בעיות בריאות | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בעיות בריאות

Tue, 24 Sep 2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Mon, 12 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 15 Jul 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 2 Jul 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 17 Jun 2019 עופר - בעיות בריאות, נשים
Mon, 15 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 3 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Sun, 24 Mar 2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 4 Mar 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 11 Feb 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 7 Jan 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 17 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 3 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 17 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
Wed, 10 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 26 Sep 2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 29 Aug 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 30 May 2018 עופר - בעיות בריאות, יידוי אבנים
Thu, 12 Apr 2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
Wed, 14 Feb 2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 30 Jan 2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר
Sun, 31 Dec 2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית...
Wed, 15 Nov 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 16 Aug 2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Mon, 24 Jul 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Sun, 18 Jun 2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות
Wed, 3 May 2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 19 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 19 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 5 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 26 Mar 2017 בית משפט מחוזי - בעיות בריאות, התעללות
Mon, 27 Feb 2017 בית משפט מחוזי - בעיות בריאות, נשים
Mon, 13 Feb 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 17 Jan 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 7 Nov 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 2 Nov 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Thu, 29 Sep 2016 עופר - בעיות בריאות, סכינים
Sun, 18 Sep 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 24 Aug 2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 10 Aug 2016 פתח תקווה - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 25 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Sun, 10 Jul 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 11 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 6 Jun 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 31 May 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 25 May 2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 17 May 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Sun, 8 May 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 27 Apr 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 4 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 7 Mar 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Thu, 3 Mar 2016 עופר - נשים, התעללות
Mon, 29 Feb 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Sun, 21 Feb 2016 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Tue, 2 Feb 2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
Wed, 27 Jan 2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 20 Jan 2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 16 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 8 Nov 2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Mon, 17 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10 Aug 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Thu, 6 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 27 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 20 Jul 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Mon, 20 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 13 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 6 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Sun, 14 Jun 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 2 Jun 2015 עופר - נשים, התעללות
Mon, 9 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 9 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 18 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 12 Jan 2015 עופר
Mon, 17 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 10 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 3 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 Oct 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 2 Oct 2014 עופר
Sun, 21 Sep 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 11 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 28 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Aug 2014 עופר - מעצר מנהלי, בעיות בריאות
Mon, 25 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 21 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 12 Aug 2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 11 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 4 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 24 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 14 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 3 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 3 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Thu, 31 Oct 2013 עופר - נשים, בעיות בריאות
Mon, 21 Oct 2013 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Sun, 13 Oct 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Oct 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 1 Sep 2013 עופר - חקירת עד, קטינים
Mon, 5 Aug 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Tue, 30 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 29 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 22 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Mon, 8 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 25 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 20 Jun 2013 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 10 Jun 2013 עופר - בעיות בריאות
Mon, 3 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 28 May 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 27 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 7 May 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 14 Apr 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Sun, 27 Jan 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 Jan 2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
Mon, 24 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Sun, 16 Dec 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 3 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Wed, 14 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 7 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Mon, 5 Nov 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Wed, 24 Oct 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 12 Sep 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 14 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 May 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 9 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 6 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 4 Apr 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Mon, 19 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 19 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 5 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Tue, 7 Feb 2012 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Tue, 10 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 Dec 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 19 Dec 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 16 May 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Sun, 8 May 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 28 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 14 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Sun, 13 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 17 Jan 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 15 Nov 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 11 Oct 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 4 Oct 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 29 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 21 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 15 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 19 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Thu, 7 Jan 2010 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 24 Dec 2009 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Tue, 8 Dec 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 7 Oct 2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, התעללות
Wed, 16 Sep 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Thu, 3 Sep 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 10 Aug 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 27 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 22 Jul 2009 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 20 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 1 Jun 2009 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 4 May 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 20 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16 Mar 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 9 Mar 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Wed, 18 Feb 2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 14 Jan 2009 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 7 Jan 2009 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Tue, 16 Dec 2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 26 Nov 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 12 Nov 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 10 Nov 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Wed, 5 Nov 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 26 Oct 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 5 Oct 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
Wed, 24 Sep 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 4 Sep 2008 עופר - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Thu, 21 Aug 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 24 Jul 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 23 Jul 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 9 Jul 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Wed, 2 Jul 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 25 Jun 2008 פתח תקווה - קטינים, סטודנטים
Sun, 22 Jun 2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 16 Jun 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 11 Jun 2008 פתח תקווה - ירי, הארכת מעצר
Wed, 4 Jun 2008 פתח תקווה - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 25 May 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 20 May 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 14 May 2008 פתח תקווה - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 30 Apr 2008 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Thu, 3 Apr 2008 אשקלון - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Wed, 26 Mar 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 24 Mar 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 20 Mar 2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 19 Mar 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, סטודנטים
Wed, 12 Mar 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 5 Mar 2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 20 Feb 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
Mon, 18 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Wed, 13 Feb 2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים
Mon, 11 Feb 2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 28 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Thu, 24 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Wed, 9 Jan 2008 פתח תקווה - קטינים, נשים
Wed, 2 Jan 2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר