דיון בדלתיים סגורות | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

דיון בדלתיים סגורות

Sun, 15 Dec 2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Mon, 25 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Mon, 9 Sep 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Sun, 3 Mar 2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 19 Mar 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
Sun, 20 Mar 2016 עופר - נשים, תעבורה
Wed, 15 Jul 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 7 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 30 Jun 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 2 Jun 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 12 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 3 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 11 Nov 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 16 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 17 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 29 Apr 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)