מנועים (ממפגש עם עו"ד) | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מנועים (ממפגש עם עו"ד)

Mon, 17.02.2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 13.01.2020 מגרש הרוסים, ירושלים
Wed, 15.01.2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 15.12.2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Sun, 03.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 28.10.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 24.09.2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Sun, 15.09.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Mon, 09.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Sun, 18.08.2019 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 15.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 01.07.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Sun, 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 10.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 05.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 04.07.2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Mon, 25.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 04.06.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Mon, 14.05.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16.04.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
Wed, 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 13.11.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 12.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 05.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 24.04.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 05.04.2017 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
Mon, 20.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 13.02.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 12.12.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 14.11.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 24.08.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 10.08.2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 18.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13.07.2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 11.07.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 20.06.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 30.05.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Tue, 17.05.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 04.04.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 15.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 08.02.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 18.01.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
Mon, 04.01.2016 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 23.11.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 10.11.2015 עופר - קטינים, נשים
Sun, 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Sun, 01.11.2015 עופר - חקירת עד, נשים
Mon, 24.08.2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 03.08.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 20.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 13.07.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 29.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 24.06.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 22.06.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 09.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 02.03.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 12.01.2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 15.12.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 17.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 10.11.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 27.10.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 11.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 08.09.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 28.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 21.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 14.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 10.08.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Thu, 07.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 04.08.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 24.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 21.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 14.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 30.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 23.06.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 12.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 30.12.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 02.12.2013 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 11.11.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 21.10.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 29.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 15.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 08.07.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 24.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 17.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 10.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 03.06.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 13.05.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Tue, 07.05.2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29.04.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 11.02.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.01.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 14.01.2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
Mon, 31.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 24.12.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22.10.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 18.06.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 21.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 10.05.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 02.04.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 13.02.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 30.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 09.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 12.09.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 04.09.2011 עופר - מנועים (ממפגש עם עו"ד), חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 06.06.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 30.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 28.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 07.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 28.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.02.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 15.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 08.11.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 04.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 16.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 09.08.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 29.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 19.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 05.07.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 21.06.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 07.01.2010 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21.12.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Wed, 25.11.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 23.11.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Wed, 07.10.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 07.09.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Wed, 02.09.2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 19.08.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17.08.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 27.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 22.07.2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 20.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 13.07.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 29.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 08.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sat, 06.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 01.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Tue, 26.05.2009 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 25.05.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 27.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 06.04.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 30.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 09.03.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 23.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 18.02.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 12.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 09.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 02.02.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 14.01.2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 12.01.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 07.01.2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 05.01.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Wed, 17.12.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 01.12.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Wed, 26.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 24.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 17.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 13.11.2008 אשקלון - הארכת מעצר, קטינים
Wed, 12.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 10.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Wed, 05.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 27.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 26.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 06.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 05.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
Sun, 28.09.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Wed, 24.09.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 08.09.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Wed, 03.09.2008 פתח תקווה - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Thu, 21.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 11.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 31.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 30.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 24.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 23.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 14.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 09.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 07.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 02.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 30.06.2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 25.06.2008 פתח תקווה - קטינים, סטודנטים
Wed, 18.06.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16.06.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 11.06.2008 פתח תקווה - ירי, הארכת מעצר
Wed, 04.06.2008 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 25.05.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 22.05.2008 בג"צ - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
Tue, 20.05.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 14.05.2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 05.05.2008 אשקלון - מנועים (ממפגש עם עו"ד), פיגועים
Mon, 14.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
Mon, 07.04.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 03.04.2008 אשקלון - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 27.03.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Wed, 26.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Thu, 20.03.2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 19.03.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, סטודנטים
Wed, 12.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 05.03.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 24.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 20.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
Mon, 18.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Wed, 13.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
Mon, 11.02.2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 11.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 06.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 28.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Thu, 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Wed, 23.01.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 09.01.2008 פתח תקווה - קטינים, נשים
Wed, 02.01.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 24.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 06.12.2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 07.11.2007 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 31.10.2007 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 17.10.2007 פתח תקווה - מנועים (ממפגש עם עו"ד)