Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תקלות במחסומים

Sun, 12 Sep 2021 קלנדיה - בעקבות תקלה במחשב, מאות מחכים שעות ארוכות למעבר
Sun, 8 Aug 2021 סיור בשכונות פלסטיניות ומחסומים במזרח ירושלים
Tue, 3 Aug 2021 קלנדיה - בוקר עמוס מאוד כנראה בגלל תקלת מחשב
Sun, 25 Jul 2021 קלנדיה - עצרו את כל התחבורה עד שתוקנה התקלה
Wed, 16 Jun 2021 מחסום טורה: העבודות להרחבת שקד ממשיכות
Sun, 18 Apr 2021 מחסום טורה: הרמזור מתחלף לירוק בגלל הצעקות
Wed, 19 Aug 2020 מחסום עאנין: התקלה בשער טרם תוקנה מהבוקר
Mon, 16 Dec 2019 חבלה (1393) - תלונה על חיילים צועקים ומדברים בגסות רוח
Sun, 24 Nov 2019 מחסומי הצפון, חייל: "נשות ווטש? למה לא אמרתן מהתחלה?"
Sun, 26 May 2019 כדי לעבור למטע צריך לטפס מעל שלושת האבנים ולאז לעבור מעל קטע גדר התייל שעל הרצפה!
Mon, 12 Aug 2019 מת"ק עציון: היה איש אחד שחייך... והמיזוג בפנים עבד, אבל השירותים!
Tue, 26 Feb 2019 מחסום בית לחם (300): "תכף נראה מי מטומטם כאן"
Tue, 12 Feb 2019 קלנדיה - הקרוסלות נעולות ועמדת החיילים ריקה
Wed, 17 Oct 2018 קלנדיה - תקלה מתמשכת באחת הקרוסלות מותירה רק שתי כניסות, תורים ארוכים ואנשים מתלוננים.
Sat, 13 Jan 2018 ברטעה טורה: למה רק מעטים עוברים? תשובה בתוך הדו"ח
Mon, 11 Dec 2017 ידיעון דצמבר 2017 - מדריך קצר לביורוקרטיה של מרחב התפר
Tue, 15 Aug 2017 מחסום קלנדיה: פתאום אין שער הומניטרי!
Mon, 19 Oct 2015 מחסום ג'לוד (מחסום 1419) מחסום חבלה (מחסום 1393)
Tue, 1 Sep 2015 קלנדיה
Wed, 24 Jun 2015 קלנדיה
Thu, 30 Apr 2015 קלנדיה
Tue, 31 Mar 2015 חמרה (בקעות), חאלת מכחול
Tue, 17 Mar 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Tue, 17 Mar 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 9 Feb 2015 ברטעה-ריחן, עאנין
Fri, 23 Jan 2015 קלנדיה
Sun, 18 Jan 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 11 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Mon, 5 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Sun, 4 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Thu, 1 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
Mon, 8 Dec 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Fri, 14 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Thu, 13 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Thu, 6 Nov 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Fri, 24 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 25 Sep 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, ענבתא
Thu, 18 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Wed, 27 Aug 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 7 Aug 2014 טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Wed, 11 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Thu, 22 May 2014 טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Fri, 9 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 1 Apr 2014 קלנדיה
Sun, 30 Mar 2014 קלנדיה
Fri, 28 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מחסום צופים, מעבר אייל
Fri, 21 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 12 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Mon, 27 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Wed, 11 Dec 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Thu, 5 Dec 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
Thu, 7 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
Sun, 20 Oct 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 20.10.13, בוקר
Fri, 11 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 11.10.13, בוקר
Tue, 1 Oct 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
Mon, 30 Sep 2013 קלנדיה, יום ב' 30.9.13, אחה"צ
Fri, 27 Sep 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 27.9.13, בוקר
Fri, 30 Aug 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.8.13, בוקר
Sun, 2 Jun 2013 תרקומיא, יום א' 2.6.13, בוקר
Thu, 30 May 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, בוקר
Fri, 24 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 24.5.13, בוקר
Sun, 19 May 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום א' 19.5.13, אחה"צ
Sun, 21 Apr 2013 דרום הר חברון, תרקומיא, יום א' 21.4.13, בוקר
Wed, 10 Apr 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 10.4.13, בוקר
Thu, 28 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 28.2.13, בוקר
Thu, 21 Feb 2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום ה' 21.2.13, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 מת"ק עציון, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
Fri, 9 Nov 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 9.11.12, בוקר
Tue, 5 Jun 2012 ריחן, שקד, יום ג' 5.6.12, בוקר
Sat, 2 Jun 2012 שקד, שבת 2.6.12, בוקר
Thu, 29 Mar 2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.3.12, בוקר
Thu, 8 Mar 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
Mon, 27 Feb 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.2.12, בוקר
Sun, 12 Feb 2012 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 12.2.12, בוקר
Sun, 29 Jan 2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 29.1.12, אחה"צ
Sun, 15 Jan 2012 קלנדיה, יום א' 15.1.12, אחה"צ
Wed, 16 Nov 2011 ריחן, שקד, יום ד' 16.11.11, בוקר
Fri, 4 Nov 2011 בית לחם (300), יום ו' 4.11.11, בוקר
Mon, 18 Jul 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 18.7.11, בוקר
Tue, 12 Jul 2011 בית לחם (300), קלנדיה, יום ג' 12.7.11, בוקר
Mon, 11 Jul 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.7.11, בוקר
Mon, 11 Jul 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 11.7.11, אחה"צ
Mon, 20 Jun 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 20.6.11, בוקר
Wed, 1 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
Thu, 17 Mar 2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.3.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
Tue, 11 Jan 2011 חבלה, חווארה, יום ג' 11.1.11, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 19.8.10, אחה"צ
Wed, 18 Aug 2010 מעבר אליהו, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
Thu, 5 Aug 2010 חבלה, מעבר אייל, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Thu, 29 Jul 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Wed, 7 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
Fri, 25 Jun 2010 מעבר אייל, יום ו' 25.6.10, בוקר
Fri, 18 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 18.6.10, בוקר
Fri, 18 Jun 2010 מעבר אייל, יום ו' 18.6.10, בוקר
Fri, 11 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ו' 11.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
Fri, 21 May 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Thu, 6 May 2010 בית לחם, יום ה' 6.5.10, בוקר
Wed, 28 Apr 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
Thu, 22 Apr 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 מעבר אייל, יום ד' 21.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 בית לחם, יום ד' 21.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 חווארה, עזון עתמה, יום ד' 21.4.10, בוקר
Thu, 15 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 15.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
Thu, 25 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Thu, 18 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Thu, 25 Feb 2010 עזון עתמה, יום ה' 25.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
Thu, 4 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 4.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 עזון עתמה, יום ד' 3.2.10, בוקר
Tue, 12 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
Wed, 6 Jan 2010 ריחן, שקד, יום ד' 6.1.10, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.12.09, בוקר
Sun, 20 Dec 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 20.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 קלנדיה, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
Wed, 18 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 18.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 קלנדיה, יום ה' 12.11.09, בוקר
Wed, 4 Nov 2009 חברון, סנסנה, יום ד' 4.11.09, בוקר
Tue, 20 Oct 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Sun, 18 Oct 2009 מעבר אייל, יום א' 18.10.09, בוקר
Tue, 29 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
Sun, 6 Sep 2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 6.9.09, אחה"צ
Sun, 6 Sep 2009 מעבר אייל, יום א' 6.9.09, בוקר
Wed, 19 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 19.8.09, בוקר
Thu, 13 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 13.8.09, בוקר
Sat, 1 Aug 2009 עטארה, קלנדיה, שבת 1.8.09, אחה"צ
Wed, 29 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ד' 29.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Mon, 1 Jun 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.6.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 24.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Mon, 18 May 2009 ענבתא, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
Fri, 15 May 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 15.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 ארתאח, יום ה' 7.5.09, בוקר
Thu, 30 Apr 2009 ארתאח, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Tue, 24 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 22.3.09, אחה"צ
Sun, 15 Mar 2009 חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 15.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.3.09, אחה"צ
Sun, 15 Mar 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, יום א' 15.3.09, בוקר
Wed, 11 Mar 2009 חווארה, יום ד' 11.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.3.09, בוקר
Mon, 2 Mar 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
Sun, 1 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 1.3.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 25.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
Sun, 22 Feb 2009 חווארה, עורטא, יום א' 22.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 חווארה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, אחה"צ
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 5.2.09, בוקר
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, בוקר
Tue, 27 Jan 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, בוקר
Mon, 19 Jan 2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
Thu, 15 Jan 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, בוקר
Mon, 29 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.12.08, בוקר
Sat, 27 Dec 2008 ענבתא, יום ש' 27.12.08, אחה"צ
Tue, 23 Dec 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 23.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.12.08, בוקר
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 22.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 22.12.08, בוקר
Thu, 18 Dec 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
Tue, 16 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 16.12.08, בוקר
Sun, 14 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.12.08, בוקר
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 9.12.08, בוקר
Mon, 8 Dec 2008 בית איבא, יום ב' 8.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Tue, 2 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 2.12.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 ענבתא, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
Sun, 23 Nov 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 23.11.08, בוקר
Thu, 20 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Tue, 18 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 ארתאח, ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 9.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 קלקיליה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.10.08, בוקר
Sun, 26 Oct 2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 א-ראם, קלנדיה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Tue, 7 Oct 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
Wed, 1 Oct 2008 ענבתא, יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Tue, 9 Sep 2008 בית איבא, יום ג' 9.9.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Sun, 24 Aug 2008 עזון עתמה, יום א' 24.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
Tue, 19 Aug 2008 ריחן, שקד, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 באקה, ריחן, שקד, יום א' 27.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 27.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Thu, 3 Jul 2008 א-ראס, ענבתא, יום ה' 3.7.08, אחה"צ
Mon, 30 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 30.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 א-ראם, קלנדיה, יום א' 29.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 עזון עתמה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.6.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 בית איבא, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Thu, 10 Apr 2008 תרקומיא, יום ה' 10.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 אייל, בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 30.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 20.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 13.3.08, בוקר
Wed, 5 Mar 2008 בית איבא, עזון, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 24.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 סנסנה, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
Wed, 20 Feb 2008 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 20.2.08, בוקר
Wed, 20 Feb 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 א-ראם, עטרות, ענאתא, קלנדיה, יום ב' 18.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 12.2.08, אחה"צ
Tue, 12 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 א-ראם, ביר נבאלא, קלנדיה, יום א' 10.2.08, אחה"צ
Sun, 10 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 10.2.08, בוקר
Wed, 30 Jan 2008 ריחן, יום ד' 30.1.08, בוקר
Tue, 29 Jan 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 29.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.1.08, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 ריחן, יום ד' 5.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.12.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 26.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 תרקומיא, יום ב' 19.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 א-ראם, עטרות, קלנדיה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Sat, 17 Nov 2007 ריחן, שקד, יום ש' 17.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 עטרות, קלנדיה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 קלנדיה, יום ב' 5.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 4.11.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ג' 23.10.07, אחה"צ
Tue, 16 Oct 2007 ריחן, שקד, יום ג' 16.10.07, בוקר
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 15.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 א-ראם, קלנדיה, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Sat, 6 Oct 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ש' 6.10.07, בוקר
Fri, 5 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.10.07, בוקר
Sun, 16 Sep 2007 ריחן, שקד, יום א' 16.9.07, בוקר