יידוי אבנים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

יידוי אבנים

Mon, 10 Feb 2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 6 Jan 2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 30 Dec 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
Sun, 1 Dec 2019 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
Wed, 6 Nov 2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Wed, 23 Oct 2019 עופר - גזר דין, הסתה
Sun, 25 Aug 2019 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
Mon, 19 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 12 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 6 Aug 2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Jul 2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 13 May 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 15 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 1 Apr 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, הארכת מעצר
Mon, 11 Mar 2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Mon, 4 Mar 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Thu, 14 Feb 2019 סאלם - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 11 Feb 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 7 Jan 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Mon, 24 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 17 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 3 Dec 2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
Wed, 24 Oct 2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 29 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 15 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Tue, 9 Oct 2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 26 Sep 2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 15 Aug 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 12 Aug 2018 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
Wed, 1 Aug 2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
Sun, 15 Jul 2018 עופר - יידוי אבנים, נשים
Mon, 9 Jul 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 4 Jul 2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Sun, 24 Jun 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 6 Jun 2018 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
Mon, 4 Jun 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Wed, 30 May 2018 עופר - בעיות בריאות, יידוי אבנים
Wed, 23 May 2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
Mon, 23 Apr 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 26 Dec 2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
Sun, 17 Dec 2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
Thu, 30 Nov 2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 25 Oct 2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Mon, 7 Aug 2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Wed, 19 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 5 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 13 Mar 2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Tue, 20 Dec 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 9 Nov 2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
Sun, 25 Sep 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 24 Aug 2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 20 Jul 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 18 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Jul 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
Sun, 8 May 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 6 Apr 2016 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Wed, 23 Mar 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29 Feb 2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 24 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 20 Jan 2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 13 Jan 2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 10 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 4 Jan 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 21 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Nov 2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 25 Nov 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 23 Nov 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 2 Nov 2015 בית משפט השלום - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 2 Sep 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 23 Aug 2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 16 Aug 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Aug 2015 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
Wed, 12 Aug 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 6 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 29 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 15 Jul 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29 Jun 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 14 Jun 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 9 Jun 2015 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 13 May 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 29 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 27 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 1 Apr 2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 30 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 2 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 18 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 11 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 1 Feb 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 26 Jan 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 22 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 18 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 13 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Mon, 5 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 31 Dec 2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29 Dec 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 15 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Dec 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 8 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 17 Nov 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 12 Nov 2014 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 10 Nov 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 5 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 4 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 12 Oct 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 2 Oct 2014 עופר
Sun, 21 Sep 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 11 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 7 Sep 2014 עופר - יידוי אבנים, שוהים בלתי חוקיים
Sun, 10 Aug 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 20 Jul 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 17 Jun 2014 עופר - יידוי אבנים, גדר הפרדה
Tue, 10 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 2 Jun 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 26 May 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 25 May 2014 עופר - יידוי אבנים, זיכוי
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 12 May 2014 סאלם - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 16 Apr 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 24 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים
Mon, 24 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 23 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 17 Mar 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 10 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, מאבק עממי
Mon, 17 Feb 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 26 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 19 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 12 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 6 Jan 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 30 Dec 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Tue, 10 Dec 2013 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 9 Dec 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 24 Nov 2013 בית משפט השלום - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 20 Nov 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 11 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 27 Oct 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 21 Oct 2013 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Sun, 13 Oct 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 10 Oct 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 7 Oct 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 30 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 16 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Sun, 18 Aug 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 13 Aug 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 5 Aug 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 29 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 22 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Sun, 21 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 17 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 15 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 9 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 7 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 25 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 18 Jun 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 17 Jun 2013 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 3 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 3 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 28 May 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 27 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 May 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 21 May 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Tue, 7 May 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 14 Apr 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 10 Apr 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 28 Mar 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 3 Mar 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 27 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 17 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 27 Jan 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 23 Dec 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 16 Dec 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 10 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 3 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Thu, 29 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, מעצר עד תום ההליכים
Wed, 28 Nov 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 14 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 7 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 24 Oct 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 10 Oct 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Sep 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Jun 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 18 Jun 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 14 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 29 May 2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 23 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 May 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 9 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 6 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Apr 2012 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 4 Apr 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 28 Mar 2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 25 Mar 2012 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 19 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 19 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 14 Mar 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 13 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 29 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 8 Jan 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 4 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 26 Dec 2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 19 Dec 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 12 Dec 2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 23 Nov 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 14 Nov 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 3 Nov 2011 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
Mon, 19 Sep 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 2 Aug 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 12 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 7 Jul 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 4 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 28 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 14 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Sun, 5 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 18 May 2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 16 May 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 8 May 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 28 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 21 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 10 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 31 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 21 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 13 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 10 Mar 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 7 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 28 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Feb 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 1 Feb 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 30 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 17 Jan 2011 ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר
Mon, 17 Jan 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
Mon, 20 Dec 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 20 Dec 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 6 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 30 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 22 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 11 Nov 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 10 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 19 Oct 2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Wed, 15 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 13 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 9 Aug 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 4 Aug 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 20 Jul 2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 19 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 13 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 12 Jul 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 1 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 28 Jun 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16 Jun 2010 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 31 May 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 26 May 2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Thu, 20 May 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 10 May 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 14 Apr 2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
Mon, 15 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 28 Feb 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 22 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 18 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 16 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Sun, 7 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 19 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Tue, 12 Jan 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 7 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 4 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 24 Dec 2009 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 23 Dec 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 17 Dec 2009 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 8 Dec 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 17 Sep 2009 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 7 Sep 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Thu, 3 Sep 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 23 Aug 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 20 Aug 2009 עופר - יידוי אבנים
Mon, 17 Aug 2009 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 6 Aug 2009 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 5 Aug 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 22 Jul 2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 14 Jul 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 29 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 1 Jun 2009 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 6 May 2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 30 Apr 2009 סאלם - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 20 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 9 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 25 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 25 Nov 2008 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Wed, 12 Nov 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Sep 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Sun, 3 Aug 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 9 Jul 2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 30 Jun 2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 4 Jun 2008 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 24 Mar 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 20 Mar 2008 עופר - יידוי אבנים
Wed, 5 Mar 2008 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 25 Feb 2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 4 Feb 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 17 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 7 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Jan 2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 1 Jan 2008 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 27 Dec 2007 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 25 Dec 2007 עופר - יידוי אבנים, נשים
Tue, 30 Oct 2007 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 6 Sep 2007 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים