Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תעודות זהות

Wed, 22 Jun 2022 מחסום עאנין: לפתוח בזמן? לא בראש של החיילים
Wed, 1 Jun 2022 מחסום ברטעה: שוב צפוף ותקוע מאוד בבקרים
Sun, 14 Feb 2021 קלנדיה - "אם היית ערבי הם היו יורים בך"
Mon, 30 Nov 2020 מת"ק עציון: קורבנות הבירוקרטיה המזעזעת של הכיבוש
Wed, 6 Nov 2019 בקעת הירדן: ביקורים אצל ידידנו מקהילות הרועים
Mon, 4 Nov 2019 מת"ק עציון: מתושבי וולאג'ה (בישראל) נשללה הזכות לתעודת זהות ישראלית
Thu, 11 Jul 2019 מחסומי הצפון: הילדה רשומה בת"ז של האם, ובכל זאת לא נתנו לה לעבור. למה? ככה, כי הם יכולים
Sun, 27 Jan 2019 מחסומי הצפון, ברטעה: "דחפו אותנו כמו חמורים"
Thu, 20 Sep 2018 קלנדיה: השער ההומניטרי לא כל כך הומניטרי...
Mon, 27 Mar 2017 מת"ק עציון
Thu, 11 Aug 2016 ברטעה-ריחן, טייבה-רומנה, עאנין
Thu, 14 Jan 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Fri, 12 Jun 2015 בית לחם (300)
Fri, 13 Mar 2015 בית לחם (300)
Mon, 9 Mar 2015 בית לחם (300), חברון
Sun, 15 Feb 2015 ג'בע (ליל)
Mon, 5 Jan 2015 מת"ק עציון
Mon, 1 Dec 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 11 Sep 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 6 Aug 2014 קלנדיה
Mon, 4 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Fri, 11 Jul 2014 בית לחם (300)
Wed, 11 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Mon, 9 Jun 2014 עזון עתמה
Thu, 1 May 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 24 Mar 2014 מת"ק עציון
Fri, 14 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 22 Jan 2014 מת"ק עציון
Thu, 9 Jan 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Tue, 7 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 6 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Tue, 10 Dec 2013 מת"ק עציון
Tue, 19 Nov 2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום ג' 19.11.13, בוקר
Wed, 13 Nov 2013 טורה-שקד, עאנין, יום ד' 13.11.13, בוקר
Wed, 30 Oct 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
Tue, 15 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 15.10.13, בוקר
Sun, 13 Oct 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.10.13, בוקר
Sat, 28 Sep 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, שבת 28.9.13, בוקר
Mon, 5 Aug 2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
Mon, 15 Jul 2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.7.13, בוקר
Sun, 30 Jun 2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 30.6.13, אחה"צ
Thu, 25 Apr 2013 מת"ק עציון, יום ה' 25.4.13, אחה"צ
Thu, 18 Apr 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, אחה"צ
Tue, 19 Mar 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Mon, 18 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 18.3.13, בוקר
Sun, 17 Mar 2013 בית לחם (300), יום א' 17.3.13, בוקר
Thu, 14 Mar 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 14.3.13, אחה"צ
Mon, 11 Mar 2013 מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 11.3.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
Tue, 12 Feb 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2013 מכבים (בית סירה), יום ב' 28.1.13, בוקר
Thu, 3 Jan 2013 חבלה, עזון עתמה, ערב אל ראמדין יום ה' 3.1.13, בוקר
Thu, 3 Jan 2013 אפרטהייד באוטובוסים, יום ה' 3.1.2013 אחה"צ
Wed, 5 Dec 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 5.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 מת"ק עציון, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
Sun, 19 Aug 2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 19.8.12, אחה"צ
Sun, 17 Jun 2012 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 17.6.12, בוקר
Tue, 29 May 2012 בית לחם (300), יום ג' 29.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.5.12, בוקר
Sun, 6 May 2012 קלנדיה, יום א' 6.5.12, אחה"צ
Mon, 30 Apr 2012 עאנין, ריחן, יום ב' 30.4.12, בוקר
Wed, 28 Mar 2012 ריחן, שקד, יום ד' 28.3.12, בוקר
Sun, 25 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 25.3.12, אחה"צ
Sun, 18 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 18.3.12, בוקר
Mon, 12 Mar 2012 שויוח', סוסיא, יום ב' 12.3.12, בוקר
Mon, 6 Feb 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 6.2.12, בוקר
Wed, 25 Jan 2012 ריחן, יום ד' 25.1.12, בוקר
Sat, 21 Jan 2012 ריחן, שקד, שבת 21.1.12, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 חמרה (בקעות), יום ג' 1.11.11, אחה"צ
Sun, 30 Oct 2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 30.10.11, אחה"צ
Sun, 16 Oct 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 16.10.11, בוקר
Tue, 20 Sep 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.9.11, אחה"צ
Tue, 13 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
Wed, 7 Sep 2011 סיור בכבישי 443-446 - גבעת זאב, ביתוניא, חשמונאים, ח'רבתא יום ד' 7.9.11 אחה"צ
Thu, 11 Aug 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 11.8.11, בוקר
Fri, 5 Aug 2011 קלנדיה, יום ו' 5.8.11, בוקר
Thu, 14 Jul 2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 14.7.11, בוקר
Sun, 26 Jun 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Wed, 1 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 1.6.11, בוקר
Thu, 19 May 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 19.5.11, בוקר
Sun, 8 May 2011 עטארה, קלנדיה, יום א' 8.5.11, אחה"צ
Thu, 21 Apr 2011 דרום הר חברון, יום ה' 21.4.11, בוקר
Tue, 1 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 1.3.11, בוקר
Mon, 7 Feb 2011 קלנדיה, יום ב' 7 בפברואר 2011, אחה"צ
Mon, 31 Jan 2011 מת"ק עציון, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
Mon, 31 Jan 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.1.11, בוקר
Fri, 21 Jan 2011 ריחן, שקד, יום ו' 21.1.11, בוקר
Tue, 28 Dec 2010 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ג' 28.12.10, בוקר
Tue, 28 Dec 2010 קלנדיה, ואדי נאר, עיסאוויה, יום ג' 28.12.10, בוקר
Mon, 27 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.12.10, בוקר
Sun, 26 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 26.12.10, בוקר
Mon, 6 Dec 2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.12.10, בוקר
Thu, 2 Dec 2010 טייבה-רומנה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 2.12.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ג' 23.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 קלנדיה, יום א' 21.11.10, אחה"צ
Tue, 9 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 9.11.10, בוקר
אם התרנגול הוא השופט בפני מי יתלונן גרגר החיטה? (פתגם פלסטיני)
Mon, 1 Nov 2010 בית אומר, בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 1.11.10, בוקר
Mon, 18 Oct 2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Sun, 17 Oct 2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
Mon, 11 Oct 2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 11.10.10, אחה"צ
Wed, 29 Sep 2010 קלנדיה, יום ד' 29.9.10, אחה"צ
Tue, 21 Sep 2010 מת"ק עציון, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
Mon, 30 Aug 2010 חבלה, מעלה אפרים, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
Fri, 20 Aug 2010 קלנדיה, יום ו' 20.8.10, בוקר
Fri, 25 Jun 2010 מעבר אייל, יום ו' 25.6.10, בוקר
Wed, 23 Jun 2010 ריחן, שקד, יום ד' 23.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 ג'ית, חבלה, עזון, Wed 9.6.10, Afternoon
Sun, 6 Jun 2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Fri, 21 May 2010 קלנדיה, יום ו' 21.5.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 בידו, מחסום רמות, יום ד' 21.4.10, אחה"צ
Sun, 4 Apr 2010 חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 ריחן, שקד, יום א' 14.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Sun, 14 Feb 2010 ג'למה, יום א' 14.2.10, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Thu, 19 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 19.11.09, בוקר
Sat, 7 Nov 2009 קלנדיה, יום ש' 7.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 עזון עתמה, יום ה' 5.11.09, בוקר
Mon, 2 Nov 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 עזון עתמה, יום ד' 28.10.09, אחה"צ
Fri, 16 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.10.09, בוקר
Thu, 15 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Wed, 23 Sep 2009 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 23.9.09, אחה"צ
Sun, 20 Sep 2009 עטארה, קלנדיה, יום א' 20.9.09, אחה"צ
Fri, 18 Sep 2009 קלנדיה, יום ו' 18.9.09, בוקר
Thu, 20 Aug 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 20.8.09, אחה"צ
Thu, 13 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.8.09, בוקר
דיבור ישיר – דיבור עקיף
Thu, 30 Jul 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
Wed, 29 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 29.7.09, אחה"צ
Sun, 19 Jul 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 19.7.09, בוקר
Mon, 13 Jul 2009 ג'בע (ליל), יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
Thu, 25 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 25.6.09, אחה"צ
Sun, 21 Jun 2009 ג'ית, חווארה, יום א' 21.6.09, בוקר
Tue, 9 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 9.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 2.6.09, אחה"צ
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
Sun, 24 May 2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Sun, 10 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
Sat, 9 May 2009 ריחן, שקד, יום ש' 9.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 דיר שאראף (חביות), יום ה' 7.5.09, אחה"צ
Wed, 6 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, Mon 4.5.09, Afternoon
Sun, 3 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
Tue, 28 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Sun, 26 Apr 2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
Wed, 22 Apr 2009 עזון עתמה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
Tue, 21 Apr 2009 עזון עתמה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Tue, 14 Apr 2009 ג'בע (ליל), עטארה, ענאתא, קלנדיה, יום ג' 14.4.09, אחה"צ
Thu, 9 Apr 2009 עזון עתמה, יום ה' 9.4.09, אחה"צ
Tue, 7 Apr 2009 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 7.4.09, בוקר
Tue, 7 Apr 2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 7.4.09, בוקר
Mon, 6 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 קלנדיה, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Mon, 30 Mar 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Mar 2009 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
Tue, 24 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
Mon, 23 Mar 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 23.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Wed, 18 Mar 2009 קלנדיה, יום ד' 18.3.09, אחה"צ
Sat, 14 Mar 2009 עזון עתמה, יום ש' 14.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית איבא, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Wed, 4 Mar 2009 חווארה, יום ד' 4.3.09, בוקר
Sun, 1 Mar 2009 א-ראם, יום א' 1.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
Thu, 19 Feb 2009 חווארה, עורטא, יום ה' 19.2.09, בוקר
Wed, 18 Feb 2009 בית איבא, יום ד' 18.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 חווארה, יום א' 8.2.09, אחה"צ
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.2.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית איבא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Wed, 31 Dec 2008 בית איבא, יום ד' 31.12.08, בוקר
Tue, 30 Dec 2008 קלקיליה, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ב' 22.12.08, בוקר
Sun, 21 Dec 2008 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 21.12.08, אחה"צ
Sat, 20 Dec 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 בית איבא, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Mon, 8 Dec 2008 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
Thu, 4 Dec 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 עזון עתמה, יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Tue, 18 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
Mon, 17 Nov 2008 בית איבא, יום ב' 17.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 בית איבא, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית איבא, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
Wed, 29 Oct 2008 בית איבא, יום ד' 29.10.08, אחה"צ
Mon, 27 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 27.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 23.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית איבא, ענבתא, יום ה' 23.10.08, בוקר
Wed, 22 Oct 2008 חווארה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 א-ראם, קלנדיה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Tue, 30 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.9.08, אחה"צ
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 חווארה, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
Mon, 8 Sep 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 8.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 7.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
Tue, 2 Sep 2008 בית איבא, יום ג' 2.9.08, אחה"צ
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 21.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
Tue, 19 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 17.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 7.8.08, בוקר
Tue, 5 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 5.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 ג'למה, ריחן, שקד, יום ב' 4.8.08, בוקר
Sun, 3 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 3.8.08, אחה"צ
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 קלנדיה, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Thu, 24 Jul 2008 בית איבא, יום ה' 24.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ה' 24.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Wed, 23 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
Tue, 15 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 15.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית איבא, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
איך נוצר שהיד- ראיון עם פלסטינים צעירים
Thu, 3 Jul 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 3.7.08, בוקר
Wed, 2 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
Tue, 1 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 1.7.08, אחה"צ
Tue, 1 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 1.7.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 נועמן, יום ה' 26.6.08, בוקר
Wed, 25 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 עזון עתמה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 18.6.08, בוקר
Sun, 15 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 15.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עורטא, יום א' 15.6.08, בוקר
Sun, 15 Jun 2008 בית איבא, יום א' 15.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 11.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), שבי שומרון, יום א' 8.6.08, אחה"צ
Thu, 5 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 5.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 בית איבא, יום ג' 27.5.08, אחה"צ
Mon, 26 May 2008 בית איבא, יום ב' 26.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 א-ראס, עזון, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 בית איבא, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 14.5.08, בוקר
הכיבוש משחית - (2)
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 נעלין (קרית ספר), עטרה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 בית איבא, יום ד' 7.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בית איבא, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, בוקר
Wed, 30 Apr 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.4.08, בוקר
Mon, 28 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 מת"ק עציון, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Sun, 27 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Sun, 27 Apr 2008 א-ראם, ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Sun, 27 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, בוקר
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, בוקר
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית איבא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 שער שומרון (קאסם), יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 שער שומרון (קאסם), יום א' 6.4.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 30.3.08, בוקר
Sun, 23 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Thu, 20 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Mon, 17 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Tue, 11 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Sat, 8 Mar 2008 ריחן, שקד, יום ש' 8.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בית איבא, עזון, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Tue, 4 Mar 2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Sun, 2 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 בית איבא, קלקיליה, יום ה' 28.2.08, בוקר
Thu, 28 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 28.2.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עזון, יום ג' 26.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
Fri, 22 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 22.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ה' 14.2.08, אחה"צ
Mon, 11 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 31.1.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 31.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 20.1.08, בוקר
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 15.1.08, בוקר
Tue, 15 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית איבא, יום ב' 14.1.08, בוקר
Thu, 10 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 א-ראס, בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 6.1.08, בוקר
Sat, 5 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 5.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, בוקר
החרמת תעודות זיהוי ללא צורך וללא רשות.
Thu, 27 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.12.07, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 סנסנה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 חברון, יום ג' 25.12.07, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Sat, 22 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 22.12.07, בוקר
Wed, 19 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Sun, 16 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.12.07, בוקר
Tue, 11 Dec 2007 חווארה, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
Tue, 4 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
Tue, 4 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 4.12.07, בוקר
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.12.07, בוקר
Thu, 22 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 22.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 שבי שומרון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Sun, 18 Nov 2007 ריחן, שקד, יום א' 18.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 15.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Sat, 10 Nov 2007 ריחן, שקד, יום ש' 10.11.07, בוקר
Thu, 8 Nov 2007 עאנין, ריחן, יום ה' 8.11.07, בוקר
Wed, 7 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 4.11.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Wed, 24 Oct 2007 א-ראס, ענבתא, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
התעללות "לא אלימה" -עיכוב "רק" לחמש שעות - להנאת החיילים המעכבים
Wed, 17 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, בוקר
Tue, 16 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
Tue, 16 Oct 2007 א-ראם, בית איבא, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 16.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Fri, 5 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.10.07, בוקר
Thu, 4 Oct 2007 בית איבא, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
Wed, 3 Oct 2007 בית איבא, יום ד' 3.10.07, בוקר
Tue, 2 Oct 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, יום ג' 2.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 1.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 1.10.07, אחה"צ
Sat, 8 Sep 2007 ריחן, שקד, יום ש' 8.9.07, בוקר
Tue, 15 May 2007 מחסום חווארה: כל אחד פה נהיה לי רופא
Mon, 20 Mar 2006 ביתא, חווארה ובית פוריק
Sun, 30 Jan 2005 בית לחם (300)
Tue, 25 Jan 2005 א-ראם, קלנדיה
Sun, 29 Feb 2004 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sat, 28 Feb 2004 א-ראם, קלנדיה
Thu, 29 Jan 2004 בית לחם (300)