Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שרירותיות

Tue, 19 Jul 2022 משמרת יחד עם סיור באורנית והאזור
Thu, 16 Jan 2020 בקעת הירדן: הבקעה היא משוואה עם נעלמים
Sun, 1 Dec 2019 אני רוצה לשאול את מדינת ישראל: למה מוציאים אדם מהשטח שלו
Tue, 3 Dec 2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
Mon, 11 Nov 2019 עציון: קצב מתן האישורים איטי מאד
Tue, 12 Nov 2019 מחסומי הצפון, עאנין: החיילים דווקא רוצים לעזור אבל מלמעלה מסרבים
Sun, 20 Oct 2019 עוד בוקר קשה בקלנדיה, בהמשך יתברר שקשה גם בדרכים אל המחסום
Mon, 23 Sep 2019 מת"ק עציון: מניעת מעבר לישראל ל 100 שנים!
Sun, 15 Sep 2019 מחסום ברטעה: קשה לתאר את הצפיפות וחוסר האונים
Wed, 11 Sep 2019 מחסומי הצפון: אב גאה עובר לגדה עם בתו הפעוטה המתהדרת בשמלה אדומה
Thu, 5 Sep 2019 מחסומי הצפון: יש כבר קצת ריח של סתיו. אין ריח של סיום הכיבוש
Sun, 4 Aug 2019 קלנדיה, חיזמא - בירוקרטיה, שרירותיות
Tue, 30 Jul 2019 דרום הר חברון
Wed, 31 Jul 2019 מחסומי הצפון, ברטעה: הגיון עקום של הכיבוש
מה שמעצבן את גנץ
Sun, 20 Aug 2017 מחסום טורה: מדוע אי אפשר להעביר לגדה חתיכת דשא סינטטי?
Mon, 29 May 2017 דיר אל ר'וסון: באין אישורי מעבר לאדמה החקלאית - היבול והפרנסה יורדים לטימיון
Fri, 24 Feb 2017 בית לחם (300)
Sun, 24 Jul 2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Mon, 16 May 2016 מת"ק עציון
Tue, 12 Apr 2016 חבלה
Tue, 1 Mar 2016 טרנספר בבקעת הירדן
Tue, 16 Feb 2016 אל מקסר, ח'אלת חאדר
Wed, 3 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 16 Sep 2015 חבלה, עזון עתמה
Tue, 28 Jul 2015 קלנדיה
Sun, 5 Jul 2015 קלנדיה
Thu, 21 May 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עוורתא
Tue, 28 Apr 2015 חבלה
Tue, 21 Apr 2015 קלנדיה
Thu, 19 Mar 2015 קלנדיה
Sun, 1 Mar 2015 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Wed, 18 Feb 2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Tue, 17 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Mon, 12 Jan 2015 פרעון
Thu, 1 Jan 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
Fri, 25 Apr 2014 בית לחם (300)
Wed, 9 Apr 2014 מת"ק עציון
Wed, 2 Apr 2014 מת"ק עציון
Tue, 25 Mar 2014 קלנדיה
Sun, 9 Mar 2014 קלנדיה
Mon, 3 Mar 2014 מת"ק עציון
Wed, 26 Feb 2014 מת"ק עציון
Thu, 13 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Tue, 11 Feb 2014 קלנדיה
Tue, 7 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 19 Nov 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 19.11.13, בוקר
Mon, 11 Nov 2013 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 11.11.13, בוקר
Mon, 28 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.10.13, בוקר
Mon, 5 Aug 2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
Sun, 30 Jun 2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 30.6.13, אחה"צ
Fri, 14 Jun 2013 סגר על ג'יוס עזון, יום ו' 14.6.13, אחה"צ
Thu, 13 Jun 2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 13.6.13, בוקר
Tue, 11 Jun 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ג' 11.6.13, בוקר
Tue, 28 May 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 28.5.13, אחה"צ
Mon, 27 May 2013 קלנדיה, יום ב' 27.5.13, אחה"צ
Mon, 29 Apr 2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 29.4.13, אחה"צ
Fri, 12 Apr 2013 קלנדיה, יום ו' 12.4.13, בוקר
Sun, 31 Mar 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, עינאבוס, יום א' 31.3.13, בוקר
Thu, 21 Mar 2013 מת"ק עציון, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
Tue, 19 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Fri, 15 Mar 2013 קלנדיה, יום ו' 15.3.13, בוקר
Thu, 14 Mar 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 14.3.13, אחה"צ
Mon, 11 Mar 2013 מת"ק עציון, יום ב' 11.3.13, בוקר
Fri, 18 Jan 2013 בית לחם (300), יום ו' 18.1.13, בוקר
Thu, 3 Jan 2013 אפרטהייד באוטובוסים, יום ה' 3.1.2013 אחה"צ
Tue, 13 Nov 2012 הפגנה בכפר חארס בגלל הריסת בתים, יום ג' 13.11.2012
Tue, 6 Nov 2012 בית לחם (300), יום ג' 6.11.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 חבלה, עזון, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
Tue, 17 Jul 2012 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 17.7.12, בוקר
Tue, 19 Jun 2012 מת"ק עציון, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
Mon, 4 Jun 2012 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.6.12, בוקר
Thu, 31 May 2012 מת"ק עציון, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
Fri, 18 May 2012 בית לחם (300), יום ו' 18.5.12, בוקר
Thu, 17 May 2012 מת"ק עציון, יום ה' 17.5.12, אחה"צ
Fri, 27 Apr 2012 בית לחם (300), יום ו' 27.4.12, בוקר
Wed, 11 Apr 2012 ריחן, שקד, יום ד' 11.4.12, בוקר
Tue, 3 Apr 2012 בית לחם (300), יום ג' 3.4.12, בוקר
Thu, 29 Mar 2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.3.12, בוקר
Sun, 25 Mar 2012 קלנדיה, יום א' 25.3.12, אחה"צ
Mon, 19 Mar 2012 בית אומר, בית לחם (300), נבי יונס, יום ב' 19.3.12, בוקר
Tue, 6 Mar 2012 מת"ק עציון, יום ג' 6.3.12, אחה"צ
Mon, 6 Feb 2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Mon 6.2.12, Morning
Thu, 5 Jan 2012 צומת חוסן, מת"ק עציון, נועמן, מחסום 300
Wed, 21 Dec 2011 א-ראמין, חבלה, ראס עטיה, יום ד' 21.12.11, אחה"צ
Mon, 5 Dec 2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
Mon, 5 Dec 2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
Fri, 2 Dec 2011 בית לחם (300), יום ו' 2.12.11, בוקר
Wed, 30 Nov 2011 מת"ק עציון, יום ד' 30.11.11, אחה"צ
Tue, 22 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
Mon, 21 Nov 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.11.11, בוקר
Sun, 6 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
Thu, 6 Oct 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), יום ו' 7.10.11, אחה"צ
Sun, 2 Oct 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.10.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
Tue, 6 Sep 2011 קלנדיה, יום ג' 6.9.11, בוקר
Wed, 31 Aug 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
Fri, 19 Aug 2011 קלנדיה, יום ו' 19.8.11, בוקר
Mon, 15 Aug 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.8.11, בוקר
Thu, 21 Jul 2011 גוכיה, תיאסיר, יום ה' 21.7.11, אחה"צ
Mon, 27 Jun 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.6.11, בוקר
Tue, 21 Jun 2011 מת"ק עציון, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
Mon, 20 Jun 2011 מת"ק עציון, יום ב' 20.6.11, אחה"צ
Mon, 13 Jun 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.6.11, בוקר
Mon, 6 Jun 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.6.11, בוקר
Fri, 27 May 2011 בית לחם (300), נבי יונס, יום ו' 27.5.11, בוקר
Thu, 26 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.5.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Tue, 24 May 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 24.5.11, אחה"צ
Mon, 16 May 2011 מת"ק עציון, יום ב' 16.5.11, אחה"צ
Tue, 5 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 5.4.11, בוקר
Mon, 4 Apr 2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.4.11, בוקר
Sun, 3 Apr 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.4.11, אחה"צ
Tue, 29 Mar 2011 דרום הר חברון, סוסיא, יום ג' 29.3.11, בוקר
Tue, 22 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
Fri, 11 Mar 2011 בית לחם (300), יום ו' 11.3.11, בוקר
Thu, 10 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 10.3.11, אחה"צ
Mon, 7 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ב' 7.3.11, אחה"צ
Tue, 1 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 1.3.11, בוקר
Tue, 1 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.3.11, אחה"צ
Mon, 28 Feb 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.2.11, בוקר
Mon, 14 Feb 2011 מת"ק עציון, יום ב' 14.2.11, אחה"צ
Thu, 3 Feb 2011 סיור בכפרים א-סאוויה, בידיא יום ה' 03.02.2011
Tue, 1 Feb 2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
Sun, 30 Jan 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 30.1.11, אחה"צ
Thu, 20 Jan 2011 א-ראם, קלנדיה, יום ה' 20.1.11, בוקר
Wed, 19 Jan 2011 חבלה, עזון, ברוקין,א-דיק, חארס יום ד' 19.1.11, אחה"צ
Mon, 27 Dec 2010 מת"ק עציון, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
Mon, 13 Dec 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.12.10, בוקר
Tue, 2 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
Sun, 24 Oct 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 24.10.10, בוקר
Fri, 8 Oct 2010 קלנדיה, יום ו' 8.10.10, בוקר
Sun, 3 Oct 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.10.10, אחה"צ
Thu, 30 Sep 2010 אבו דיס, שיח' סעד, יום ה' 30.9.10, בוקר
Tue, 28 Sep 2010 אבו דיס, סילואן, שיח' סעד, יום ג' 28.9.10, בוקר
Tue, 21 Sep 2010 מת"ק עציון, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
Sun, 19 Sep 2010 בית לחם, מת"ק עציון, קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 גבעת זאב, קלנדיה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
Thu, 9 Sep 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.9.10, בוקר
Thu, 12 Aug 2010 קלנדיה, יום ה' 12.8.10, אחה"צ
Fri, 23 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ו' 23.7.10, בוקר
Wed, 14 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 14.7.10, בוקר
Fri, 25 Jun 2010 מעבר אייל, יום ו' 25.6.10, בוקר
Fri, 11 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ו' 11.6.10, בוקר
Sun, 6 Jun 2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Thu, 27 May 2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
Fri, 21 May 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.5.10, בוקר
Thu, 20 May 2010 עזון עתמה, יום ה' 20.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Sun, 2 May 2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 2.5.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Wed, 7 Apr 2010 קלנדיה, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Sun, 21 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.3.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Tue, 9 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, אחה"צ
Wed, 3 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 3.3.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 קלנדיה, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.2.10, אחה"צ
Tue, 9 Feb 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Thu, 4 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 4.2.10, אחה"צ
Tue, 12 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Thu, 17 Dec 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Mon, 30 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
Tue, 24 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 בית לחם, יום ד' 18.11.09, בוקר
Thu, 12 Nov 2009 קלנדיה, יום ה' 12.11.09, בוקר
תסתכלו עליהם ותראו אותנו
Sun, 8 Nov 2009 מעבר אייל, יום א' 8.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 בית לחם, יום ה' 5.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 חבלה, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, בוקר
Mon, 2 Nov 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
Thu, 15 Oct 2009 עזון עתמה, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.10.09, אחה"צ
סדר מוכרח להיות
Thu, 1 Oct 2009 עזון עתמה, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
Wed, 30 Sep 2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
Wed, 30 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
Tue, 29 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
Tue, 22 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 22.9.09, אחה"צ
Sun, 20 Sep 2009 עטארה, קלנדיה, יום א' 20.9.09, אחה"צ
Thu, 17 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
Fri, 11 Sep 2009 קלנדיה, יום ו' 11.9.09, בוקר
Sun, 6 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.9.09, בוקר
Sun, 6 Sep 2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 6.9.09, אחה"צ
Thu, 3 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
Sun, 30 Aug 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 25.8.09, בוקר
Wed, 19 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 19.8.09, בוקר
Sun, 16 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.8.09, בוקר
Sat, 15 Aug 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.8.09, בוקר
Thu, 13 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 13.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 9.8.09, בוקר
דיבור ישיר – דיבור עקיף
Wed, 5 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
Thu, 30 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ה' 30.7.09, בוקר
Mon, 20 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 20.7.09, אחה"צ
Wed, 15 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 15.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Mon, 13 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 12.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.7.09, בוקר
Sun, 5 Jul 2009 מעבר אייל, יום א' 5.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Sun, 28 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 28.6.09, בוקר
Wed, 24 Jun 2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
Sun, 21 Jun 2009 ג'ית, חווארה, יום א' 21.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.6.09, בוקר
Wed, 17 Jun 2009 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 17.6.09, בוקר
Sun, 14 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Thu, 4 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), קלקיליה, יום ה' 4.6.09, אחה"צ
Tue, 2 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 2.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 1.6.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 21.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
בתי משפט צבאיים ועיקרון פומביות הדיון
Thu, 14 May 2009 אייל, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Mon, 11 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 11.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 ענבתא, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
Sun, 3 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Tue, 28 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Tue, 28 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 אייל, יום א' 26.4.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 23.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Thu, 2 Apr 2009 אייל, יום ה' 2.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 ארתאח, ענבתא, יום ה' 2.4.09, בוקר
Mon, 30 Mar 2009 ריחן, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Mar 2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Mon, 16 Mar 2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 15.3.09, אחה"צ
Sat, 14 Mar 2009 עזון עתמה, יום ש' 14.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 8.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Tue, 3 Mar 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
Tue, 3 Mar 2009 חווארה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Feb 2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, אחה"צ
Mon, 23 Feb 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
Thu, 19 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.2.09, אחה"צ
Thu, 19 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 19.2.09, אחה"צ
Mon, 2 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, אחה"צ
Mon, 2 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, בוקר
Tue, 27 Jan 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Sat, 10 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 10.1.09, בוקר
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Thu, 1 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 1.1.09, בוקר
Wed, 31 Dec 2008 בית איבא, יום ד' 31.12.08, בוקר
Mon, 29 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.12.08, בוקר
Mon, 29 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.12.08, אחה"צ
Fri, 26 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 26.12.08, בוקר
Wed, 24 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
Tue, 23 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.12.08, בוקר
Wed, 17 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 17.12.08, בוקר
Mon, 15 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 15.12.08, בוקר
Tue, 9 Dec 2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Mon, 8 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.12.08, בוקר
Sun, 7 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.12.08, בוקר
Tue, 2 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 2.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.12.08, בוקר
Thu, 20 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, אחה"צ
Tue, 18 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
Sun, 16 Nov 2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 16.11.08, אחה"צ
Thu, 13 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 ארתאח, ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 בית איבא, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
Sun, 2 Nov 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Mon, 27 Oct 2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.10.08, בוקר
Sun, 26 Oct 2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 חווארה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Tue, 21 Oct 2008 בית איבא, יום ג' 21.10.08, בוקר
Sun, 19 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 19.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 עזון עתמה, יום ה' 16.10.08, בוקר
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Wed, 8 Oct 2008 אבו דיס, ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 8.10.08, בוקר
Tue, 7 Oct 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
Sat, 4 Oct 2008 ריחן, שקד, יום ש' 4.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 בית איבא, עזון, ענבתא, יום ה' 2.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
Wed, 1 Oct 2008 ענבתא, יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Mon, 29 Sep 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 29.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 עזון עתמה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Tue, 23 Sep 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Tue, 16 Sep 2008 בית איבא, יום ג' 16.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 בית איבא, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית איבא, יום א' 14.9.08, אחה"צ
Thu, 11 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 11.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 בית איבא, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 10.9.08, בוקר
Mon, 8 Sep 2008 אל ח'דר, אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 8.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 7.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 7.9.08, אחה"צ
Thu, 4 Sep 2008 עזון עתמה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, יום ד' 3.9.08, אחה"צ
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.9.08, בוקר
Thu, 28 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Thu, 21 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 21.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 עזון עתמה, יום ה' 21.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 עזון עתמה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
Wed, 20 Aug 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Thu, 14 Aug 2008 עזון עתמה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
Thu, 14 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 14.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 11.8.08, אחה"צ
Mon, 11 Aug 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Wed, 6 Aug 2008 בית איבא, יום ד' 6.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Wed, 23 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
Mon, 21 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 20.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Tue, 15 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית איבא, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.7.08, בוקר
Sun, 13 Jul 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 13.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 בית איבא, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 10.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 30.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Fri, 27 Jun 2008 אל ח'דר, בית לחם, יום ו' 27.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 18.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 17.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Wed, 11 Jun 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 קלנדיה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום א' 8.6.08, בוקר
Wed, 4 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.6.08, בוקר
Tue, 27 May 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 27.5.08, אחה"צ
Mon, 26 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 26.5.08, אחה"צ
Sun, 25 May 2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 25.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 עזון עתמה, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Tue, 20 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 15.5.08, בוקר
Wed, 14 May 2008 ארתאח, עזון, ענבתא, יום ד' 14.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
הכיבוש משחית - (2)
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Mon, 5 May 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Sun, 4 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 4.5.08, אחה"צ
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, בוקר
Wed, 30 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.4.08, בוקר
Mon, 28 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Sun, 27 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, בוקר
Wed, 23 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, בוקר
Tue, 22 Apr 2008 בית איבא, יום ג' 22.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Wed, 16 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית איבא, עזון, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 קלנדיה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, עזון, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 שער שומרון (קאסם), יום ג' 8.4.08, בוקר
Tue, 8 Apr 2008 בית איבא, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 שער שומרון (קאסם), יום א' 6.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בית לחם, יום ה' 3.4.08, בוקר
Wed, 2 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 2.4.08, בוקר
Wed, 2 Apr 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 תיאסיר, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 31.3.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 שער שומרון (קאסם), יום א' 30.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בית לחם, יום ה' 27.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Fri, 21 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 21.3.08, בוקר
אין הגנה לפלסטינים בפני תקיפות מתנחלים וחיילים
Sun, 16 Mar 2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 16.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Wed, 5 Mar 2008 בית איבא, עזון, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 3.3.08, בוקר
סיפור פשוט שהופך לסיוט
Wed, 27 Feb 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Wed, 13 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, שבי שומרון, יום ב' 11.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
Fri, 8 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Sun, 3 Feb 2008 בית איבא, יום א' 3.2.08, אחה"צ
Tue, 29 Jan 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 29.1.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 א-ראס, ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.1.08, בוקר
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Wed, 9 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 9.1.08, בוקר
Mon, 7 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.1.08, בוקר
Mon, 7 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.1.08, בוקר
Sun, 30 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 30.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Sat, 22 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 22.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
Sat, 8 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 8.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.12.07, בוקר
Fri, 30 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.11.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2007 , יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 שבי שומרון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Sun, 18 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Sat, 17 Nov 2007 ריחן, שקד, יום ש' 17.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 ריחן, יום א' 11.11.07, בוקר
Sat, 10 Nov 2007 ריחן, שקד, יום ש' 10.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 קלנדיה, יום ב' 5.11.07, בוקר
Thu, 1 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום ה' 1.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 בית איבא, יום ד' 31.10.07, אחה"צ
Wed, 31 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 31.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Wed, 24 Oct 2007 א-ראס, ענבתא, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 בית לחם, יום ד' 24.10.07, בוקר
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 יום א' 21.10.07, אחה"צ
Sat, 20 Oct 2007 חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 בית איבא, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 ריחן, שקד, יום ד' 17.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2007 בית איבא, יום א' 14.10.07, בוקר
Fri, 12 Oct 2007 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 12.10.07, בוקר
כאן עוברים רק אישורים
Sun, 7 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
Mon, 17 Sep 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.9.07, בוקר
Sat, 8 Sep 2007 ריחן, שקד, יום ש' 8.9.07, בוקר
Sat, 30 Dec 2006 חווארה, אסרו על ישראלים לחזור הביתה אחרי ביקור משפחה בחג
Sat, 30 Dec 2006 שקד, ריחן לא נותנים
Tue, 18 Jul 2006 בית איבא, ג'ית, חווארה, יום ג' 18.7.06, אחה"צ