חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

Mon, 24 Feb 2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 3 Feb 2020 עופר - חברות ופעילות בהתארגנות בלתי מותרת וביצוע שרות
Wed, 29 Jan 2020 עופר - חברות ונשיאת תפקיד בהתאחדות בלתי מותרת
Mon, 13 Jan 2020 מגרש הרוסים, ירושלים
Wed, 15 Jan 2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Jan 2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 6 Jan 2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 3 Nov 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Mon, 4 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 12 Nov 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Wed, 6 Nov 2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Mon, 28 Oct 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 15 Sep 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Mon, 2 Sep 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 12 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 6 Aug 2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 15 Jul 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 8 Jul 2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Tue, 2 Jul 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 1 Jul 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 10 Jun 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 10 Jun 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 27 May 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 13 May 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 15 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Sun, 24 Mar 2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 17 Mar 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 4 Mar 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 25 Feb 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Wed, 20 Feb 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Wed, 13 Feb 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 11 Feb 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 30 Jan 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 7 Jan 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 26 Dec 2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 12 Nov 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 12 Nov 2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 5 Nov 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 4 Nov 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 29 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 22 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 15 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 10 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 5 Sep 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר עד תום ההליכים
Wed, 29 Aug 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 19 Aug 2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Sun, 24 Jun 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Mon, 23 Apr 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 19 Mar 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
Sun, 18 Mar 2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Sun, 4 Mar 2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 26 Feb 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 5 Feb 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 26 Dec 2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
Wed, 13 Dec 2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 15 Nov 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 13 Sep 2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי
Mon, 24 Jul 2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון
Mon, 5 Jun 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 20 Feb 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 8 Feb 2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 20 Dec 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14 Dec 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Wed, 23 Nov 2016 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 9 Nov 2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
Sun, 25 Sep 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 18 Sep 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 7 Sep 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
Wed, 24 Aug 2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 10 Aug 2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 8 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 2 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 20 Jul 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 31 May 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 25 May 2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 17 May 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 5 Apr 2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 4 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Sun, 10 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 29 Dec 2015 עופר - הארכת מעצר, נשים
Tue, 22 Dec 2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Sun, 13 Dec 2015 עופר - קטינים, נשים
Sun, 6 Dec 2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
Wed, 25 Nov 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 23 Nov 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 18 Nov 2015 עופר - קטינים, נשים
Tue, 17 Nov 2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 10 Nov 2015 עופר - קטינים, נשים
Wed, 4 Nov 2015 עופר - נשים, פיגועים
Sun, 1 Nov 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Sun, 25 Oct 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Mon, 12 Oct 2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Sun, 20 Sep 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Mon, 24 Aug 2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 23 Aug 2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 12 Aug 2015 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
Mon, 10 Aug 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Tue, 4 Aug 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Wed, 29 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 13 Jul 2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 6 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 6 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 29 Jun 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 24 Jun 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 22 Jun 2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 22 Jun 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 28 May 2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 21 May 2015 עופר - שחרור בערבות, נשים
Tue, 12 May 2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Mon, 4 May 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 29 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 15 Apr 2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Mon, 16 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 2 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 9 Feb 2015 עופר - ירי, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 26 Jan 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 13 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Mon, 15 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 10 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 5 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 27 Oct 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Sun, 26 Oct 2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 17 Aug 2014 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Tue, 12 Aug 2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 10 Aug 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 4 Aug 2014 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 21 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Sun, 6 Jul 2014 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Thu, 3 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 30 Jun 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 23 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 12 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 24 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 23 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 17 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 10 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 17 Feb 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 6 Jan 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 6 Jan 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 30 Dec 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 18 Nov 2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
Mon, 11 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 31 Oct 2013 עופר - נשים, בעיות בריאות
Sun, 27 Oct 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Sun, 13 Oct 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Oct 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 7 Oct 2013 עופר - מעצר מנהלי, קטינים
Mon, 30 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 9 Sep 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 1 Sep 2013 עופר - חקירת עד, קטינים
Mon, 26 Aug 2013 עופר - גזר דין, התעללות
Tue, 13 Aug 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 5 Aug 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 29 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Tue, 9 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 8 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 7 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 1 Jul 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 30 Jun 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 25 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 18 Jun 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 3 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 28 May 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 27 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 21 May 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 13 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 29 Apr 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 28 Apr 2013 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 4 Mar 2013 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 3 Mar 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 27 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 12 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
Mon, 11 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 4 Feb 2013 עופר - חקירת עד, התעללות
Mon, 31 Dec 2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
Mon, 24 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 17 Dec 2012 עופר - תנאי מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 10 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 3 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Mon, 5 Nov 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 22 Oct 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 10 Oct 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Sep 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 18 Jun 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 14 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 21 May 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 10 May 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 9 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Apr 2012 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 2 Apr 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 28 Mar 2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 30 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 23 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16 Jan 2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 8 Jan 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 28 Nov 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Wed, 23 Nov 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 26 Oct 2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 21 Sep 2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
Sun, 4 Sep 2011 עופר - מנועים (ממפגש עם עו"ד), חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 24 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 10 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Tue, 2 Aug 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 27 Jul 2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 12 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 6 Jun 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 5 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 30 May 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Wed, 18 May 2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 2 May 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 28 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 21 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 10 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 14 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 21 Feb 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 17 Jan 2011 ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר
Mon, 10 Jan 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
Mon, 6 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 30 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 11 Oct 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Wed, 15 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 4 Aug 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 29 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 5 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 1 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 28 Jun 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 28 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 16 Jun 2010 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 8 Jun 2010 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, תעבורה
Mon, 7 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Wed, 26 May 2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Wed, 14 Apr 2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
Mon, 12 Apr 2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
Mon, 15 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 10 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Thu, 18 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 16 Feb 2010 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 9 Feb 2010 עופר - הארכת מעצר, מפלילים
Mon, 25 Jan 2010 בג"צ - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 7 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 31 Dec 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 24 Dec 2009 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 23 Nov 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 22 Oct 2009 עופר - שחרור בערבות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 3 Sep 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 2 Sep 2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 19 Aug 2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17 Aug 2009 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 12 Aug 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Mon, 10 Aug 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Wed, 5 Aug 2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 27 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 22 Jul 2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 22 Jul 2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 15 Jul 2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 14 Jul 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 13 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 29 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 29 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 22 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Sun, 21 Jun 2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
Mon, 15 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 14 Jun 2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 1 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 1 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 20 May 2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
Sun, 3 May 2009 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 27 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 20 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 11 Mar 2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Mon, 9 Mar 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Sun, 1 Mar 2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 17 Feb 2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 16 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 9 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 25 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 23 Dec 2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 25 Nov 2008 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור