008 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 23 Jan 2008 עופר - חקירת עד, קטינים
Mon, 21 Jan 2008 עופר - ירי, חקירת עד
Mon, 7 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 1 Jan 2008 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 30 Oct 2007 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 22 Oct 2007 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 6 Sep 2007 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים