מאסר מותנה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מאסר מותנה

Mon, 6 Jan 2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 30 Dec 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
Sun, 17 Nov 2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
Wed, 13 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Wed, 23 Oct 2019 עופר - גזר דין, הסתה
Tue, 6 Aug 2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Jul 2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 15 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 3 Dec 2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
Tue, 9 Oct 2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 10 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 1 Aug 2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
Sun, 24 Jun 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 25 Apr 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 17 Dec 2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
Tue, 6 Sep 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 7 Sep 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
Wed, 10 Aug 2016 עופר - גזר דין, הסתה
Wed, 13 Jul 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 16 May 2016 עופר - הארכת מעצר, מאסר מותנה
Mon, 8 Feb 2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Sun, 24 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Nov 2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 17 Nov 2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 9 Sep 2015 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 12 Aug 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 6 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 27 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 1 Apr 2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 30 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 23 Feb 2015 עופר - גזר דין, מאסר מותנה
Mon, 5 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 4 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Thu, 2 Oct 2014 עופר
Mon, 23 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 23 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 29 Oct 2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, עברה פלילית
Sun, 13 Oct 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 30 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Tue, 30 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 1 Jul 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 4 Jun 2013 עופר - גזר דין, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 3 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 27 May 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 21 May 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 10 Apr 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 3 Mar 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 27 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 6 Nov 2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 31 Oct 2012 עופר - מאסר מותנה, מאבק עממי
Wed, 6 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 29 May 2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 28 Mar 2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14 Mar 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 4 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 23 Nov 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 10 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Tue, 12 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Tue, 28 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 18 May 2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 8 May 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 21 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח