חקירת עד | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חקירת עד

Mon, 10 Feb 2020 עופר - דיון נוסף במשפטה של ח'אלדה ג'ראר
Sun, 15 Sep 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Sun, 25 Aug 2019 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
Mon, 22 Jul 2019 עופר - הסתה, הפרות סדר (הפגנות)
Wed, 26 Dec 2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 17 Dec 2018 עופר - חקירת עד, מאבק עממי
Thu, 16 Aug 2018 עופר - התעללות, חקירת עד
Wed, 8 Aug 2018 עופר - התעללות, חקירת עד
Sun, 22 Jul 2018 עופר - התעללות, חקירת עד
Wed, 6 Jun 2018 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
Tue, 30 Jan 2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר
Tue, 26 Dec 2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
Wed, 15 Nov 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 14 Dec 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Wed, 24 Aug 2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29 Feb 2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 19 Jan 2016 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Wed, 13 Jan 2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 8 Nov 2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Sun, 1 Nov 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Sun, 25 Oct 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Sun, 20 Sep 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Thu, 10 Sep 2015 בית משפט מחוזי - חקירת עד, עברה פלילית
Wed, 2 Sep 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 24 Aug 2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10 Aug 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Tue, 4 Aug 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Mon, 20 Jul 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Tue, 14 Jul 2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Wed, 13 May 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 12 May 2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Wed, 29 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 22 Feb 2015 עופר - חקירת עד
Mon, 16 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Sun, 18 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 17 Dec 2014 בית משפט השלום - חקירת עד
Wed, 10 Dec 2014 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
Mon, 10 Nov 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 3 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 20 May 2014 עופר - חקירת עד
Sun, 26 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 19 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 30 Dec 2013 עופר - חקירת עד, תקיפת חייל/שוטר
Tue, 10 Dec 2013 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 24 Nov 2013 בית משפט השלום - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 11 Sep 2013 בית משפט השלום - חקירת עד, נשים
Sun, 1 Sep 2013 עופר - חקירת עד, קטינים
Sun, 18 Aug 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 9 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 7 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 18 Jun 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 27 May 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 4 Mar 2013 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 4 Feb 2013 עופר - חקירת עד, התעללות
Mon, 31 Dec 2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
Sun, 23 Dec 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 16 Dec 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Thu, 28 Jun 2012 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
Wed, 23 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 7 Mar 2012 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
Sun, 19 Feb 2012 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Sun, 29 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 8 Jan 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 26 Dec 2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 19 Dec 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 12 Dec 2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 28 Nov 2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 23 Nov 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 16 Nov 2011 עופר - חקירת עד, הסתה
Mon, 14 Nov 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Nov 2011 עופר - חקירת עד, הסתה
Wed, 26 Oct 2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 4 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 16 May 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 8 May 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 21 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 10 Mar 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 2 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Feb 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 1 Feb 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 30 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 24 Jan 2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Tue, 30 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 10 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 15 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 13 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Tue, 20 Jul 2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 7 Jun 2010 עופר - חקירת עד, התעללות
Mon, 31 May 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 20 May 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 12 May 2010 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Wed, 5 May 2010 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Wed, 21 Apr 2010 עופר - חקירת עד, קטינים
Tue, 23 Feb 2010 עופר - חקירת עד
Sun, 21 Feb 2010 סאלם - חקירת עד, פיגועים
Thu, 18 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 17 Feb 2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
Sun, 7 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 24 Jan 2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
Tue, 19 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Sun, 22 Nov 2009 עופר - מעצר מנהלי, חקירת עד
Sun, 15 Nov 2009 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Wed, 16 Sep 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Tue, 15 Sep 2009 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
Wed, 12 Aug 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Tue, 28 Jul 2009 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 22 Jul 2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 15 Jul 2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 1 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 4 Feb 2009 עופר - חקירת עד, התעללות
Sun, 25 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 29 Dec 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חקירת עד
Wed, 5 Nov 2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 25 Aug 2008 סאלם - מעצר מנהלי, חקירת עד
Sun, 3 Aug 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 28 Jul 2008 עופר - חקירת עד, מפלילים
Mon, 30 Jun 2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 26 May 2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 12 May 2008 עופר - חקירת עד
Sun, 30 Mar 2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 24 Mar 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 21 Feb 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, חקירת עד
Wed, 23 Jan 2008 עופר - חקירת עד, קטינים
Mon, 21 Jan 2008 עופר - ירי, חקירת עד
Mon, 14 Jan 2008 עופר - חקירת עד
Thu, 6 Dec 2007 עופר - חקירת עד, סטודנטים