מאסר מותנה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מאסר מותנה

Mon, 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 30.12.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
Sun, 17.11.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
Wed, 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Wed, 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה
Tue, 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 03.12.2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
Tue, 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
Sun, 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 17.12.2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
Tue, 06.09.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
Wed, 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
Wed, 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 16.05.2016 עופר - הארכת מעצר, מאסר מותנה
Mon, 08.02.2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Sun, 24.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29.11.2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 17.11.2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 09.09.2015 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 06.07.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 27.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 01.04.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 30.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 23.02.2015 עופר - גזר דין, מאסר מותנה
Mon, 05.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 04.11.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Thu, 02.10.2014 עופר
Mon, 23.06.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 23.03.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 29.10.2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, עברה פלילית
Sun, 13.10.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 30.09.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Tue, 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 01.07.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 04.06.2013 עופר - גזר דין, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 10.04.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 06.11.2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 31.10.2012 עופר - מאסר מותנה, מאבק עממי
Wed, 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 29.05.2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 28.03.2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 23.11.2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 10.08.2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Tue, 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Tue, 28.06.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 08.05.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 21.04.2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח