החזקה וסחר באמל"ח | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

החזקה וסחר באמל"ח

Mon, 13 Jan 2020 מגרש הרוסים, ירושלים
Wed, 15 Jan 2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Sun, 17 Nov 2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
Mon, 4 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 6 Nov 2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 28 Oct 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 2 Sep 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 6 Aug 2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 2 Jul 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 1 Jul 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 20 Feb 2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 3 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 22 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 15 Aug 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 1 Aug 2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
Tue, 31 Jul 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Jun 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 14 May 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 25 Apr 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 Mar 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
Mon, 5 Feb 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Dec 2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 30 Nov 2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 15 Nov 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 19 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 5 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 20 Dec 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 6 Dec 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, עסקת טיעון
Mon, 21 Nov 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 14 Nov 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 24 Aug 2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 6 Sep 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 24 Aug 2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 10 Aug 2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 18 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Jul 2016 פתח תקווה - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Jul 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 20 Jun 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 11 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 4 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 23 Mar 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 16 Mar 2016 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 15 Feb 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 10 Jan 2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 21 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Nov 2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 25 Nov 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 16 Nov 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 27 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 15 Jul 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 29 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 30 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 15 Mar 2015 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
Mon, 9 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 2 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 18 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
Mon, 26 Jan 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 31 Dec 2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 17 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 10 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 3 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 Oct 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Sun, 26 Oct 2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 11 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 28 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 21 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 14 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 12 Aug 2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 4 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 4 Aug 2014 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 24 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 14 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 3 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 30 Jun 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 23 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 28 Apr 2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Jan 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 9 Dec 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16 Sep 2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 9 Sep 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 13 Aug 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 22 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Mon, 15 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 15 Jul 2013 סאלם - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 1 Jul 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 30 Jun 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 24 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 20 Jun 2013 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 17 Jun 2013 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 3 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 May 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 21 May 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Thu, 9 May 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 7 May 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 30 Apr 2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 28 Mar 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 3 Mar 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 27 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 12 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
Mon, 21 Jan 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 8 Nov 2012 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 5 Nov 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Wed, 10 Oct 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Sep 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 23 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 9 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 28 Mar 2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14 Mar 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 13 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16 Jan 2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 10 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 9 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 31 Oct 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 27 Jul 2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 7 Jul 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 6 Jun 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 1 May 2011 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 21 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 13 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 7 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 17 Jan 2011 ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר
Mon, 10 Jan 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 3 Jan 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 30 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 10 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 1 Nov 2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 20 May 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 12 Apr 2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
Mon, 15 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Sep 2009 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 18 Aug 2009 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 17 Aug 2009 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 5 Aug 2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 28 Jul 2009 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 14 Jul 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 13 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 29 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 1 Jun 2009 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 1 Jun 2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 6 May 2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 3 May 2009 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 20 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16 Mar 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 25 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14 Jan 2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 29 Dec 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חקירת עד
Tue, 23 Dec 2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Oct 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 15 Sep 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Sun, 3 Aug 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 30 Jul 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 9 Jul 2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 2 Jul 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 29 May 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 26 May 2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 25 May 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 14 May 2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 14 Apr 2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 7 Apr 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 30 Mar 2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 13 Mar 2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 12 Mar 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 5 Mar 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 28 Feb 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 27 Feb 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Feb 2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Feb 2008 אשקלון - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 13 Feb 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 11 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 7 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Sun, 27 Jan 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 24 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 7 Jan 2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 2 Jan 2008 סאלם - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
Wed, 12 Dec 2007 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 22 Oct 2007 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח