Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צפיפות

Tue, 19 Apr 2022 מחסומי הצפון : הפעילות חזרה מהפירצה למחסום
Tue, 12 Apr 2022 מחסום ברטעה בבוקר  - צפיפות איומה, דחיפות, צעקות
Fri, 21 Jan 2022 קלנדיה - משמרת ביום שישי
Mon, 4 Oct 2021 במחסום הזיתים יש רק זית אחד יבש למדי
Tue, 14 Sep 2021 סיור מחסומים בדרום ובמרכז ירושלים
Mon, 23 Nov 2020 קלנדיה - תורים ארוכים. רק חלק מעמדות הבידוק פעיל
Wed, 11 Nov 2020 קלנדיה – רק חלק מעמדות הבידוק פעילות ושוב יש תורים ארוכים
Mon, 31 Aug 2020 מת"ק טולכרם אין תיאום עם המת"ק הישראלי
Sun, 28 Jun 2020 קלנדיה - שוב תורים ארוכים בכניסה למחסום
Thu, 20 Feb 2020 מחסום ברטעה: חזר להיות פעיל מאוד בבקרים
Wed, 29 Jan 2020 קלנדיה - שוב תורים משתרכים אל מחוץ לסככה
Sun, 15 Sep 2019 מחסום ברטעה: קשה לתאר את הצפיפות וחוסר האונים
Wed, 14 Aug 2019 מת"ק עציון: הוראה חדשה - יש להנפיק כרטיסים מגנטים גם לתינוקות שנולדו זה עתה! אלא שהמת"ק לא נערך לזה
Mon, 19 Aug 2019 מת"ק עציון: תינוק בן 3 חודשים מנוע שב"כ. טרם נחקר!
Fri, 31 May 2019 קלנדיה, שישי רביעי לחודש הרמדאן
Fri, 10 May 2019 קלנדיה - יום השישי הראשון לחודש הרמדאן
Tue, 26 Mar 2019 מחסום בית לחם החדש יפתח ב 1 באפריל... אמת או מתיחה?
Mon, 18 Mar 2019 מחסומי הצפון, הישג גדול לכיבוש: אין יותר צפיפות במחסום ברטעה
Sun, 10 Mar 2019 ארתאח - אישה אמרה שכמעט נחנקה בדוחק
Wed, 13 Feb 2019 קלנדיה - צפיפות, צעקות ודחיפות
Tue, 19 Feb 2019 קלנדיה - משמרת אחרונה במתקן הישן?
Wed, 30 Jan 2019 קלנדיה - תורים ארוכים וצפיפות מאלצים להעביר חלק מהפלסטינים במסלול עוקף תחנות הבידוק
Wed, 23 Jan 2019 קלנדיה - השער ההומניטרי נפתח באיחור אופייני
Sun, 20 Jan 2019 מחסום ארתאח - אשה יוצאת מביתה בגדה בשתיים לפנות בוקר כדי לתפוס מקום טוב בתור. המעבר (לישראל) יתחיל בארבע
Mon, 14 Jan 2019 קלנדיה - לא הייתה תזוזה קדימה בשרוולים ולא התקדמות דרך שלוש המכלאות - החייל בעמדת הבידוק נרדם
Sun, 6 Jan 2019 קור עז ותנועה איטית בקלנדיה
Wed, 2 Jan 2019 קלנדיה - עומס וצפיפות, תורים ארוכים בקור מקפיא
Sun, 30 Dec 2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
Wed, 21 Nov 2018 קלנדיה. השער ההומניטרי נפתח באיחור ונסגר לפני שכל הנזקקים לו עברו
Tue, 22 May 2018 קלנדיה, רמדאן, צפיפות, מעבר איטי, כעס וייאוש
Sun, 6 May 2018 קלנדיה - תורים ארוכים, כלובים צפופים ואנשים מותשים
Sun, 29 Apr 2018 ארתאח (שער אפרים) הלחץ, הצפיפות ואי השקט
Mon, 16 Apr 2018 קלנדיה
Wed, 28 Mar 2018 קלנדיה
Tue, 27 Mar 2018 קלנדיה: פשוט זוועה 2
Wed, 7 Mar 2018 בוקר מזעזע בקלנדיה, מהגרועים ביותר שראינו
Tue, 6 Mar 2018 קלנדיה - תורים ארוכים, כעס, עצבנות ודחיפות
Tue, 6 Feb 2018 קלנדיה
Sun, 4 Feb 2018 ארתאח (שער אפרים) - כרגיל המתנה ארוכה למעבר והמתנה ארוכה להסעה
Sun, 31 Dec 2017 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 26 Nov 2017 מחסומי ברטעה טורה עאנין: 50 קילו זיתים על הגב. חוזרים הביתה - לאט לאט. לפי קצב הבדיקה
Sun, 26 Nov 2017 ארתאח (שער אפרים) קשה תמיד. יום ראשון קשה במיוחד!
Sun, 29 Oct 2017 קלנדיה
Tue, 24 Oct 2017 קלנדיה
Thu, 2 Nov 2017 קלנדיה
Wed, 18 Oct 2017 בוקר קשה בקלנדיה
Wed, 11 Oct 2017 ברטעה, טורה, טייבה: בשביל חוטבי העצים שלנו יש מספיק אישורים, לבעלי אדמות אין!
Sun, 1 Oct 2017 קלנדיה - בלגניה
Mon, 18 Sep 2017 קלנדיה - בוקר איטי מאוד ועמוס
Thu, 17 Aug 2017 ראינו אנשים מאושרים במחסום ברטעה
Tue, 8 Aug 2017 קלנדיה
Tue, 8 Aug 2017 דוחק, אווירה דחוסה ואלימות במחסום בקלנדיה
Wed, 19 Jul 2017 קלנדיה
Mon, 17 Jul 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Tue, 11 Jul 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 11 Jun 2017 משמרת סיור במחסומי אייל וחבלה עם קבוצת חברי JCALL, בעיקר מצרפת
Fri, 16 Jun 2017 קלנדיה, יום שישי השלישי לחודש הרמדאן
Fri, 9 Jun 2017 קלנדיה: יום שישי ה-2 לחודש הרמדאן מתחיל ונגמר רע!
Sun, 14 May 2017 קלנדיה
Wed, 10 May 2017 קלנדיה
Fri, 12 May 2017 קלנדיה - מלוכלך ורועש
Thu, 27 Apr 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
Tue, 21 Mar 2017 קלנדיה
Mon, 20 Mar 2017 מעבר אייל
Wed, 15 Mar 2017 קלנדיה
Thu, 16 Mar 2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Tue, 21 Feb 2017 קלנדיה
Sun, 19 Feb 2017 מעבר אייל
Tue, 7 Feb 2017 קלנדיה
Wed, 25 Jan 2017 קלנדיה
Fri, 20 Jan 2017 קלנדיה
Wed, 18 Jan 2017 קלנדיה
Sun, 18 Dec 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 7 Dec 2016 קלנדיה
Tue, 6 Dec 2016 קלנדיה
Wed, 16 Nov 2016 קלנדיה
Tue, 15 Nov 2016 קלנדיה
Tue, 8 Nov 2016 קלנדיה
Wed, 9 Nov 2016 קלנדיה
Mon, 7 Nov 2016 קלנדיה
Sun, 30 Oct 2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Wed, 31 Aug 2016 קלנדיה
Mon, 29 Aug 2016 בית לחם (300)
Thu, 25 Aug 2016 בית לחם (300)
Sun, 3 Jul 2016 קלנדיה
Fri, 1 Jul 2016 קלנדיה
Wed, 1 Jun 2016 קלנדיה
Wed, 25 May 2016 קלנדיה
Sun, 22 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 15 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Thu, 5 May 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Sun, 17 Apr 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 17 Apr 2016 קלנדיה
Tue, 12 Apr 2016 קלנדיה
Thu, 7 Apr 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Wed, 6 Apr 2016 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 16 Mar 2016 קלנדיה
Sun, 13 Mar 2016 חשמונאים (ניעלין)
Wed, 9 Mar 2016 קלנדיה
Sun, 6 Mar 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Tue, 1 Mar 2016 קלנדיה
Mon, 29 Feb 2016 קלנדיה
Sun, 28 Feb 2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 28 Feb 2016 קלנדיה
Wed, 24 Feb 2016 קלנדיה
Sun, 21 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 21 Feb 2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
Tue, 16 Feb 2016 קלנדיה
Sun, 14 Feb 2016 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Sun, 14 Feb 2016 קלנדיה
Mon, 8 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Wed, 3 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 31 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
Wed, 13 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 3 Jan 2016 קלנדיה
Wed, 30 Dec 2015 קלנדיה
Mon, 21 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 16 Dec 2015 ענאתא-שועפאט, קלנדיה
Sun, 6 Dec 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 2 Dec 2015 קלנדיה
Sun, 29 Nov 2015 ענאתא-שועפאט, קלנדיה
Sun, 8 Nov 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Wed, 28 Oct 2015 קלנדיה
Sun, 25 Oct 2015 ארתאח (שער אפרים)
Mon, 17 Aug 2015 קלנדיה
Sun, 9 Aug 2015 קלנדיה
Tue, 4 Aug 2015 קלנדיה
Wed, 29 Jul 2015 קלנדיה
Sun, 26 Jul 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 12 Jul 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Thu, 9 Jul 2015 קלנדיה
Sun, 5 Jul 2015 קלנדיה
Sun, 28 Jun 2015 בית לחם (300)
Fri, 26 Jun 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 10 Jun 2015 קלנדיה
Sun, 31 May 2015 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 19 May 2015 קלנדיה
Sun, 17 May 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 17 May 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Fri, 15 May 2015 קלנדיה
Thu, 14 May 2015 קלנדיה
Wed, 13 May 2015 קלנדיה
Sun, 3 May 2015 אל ג'יב (גבעת זאב), קלנדיה
Fri, 1 May 2015 קלנדיה
Thu, 30 Apr 2015 קלנדיה
Wed, 29 Apr 2015 קלנדיה
Sun, 26 Apr 2015 קלנדיה
Fri, 17 Apr 2015 בית לחם (300)
Thu, 16 Apr 2015 קלנדיה
Mon, 6 Apr 2015 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 27 Mar 2015 קלנדיה
Sun, 22 Mar 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 16 Mar 2015 קלנדיה
Sun, 15 Mar 2015 קלנדיה
Tue, 10 Mar 2015 קלנדיה
Fri, 6 Mar 2015 קלנדיה
Thu, 26 Feb 2015 קלנדיה
Tue, 24 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 22 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 8 Feb 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 5 Feb 2015 קלנדיה
Thu, 5 Feb 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
Wed, 4 Feb 2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 4 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 4 Feb 2015 קלנדיה
Mon, 2 Feb 2015 מת"ק עציון
Sun, 1 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 25 Jan 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 21 Jan 2015 קלנדיה
Tue, 20 Jan 2015 קלנדיה
Sun, 18 Jan 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 12 Jan 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
Sun, 28 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 26 Dec 2014 קלנדיה
Wed, 24 Dec 2014 קלנדיה
Wed, 24 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 23 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 21 Dec 2014 קלנדיה
Thu, 18 Dec 2014 קלנדיה
Thu, 11 Dec 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
Wed, 10 Dec 2014 קלנדיה
Mon, 8 Dec 2014 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
Sun, 7 Dec 2014 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), עזבת אלטביב, עזון
Sun, 7 Dec 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 30 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 30 Nov 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 30 Nov 2014 מעבר אייל, עזבת אלטביב, עזון עתמה
Mon, 24 Nov 2014 קלנדיה
Fri, 21 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 19 Nov 2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
Tue, 18 Nov 2014 בית לחם (300)
Sun, 16 Nov 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 13 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 9 Nov 2014 מעבר אייל
Sat, 8 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 2 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 29 Oct 2014 קלנדיה
Tue, 28 Oct 2014 קלנדיה
Sun, 19 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Tue, 14 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 12 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 21 Sep 2014 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 18 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Thu, 18 Sep 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 3 Sep 2014 חיזמה, קלנדיה
Wed, 3 Sep 2014 קלנדיה
Sun, 24 Aug 2014 חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 17 Aug 2014 תרקומיא
Fri, 4 Jul 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 1 Jul 2014 קלנדיה
Mon, 30 Jun 2014 מת"ק עציון
Sun, 8 Jun 2014 קלנדיה
Sun, 8 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 1 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 28 May 2014 קלנדיה
Sun, 25 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Thu, 22 May 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 22 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Fri, 9 May 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 7 May 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 4 May 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Fri, 2 May 2014 קלנדיה
מחסום קלנדיה - דוח אישי
Tue, 29 Apr 2014 קלנדיה
Sun, 27 Apr 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 27 Apr 2014 קלנדיה
Sun, 6 Apr 2014 קלנדיה
Sun, 6 Apr 2014 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Sat, 5 Apr 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 2 Apr 2014 קלנדיה
Sun, 30 Mar 2014 אל ג'יב (גבעת זאב), חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Sun, 30 Mar 2014 קלנדיה
Wed, 26 Mar 2014 קלנדיה
Tue, 25 Mar 2014 קלנדיה
Mon, 24 Mar 2014 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
Sun, 23 Mar 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 19 Mar 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Tue, 18 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 18 Mar 2014 חשמונאים (ניעלין), מכבים (בית סירה)
Mon, 10 Mar 2014 ברטעה-ריחן, עאנין
Sun, 9 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 9 Mar 2014 קלנדיה
Wed, 5 Mar 2014 קלנדיה
Sun, 2 Mar 2014 בית לחם (300)
Mon, 24 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Sun, 23 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 21 Feb 2014 קלנדיה
Thu, 20 Feb 2014 קלנדיה
Thu, 20 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 19 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 19 Feb 2014 קלנדיה
Tue, 18 Feb 2014 קלנדיה
Sun, 16 Feb 2014 בית לחם (300)
Fri, 14 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Tue, 11 Feb 2014 קלנדיה
Wed, 5 Feb 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Mon, 3 Feb 2014 בית לחם (300)
Fri, 31 Jan 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 24 Jan 2014 קלנדיה
Tue, 21 Jan 2014 ברטעה-ריחן
Fri, 17 Jan 2014 קלנדיה
Sun, 12 Jan 2014 מכבים (בית סירה)
Fri, 10 Jan 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Wed, 8 Jan 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 5 Jan 2014 קלנדיה
Sun, 22 Dec 2013 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 18 Dec 2013 חבלה, עזון עתמה
Sat, 7 Dec 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 1 Dec 2013 קלנדיה
Sun, 24 Nov 2013 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 20 Nov 2013 חבלה, עזון עתמה,
Tue, 19 Nov 2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום ג' 19.11.13, בוקר
Tue, 19 Nov 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 19.11.13, בוקר
Sun, 17 Nov 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.11.13, בוקר
Sun, 10 Nov 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.11.13, בוקר
Sun, 10 Nov 2013 מכבים (בית סירה)
Sun, 10 Nov 2013 תרקומיא, יום א' 10.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 7.11.13, בוקר
Mon, 4 Nov 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
Sun, 3 Nov 2013 קלנדיה, יום א' 3.11.13, בוקר
Wed, 30 Oct 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
Mon, 28 Oct 2013 עזון עתמה, יום ב' 28.10.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 קלנדיה, יום א' 27.10.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 27.10.13, בוקר
Fri, 11 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 11.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.10.13, בוקר
Fri, 27 Sep 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 27.9.13, בוקר
Sun, 1 Sep 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 1.9.13, בוקר
Fri, 30 Aug 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.8.13, בוקר
Tue, 13 Aug 2013 קלנדיה, יום ג' 13.8.13, בוקר
Mon, 12 Aug 2013 קלנדיה, יום ב' 12.8.13, אחה"צ
Sun, 4 Aug 2013 אל ג'יב (גבעת זאב), קלנדיה, יום א' 4.8.13, בוקר
Fri, 2 Aug 2013 קלנדיה, יום ו' 2.8.13, בוקר
Fri, 26 Jul 2013 קלנדיה, יום ו' 26.7.13, בוקר
Fri, 19 Jul 2013 קלנדיה, יום ו' 19.7.13, בוקר
Sun, 14 Jul 2013 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 14.7.13, בוקר
Sat, 13 Jul 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, שבת 13.7.13, בוקר
Wed, 3 Jul 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ד' 3.7.13, אחה"צ
Mon, 10 Jun 2013 סיפורי כיבוש מדרום הר חברון, 10 ביוני 2013
Sun, 9 Jun 2013 תרקומיא, יום א' 9.6.13, בוקר
Sun, 2 Jun 2013 תרקומיא, יום א' 2.6.13, בוקר
Fri, 31 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 31.5.13, בוקר
Fri, 24 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 24.5.13, בוקר
Fri, 10 May 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 10.5.13, בוקר
Fri, 19 Apr 2013 קלנדיה, יום ו' 19.4.13, בוקר
Sun, 7 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 7.4.13, בוקר
Fri, 15 Mar 2013 קלנדיה, יום ו' 15.3.13, בוקר
Tue, 5 Mar 2013 קלנדיה, יום ג' 5.3.13, בוקר
Sun, 3 Mar 2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.3.13, בוקר
Thu, 28 Feb 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 28.2.13, בוקר
Thu, 21 Feb 2013 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום ה' 21.2.13, בוקר
Sat, 26 Jan 2013 ריחן, שקד, שבת 26.1.13, בוקר
Thu, 24 Jan 2013 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2013 חבלה, עזון עתמה, ערב אל ראמדין יום ה' 3.1.13, בוקר
Mon, 31 Dec 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 31.12.12, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Wed, 19 Dec 2012 ריחן, שקד, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 5.12.12, בוקר
Wed, 28 Nov 2012 ריחן, שקד, יום ד' 28.11.12, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2012 קלנדיה, יום ג' 27.11.12, בוקר
Wed, 14 Nov 2012 ריחן, שקד, יום ד' 14.11.12, אחה"צ
Tue, 6 Nov 2012 בית לחם (300), יום ג' 6.11.12, בוקר
Fri, 12 Oct 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 12.10.12, בוקר
Fri, 28 Sep 2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 28.9.12, בוקר
Fri, 3 Aug 2012 קלנדיה, יום ו' 3.8.12, אחה"צ
Thu, 2 Aug 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.8.12, בוקר
Thu, 19 Jul 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.7.12, בוקר
Thu, 17 May 2012 קלנדיה, יום ה' 17.5.12, בוקר
Wed, 2 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, עיזבת א'טביב יום ד' 2.5.12, אחה"צ
Tue, 17 Apr 2012 ריחן, יום ג' 17.4.12, אחה"צ
Sun, 1 Apr 2012 אל ג'יב (גבעת זאב), קלנדיה, יום א' 1.4.12, אחה"צ
Tue, 21 Feb 2012 ריחן, יום ג' 21.2.12, אחה"צ
Tue, 14 Feb 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 14.2.12, בוקר
Tue, 24 Jan 2012 ריחן, יום ג' 24.1.12, בוקר
Sat, 21 Jan 2012 ריחן, שקד, שבת 21.1.12, בוקר
Tue, 3 Jan 2012 ריחן, שקד, יום ג' 3.1.12, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
Thu, 8 Dec 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 8.12.11, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
Mon, 5 Dec 2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
Wed, 30 Nov 2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
Tue, 29 Nov 2011 בית לחם (300), יום ג' 29.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
Thu, 24 Nov 2011 אבו דיס (הפשפש), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.11.11, בוקר
Thu, 17 Nov 2011 דיר איסתיא, חארס, עזון עתמה, יום ה' 17.11.11, בוקר
Mon, 7 Nov 2011 קלנדיה, יום ב' 7.11.11, אחה"צ
Tue, 1 Nov 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 1.11.11, אחה"צ
Mon, 31 Oct 2011 קלנדיה, יום ב' 31.10.11, אחה"צ
Sun, 30 Oct 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 30.10.11, אחה"צ
Tue, 25 Oct 2011 קלנדיה, יום ג' 25.10.11, בוקר
Thu, 6 Oct 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.10.11, בוקר
Wed, 5 Oct 2011 קלנדיה, יום ד' 5.10.11, אחה"צ
Mon, 3 Oct 2011 קלנדיה, יום ב' 3.10.11, אחה"צ
Sun, 2 Oct 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.10.11, בוקר
Tue, 20 Sep 2011 קלנדיה, יום ג' 20.9.11, בוקר
Tue, 13 Sep 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ג' 13.9.11, בוקר
Mon, 12 Sep 2011 קלנדיה, יום ב' 12.9.11, אחה"צ
Mon, 12 Sep 2011 קלנדיה, יום ב' 12.9.11, בוקר
Sun, 28 Aug 2011 בית לחם (300), יום א' 28.8.11, בוקר
Fri, 26 Aug 2011 קלנדיה, יום ו' 26.8.11, בוקר
Wed, 24 Aug 2011 קלנדיה, יום ד' 24.8.11, אחה"צ
Mon, 22 Aug 2011 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 22.9.11, בוקר
Mon, 15 Aug 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.8.11, בוקר
Tue, 9 Aug 2011 בית לחם (300), יום ג' 9.8.11, בוקר
Mon, 8 Aug 2011 מת"ק עציון, יום ב' 8.8.11, אחה"צ
Tue, 26 Jul 2011 ריחן, שקד, יום ג' 26.7.11, בוקר
Mon, 27 Jun 2011 קלנדיה, יום ב' 27.6.11, אחה"צ
Tue, 21 Jun 2011 מת"ק עציון, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
Mon, 20 Jun 2011 קלנדיה, יום ב' 20.6.11, אחה"צ
Thu, 16 Jun 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.06.11, בוקר
Sat, 4 Jun 2011 ריחן, שקד, שבת 4.6.11, בוקר
Thu, 26 May 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 26.5.11, אחה"צ
Wed, 11 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
Sun, 8 May 2011 עטארה, קלנדיה, יום א' 8.5.11, אחה"צ
Fri, 6 May 2011 קלנדיה, יום ו' 6.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.5.11, בוקר
Mon, 2 May 2011 קלנדיה, יום ב' 2.5.11, אחה"צ
Wed, 13 Apr 2011 קלנדיה, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
Tue, 5 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 5.4.11, בוקר
Tue, 29 Mar 2011 ריחן, שקד, יום ג' 29.3.11, בוקר
Mon, 21 Mar 2011 מחסום קלנדיה , 21 במרץ, 2011
Thu, 17 Mar 2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.3.11, בוקר
Thu, 17 Mar 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.3.11, אחה"צ
Mon, 14 Mar 2011 קלנדיה, יום ב' 14.3.11, אחה"צ
Mon, 7 Mar 2011 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 7.3.11, אחה"צ
Wed, 2 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 2.3.11, אחה"צ
Tue, 1 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 1.3.11, בוקר
Mon, 7 Feb 2011 מחסום קלנדיה, יום ב' 7 בפברואר 2011, בוקר
Sat, 5 Feb 2011 ריחן, שקד, שבת 5.2.11, בוקר
Tue, 1 Feb 2011 ריחן, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
Mon, 31 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
Sun, 23 Jan 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
Tue, 18 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.1.11, בוקר
Sun, 16 Jan 2011 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום א' 16.1.11, אחה"צ
Thu, 13 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
Wed, 5 Jan 2011 בית לחם (300), יום ד' 5.1.11, בוקר
Mon, 3 Jan 2011 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 3.1.11, אחה"צ
Mon, 3 Jan 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.1.11, אחה"צ
Wed, 29 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
Tue, 28 Dec 2010 מת"ק עציון, יום ג' 28.12.10, אחה"צ
Mon, 27 Dec 2010 מת"ק עציון, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
Sun, 26 Dec 2010 מת"ק עציון, יום א' 26.12.10, אחה"צ
Wed, 22 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
Thu, 16 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 16.12.10, בוקר
Wed, 15 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 15.12.10, בוקר
Wed, 15 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 15.12.10, אחה"צ
Wed, 8 Dec 2010 בית לחם (300), יום ד' 8.12.10, בוקר
Sun, 5 Dec 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 5.12.10, אחה"צ
Tue, 30 Nov 2010 בית לחם (300), יום ג' 30.11.10, אחה"צ
Thu, 25 Nov 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 25.11.10, אחה"צ
Wed, 24 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 24.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 בית לחם (300), יום ג' 23.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ג' 23.11.10, בוקר
Mon, 22 Nov 2010 סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 22.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 21.11.10, בוקר
Sun, 14 Nov 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 14.11.10, אחה"צ
Thu, 11 Nov 2010 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 11.11.10, אחה"צ
Wed, 10 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 10.11.10, בוקר
Mon, 8 Nov 2010 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, יום ב' 8.11.10, בוקר
Mon, 8 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 8.11.10, אחה"צ
Tue, 2 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
Mon, 1 Nov 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 1.11.10, אחה"צ
Fri, 29 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 29.10.10, בוקר
Fri, 22 Oct 2010 קלנדיה, יום ו' 22.10.10, בוקר
Wed, 20 Oct 2010 חבלה, עזון, יום ד' 20.10.10, בוקר
Wed, 20 Oct 2010 מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 20.10.10, אחה"צ
Mon, 18 Oct 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Thu, 14 Oct 2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 14.10.10, בוקר
Wed, 13 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
Tue, 12 Oct 2010 מת"ק עציון, יום ג' 12.10.10, אחה"צ
Tue, 12 Oct 2010 מת"ק עציון, יום ג' 12.10.10, אחה"צ
Sun, 10 Oct 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 10.10.10, בוקר
Wed, 6 Oct 2010 בית לחם, יום ד' 6.10.10, בוקר
Sun, 3 Oct 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.10.10, אחה"צ
Thu, 30 Sep 2010 אבו דיס, שיח' סעד, יום ה' 30.9.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 ריחן, שקד, יום א' 19.9.10, אחה"צ
Tue, 14 Sep 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 14.9.10, אחה"צ
Fri, 3 Sep 2010 קלנדיה, יום ו' 3.9.10, אחה"צ
Fri, 27 Aug 2010 בית לחם, יום ו' 27.8.10, בוקר
Fri, 20 Aug 2010 בית לחם, יום ו' 20.8.10, בוקר
Mon, 16 Aug 2010 בית לחם, יום ב' 16.8.10, בוקר
Thu, 12 Aug 2010 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 12.8.10, אחה"צ
Thu, 5 Aug 2010 חבלה, מעבר אייל, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Thu, 5 Aug 2010 בית לחם, יום ה' 5.8.10, בוקר
Wed, 28 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 28.7.10, בוקר
Fri, 23 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ו' 23.7.10, בוקר
Wed, 14 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 14.7.10, בוקר
Thu, 8 Jul 2010 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 8.7.10, בוקר
Wed, 7 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
Sun, 4 Jul 2010 ריחן, שקד, יום א' 4.7.10, אחה"צ
Fri, 2 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 2.7.10, בוקר
Mon, 28 Jun 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
Fri, 25 Jun 2010 מעבר אייל, יום ו' 25.6.10, בוקר
Fri, 11 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ו' 11.6.10, בוקר
Wed, 2 Jun 2010 בית לחם, יום ד' 2.6.10, בוקר
Tue, 25 May 2010 קלנדיה, יום ג' 25.5.10, בוקר
Fri, 21 May 2010 קלנדיה, יום ו' 21.5.10, בוקר
Fri, 21 May 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Wed, 12 May 2010 קלנדיה, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
Thu, 6 May 2010 בית לחם, יום ה' 6.5.10, בוקר
Thu, 6 May 2010 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.5.10, בוקר
מוחמד יוצא לבנות ליהודים
Sun, 2 May 2010 ג'למה, מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום א' 2.5.10, אחה"צ
Sun, 25 Apr 2010 בית לחם, יום א' 25.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 בית לחם, יום ד' 21.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 חווארה, עזון עתמה, יום ד' 21.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Wed, 7 Apr 2010 קלנדיה, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Sun, 28 Mar 2010 קלנדיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 עזון עתמה, יום ה' 25.3.10, בוקר
Wed, 17 Mar 2010 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 עזון עתמה, יום ה' 11.3.10, בוקר
Thu, 11 Mar 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 11.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
Thu, 4 Mar 2010 עזון עתמה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
Wed, 3 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 3.3.10, בוקר
Wed, 3 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 3.3.10, אחה"צ
Wed, 24 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
Wed, 24 Feb 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 24.2.10, בוקר
Sun, 21 Feb 2010 ריחן, שקד, יום א' 21.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 ריחן, שקד, יום ד' 17.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 עטרות, קלנדיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ג'למה, יום א' 14.2.10, בוקר
Wed, 10 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 7.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 ריחן, שקד, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Wed, 3 Feb 2010 קלנדיה, יום ד' 3.2.10, אחה"צ
Sun, 24 Jan 2010 עזון עתמה, יום א' 24.1.10, בוקר
Sun, 17 Jan 2010 ג'ית, חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
Tue, 12 Jan 2010 ריחן, שקד, יום ג' 12.1.10, בוקר
Sun, 10 Jan 2010 מעבר אייל, יום א' 10.1.10, בוקר
Sun, 10 Jan 2010 קלנדיה, יום א' 10.1.10, בוקר
Sun, 3 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.1.10, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Sun, 27 Dec 2009 בית לחם, יום א' 27.12.09, בוקר
Thu, 24 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 24.12.09, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 21.12.09, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 21.12.09, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 עטרות, קלנדיה, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
Mon, 14 Dec 2009 קלנדיה, יום ב' 14.12.09, בוקר
Sun, 13 Dec 2009 קלנדיה, יום א' 13.12.09, אחה"צ
Wed, 9 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חווארה, ענבתא, יום ד' 9.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 בורין (יצהר), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 עזון עתמה, יום א' 6.12.09, בוקר
Sun, 6 Dec 2009 מעבר אייל, יום א' 6.12.09, בוקר
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
Mon, 30 Nov 2009 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
Mon, 30 Nov 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 30.11.09, בוקר
Mon, 30 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Tue, 24 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 קלנדיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
Mon, 16 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
Sat, 14 Nov 2009 ריחן, שקד, יום ש' 14.11.09, בוקר
Mon, 9 Nov 2009 חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, אחה"צ
Mon, 9 Nov 2009 קלנדיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
Mon, 9 Nov 2009 עטרות, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, אחה"צ
Sat, 7 Nov 2009 קלנדיה, יום ש' 7.11.09, אחה"צ
Thu, 5 Nov 2009 בית לחם, יום ה' 5.11.09, בוקר
Wed, 4 Nov 2009 חברון, סנסנה, יום ד' 4.11.09, בוקר
Wed, 28 Oct 2009 קלנדיה, יום ד' 28.10.09, אחה"צ
Wed, 28 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.10.09, בוקר
Mon, 19 Oct 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.10.09, אחה"צ
Sun, 18 Oct 2009 עאנין, ריחן, יום א' 18.10.09, אחה"צ
Thu, 15 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Sat, 10 Oct 2009 ריחן, שקד, יום ש' 10.10.09, בוקר
סדר מוכרח להיות
Tue, 29 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
Tue, 15 Sep 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 15.9.09, אחה"צ
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Wed, 9 Sep 2009 קלנדיה, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
Sun, 6 Sep 2009 מעבר אייל, יום א' 6.9.09, בוקר
Sun, 6 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.9.09, בוקר
Thu, 3 Sep 2009 בית לחם, יום ה' 3.9.09, בוקר
Mon, 31 Aug 2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.8.09, בוקר
Sun, 30 Aug 2009 מעבר אייל, יום א' 30.8.09, בוקר
Wed, 26 Aug 2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Mon, 24 Aug 2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 קלנדיה, יום ב' 24.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 ענאתא, קלנדיה, יום א' 23.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Mon, 17 Aug 2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 17.8.09, בוקר
Sun, 16 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.8.09, בוקר
Sun, 16 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 16.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 מעבר אייל, יום א' 9.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 מעבר אייל, יום א' 9.8.09, אחה"צ
Sun, 9 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 9.8.09, בוקר
Thu, 6 Aug 2009 מעבר אייל, יום ה' 6.8.09, בוקר
Wed, 5 Aug 2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 מעבר אייל, יום ג' 28.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, יום ג' 28.7.09, בוקר
Sun, 26 Jul 2009 מעבר אייל, יום א' 26.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 קלנדיה, יום ד' 22.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 קלנדיה, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Mon, 20 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.7.09, בוקר
Sat, 18 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ש' 18.7.09, בוקר
Mon, 13 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Thu, 9 Jul 2009 עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר
Thu, 9 Jul 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 9.7.09, אחה"צ
Wed, 8 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 8.7.09, אחה"צ
Tue, 7 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
Sun, 5 Jul 2009 עזון עתמה, יום א' 5.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 30.6.09, בוקר
Mon, 22 Jun 2009 קלנדיה, יום ב' 22.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.6.09, בוקר
Sun, 14 Jun 2009 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 מעבר אייל, יום א' 14.6.09, בוקר
Sat, 13 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 13.6.09, אחה"צ
Sun, 7 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 7.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 עזון עתמה, יום ה' 4.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 אייל, יום ג' 2.6.09, בוקר
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.5.09, אחה"צ
Mon, 25 May 2009 אייל, יום ב' 25.5.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 24.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 אייל, יום ג' 19.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 אייל, יום ב' 18.5.09, בוקר
Thu, 14 May 2009 אייל, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Wed, 13 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 13.5.09, בוקר
Tue, 12 May 2009 אייל, דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 12.5.09, בוקר
Mon, 11 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 11.5.09, בוקר
Sun, 10 May 2009 אייל, יום א' 10.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 ארתאח, יום ה' 7.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 אייל, יום ג' 5.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 אייל, יום א' 3.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.5.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 אייל, יום א' 26.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Wed, 22 Apr 2009 קלנדיה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
Mon, 20 Apr 2009 עזון עתמה, יום ב' 20.4.09, בוקר
Mon, 13 Apr 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 13.4.09, בוקר
Thu, 9 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 9.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 אייל, יום ב' 6.4.09, בוקר
Mon, 6 Apr 2009 ארתאח, יום ב' 6.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 אייל, יום א' 5.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 ארתאח, יום א' 5.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 ארתאח, ענבתא, יום ה' 2.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 אייל, יום ה' 2.4.09, בוקר
Mon, 30 Mar 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
Thu, 26 Mar 2009 קלנדיה, יום ה' 26.3.09, בוקר
Thu, 26 Mar 2009 עזון עתמה, יום ה' 26.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 קלנדיה, יום א' 22.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 אייל, יום א' 22.3.09, בוקר
Wed, 18 Mar 2009 קלנדיה, יום ד' 18.3.09, בוקר
Mon, 16 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.3.09, בוקר
Sat, 14 Mar 2009 עזון עתמה, יום ש' 14.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Sat, 7 Mar 2009 ריחן, שקד, יום ש' 7.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Wed, 4 Mar 2009 קלנדיה, יום ד' 4.3.09, בוקר
Sun, 1 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 1.3.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 קלנדיה, יום ד' 25.2.09, בוקר
Wed, 25 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 25.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
Mon, 23 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
Mon, 23 Feb 2009 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 23.2.09, בוקר
Thu, 19 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.2.09, אחה"צ
Mon, 16 Feb 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.2.09, בוקר
Mon, 16 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
Sun, 15 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.2.09, בוקר
Sat, 14 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 14.2.09, אחה"צ
Wed, 11 Feb 2009 בורין (יצהר), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 11.2.09, אחה"צ
Tue, 10 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 10.2.09, אחה"צ
Thu, 5 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 5.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.2.09, בוקר
Wed, 28 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
Tue, 27 Jan 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.1.09, בוקר
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, בוקר
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Mon, 19 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.1.09, בוקר
Sun, 18 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.1.09, אחה"צ
Thu, 15 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 8.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, אחה"צ
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Tue, 6 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
Sun, 4 Jan 2009 ריחן, שקד, יום א' 4.1.09, אחה"צ
Mon, 29 Dec 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.12.08, בוקר
Wed, 24 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום ד' 24.12.08, אחה"צ
Mon, 22 Dec 2008 עטרות, קלנדיה, יום ב' 22.12.08, אחה"צ
Sat, 20 Dec 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, בוקר
Sun, 14 Dec 2008 חווארה, יום א' 14.12.08, אחה"צ
Mon, 8 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
Sat, 6 Dec 2008 ריחן, שקד, יום ש' 6.12.08, בוקר
Sat, 6 Dec 2008 בית איבא, בית פוריכ, חווארה, יום ש' 6.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Thu, 4 Dec 2008 חווארה, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Sun, 30 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 חווארה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Thu, 27 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
Tue, 25 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 25.11.08, בוקר
Mon, 24 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.11.08, בוקר
Mon, 24 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 24.11.08, אחה"צ
Mon, 24 Nov 2008 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.11.08, אחה"צ
Thu, 20 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, בוקר
Mon, 17 Nov 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 17.11.08, בוקר
Mon, 17 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
Sun, 16 Nov 2008 ריחן, שקד, יום א' 16.11.08, בוקר
Sat, 15 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 15.11.08, בוקר
Thu, 13 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.11.08, בוקר
Wed, 12 Nov 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 12.11.08, אחה"צ
Mon, 10 Nov 2008 בית לחם, יום ב' 10.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
Sun, 9 Nov 2008 עטרה, קלנדיה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
Sun, 9 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 9.11.08, בוקר
Sat, 8 Nov 2008 ריחן, שקד, יום ש' 8.11.08, בוקר
Thu, 6 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Mon, 3 Nov 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 3.11.08, בוקר
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 2.11.08, בוקר
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 2.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 עטרה, קלנדיה, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.10.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Wed, 29 Oct 2008 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ד' 29.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 עטרה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Sun, 19 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Wed, 15 Oct 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 15.10.08, אחה"צ
Mon, 13 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 13.10.08, בוקר
Sat, 11 Oct 2008 ריחן, שקד, יום ש' 11.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.10.08, בוקר
Wed, 1 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Mon, 29 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.9.08, אחה"צ
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 18.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 אל ח'דר, אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 15.9.08, בוקר
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 בית איבא, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Thu, 11 Sep 2008 חווארה, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 חווארה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
Sun, 7 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 7.9.08, אחה"צ
Fri, 5 Sep 2008 בית לחם, יום ו' 5.9.08, בוקר
Fri, 5 Sep 2008 בית לחם, יום ו' 5.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 4.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, אחה"צ
Mon, 1 Sep 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 31.8.08, בוקר
Thu, 28 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 25.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 עזון עתמה, יום א' 24.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 ריחן, שקד, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 ריחן, שקד, יום א' 17.8.08, בוקר
Sun, 17 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Thu, 14 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
Wed, 13 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 ג'למה, יום א' 10.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 7.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.8.08, בוקר
Tue, 5 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 5.8.08, בוקר
Sun, 3 Aug 2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום א' 3.8.08, בוקר
Sun, 3 Aug 2008 מת"ק עציון, יום א' 3.8.08, אחה"צ
Sun, 3 Aug 2008 בית איבא, יום א' 3.8.08, בוקר
Fri, 1 Aug 2008 בית לחם, יום ו' 1.8.08, בוקר
Thu, 31 Jul 2008 קלנדיה, יום ה' 31.7.08, בוקר
Tue, 29 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 29.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ה' 24.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 20.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Thu, 17 Jul 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 16.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Mon, 14 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 10.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.7.08, בוקר
Wed, 9 Jul 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 9.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 7.7.08, אחה"צ
Sun, 6 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Sun, 6 Jul 2008 בית לחם, יום א' 6.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 ריחן, שקד, יום א' 6.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 3.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 3.7.08, בוקר
Wed, 2 Jul 2008 מת"ק עציון, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
Mon, 30 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 30.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 מת"ק עציון, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Sat, 28 Jun 2008 ריחן, שקד, יום ש' 28.6.08, בוקר
Fri, 27 Jun 2008 בית לחם, יום ו' 27.6.08, בוקר
Fri, 27 Jun 2008 אל ח'דר, בית לחם, יום ו' 27.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 עאנין, ריחן, יום ה' 26.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 22.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 ריחן, שקד, יום א' 22.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 מכבים (בית סירה), יום א' 22.6.08, בוקר
Sat, 21 Jun 2008 ריחן, יום ש' 21.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 בית איבא, יום ג' 17.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 בית איבא, קלקיליה, יום ג' 17.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 קלנדיה, יום א' 15.6.08, בוקר
Sun, 15 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 15.6.08, אחה"צ
Sat, 14 Jun 2008 ריחן, יום ש' 14.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית לחם, יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Tue, 10 Jun 2008 בית לחם, יום ג' 10.6.08, בוקר
Tue, 10 Jun 2008 ריחן, שקד, יום ג' 10.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 9.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, בוקר
Sun, 8 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.6.08, בוקר
Sun, 8 Jun 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 8.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 4.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 2.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 2.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 1.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 ריחן, שקד, יום א' 1.6.08, בוקר
Fri, 30 May 2008 בית לחם, יום ו' 30.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 26.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 ריחן, שקד, יום א' 25.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 25.5.08, בוקר
Tue, 20 May 2008 בית לחם, יום ג' 20.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 19.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 ענאתא, קלנדיה, יום א' 18.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Sun, 18 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.5.08, בוקר
Wed, 14 May 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 14.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 13.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 12.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 11.5.08, אחה"צ
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, בוקר
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית איבא, יום ד' 7.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 נעלין (קרית ספר), עטרה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Tue, 22 Apr 2008 בית איבא, יום ג' 22.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 בית לחם, יום ה' 17.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 16.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Sat, 12 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 12.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית לחם, בית עינון, מת"ק עציון, יום ב' 7.4.08, בוקר
Sun, 6 Apr 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בית לחם, יום ה' 3.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 מת"ק עציון, יום ד' 2.4.08, בוקר
Tue, 1 Apr 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 1.4.08, בוקר
Mon, 31 Mar 2008 בית לחם, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 30.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 27.3.08, בוקר
Wed, 26 Mar 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 26.3.08, בוקר
Tue, 25 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.3.08, בוקר
Tue, 25 Mar 2008 בית לחם, יום ג' 25.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.3.08, בוקר
Sun, 23 Mar 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 23.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Tue, 18 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 18.3.08, בוקר
Tue, 18 Mar 2008 בית לחם, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Mon, 17 Mar 2008 אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 17.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 16.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Sun, 16 Mar 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 16.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 13.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 13.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 קלנדיה, יום ב' 10.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 9.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Tue, 4 Mar 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 4.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 3.3.08, בוקר
Thu, 28 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 27.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 26.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 25.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 מכבים (בית סירה), נעלין (קרית ספר), יום א' 24.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 21.2.08, בוקר
מסלול העינוי שעובר פלסטיני (שיש לו רשיון מעבר) בדרכו לעבודה בישראל
Mon, 18 Feb 2008 א-ראם, עטרות, ענאתא, קלנדיה, יום ב' 18.2.08, בוקר
Sun, 17 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 17.2.08, אחה"צ
Sun, 17 Feb 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 17.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 14.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 10.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ה' 7.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 אל נשאש, בית לחם, יום ה' 7.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 6.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ג' 5.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 בית לחם, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 בית איבא, יום א' 3.2.08, אחה"צ
Sun, 3 Feb 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.2.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 מכבים (בית סירה), יום ב' 28.1.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 28.1.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 בית איבא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Sun, 27 Jan 2008 ריחן, שקד, יום א' 27.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Mon, 21 Jan 2008 מכבים (בית סירה), יום ב' 21.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 באקה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 ריחן, שקד, יום א' 20.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 20.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית איבא, יום א' 20.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 15.1.08, בוקר
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 מכבים (בית סירה), יום ג' 15.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום א' 6.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 6.1.08, בוקר
Fri, 4 Jan 2008 בית לחם, יום ו' 4.1.08, בוקר
Thu, 3 Jan 2008 בית לחם, יום ה' 3.1.08, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 31.12.07, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, בוקר
Sun, 30 Dec 2007 מת"ק עציון, יום א' 30.12.07, אחה"צ
Sat, 29 Dec 2007 ריחן, שקד, יום ש' 29.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 בית לחם, יום ה' 27.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 עאנין, ריחן, יום ב' 24.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית לחם, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Sat, 22 Dec 2007 ריחן, שקד, יום ש' 22.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Sun, 16 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.12.07, בוקר
Wed, 12 Dec 2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 12.12.07, בוקר
Tue, 11 Dec 2007 ריחן, שקד, יום ג' 11.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 עאנין, ריחן, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
Mon, 10 Dec 2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
Sat, 8 Dec 2007 ריחן, שקד, יום ש' 8.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 6.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 אל ג'בעה, נועמן, תרקומיא, יום ד' 5.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 בית איבא, עזון, שבי שומרון, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 21.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 14 Nov 2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 14.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Sat, 10 Nov 2007 ריחן, שקד, יום ש' 10.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 בית לחם, יום ג' 6.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 בית לחם, יום ב' 5.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 בית איבא, יום ד' 31.10.07, אחה"צ
Wed, 31 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 31.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, קלנדיה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
Thu, 25 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 יום א' 21.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 בית לחם, יום א' 21.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Thu, 18 Oct 2007 בית לחם, יום ה' 18.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, בוקר
Wed, 17 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
Tue, 16 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 15.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Thu, 11 Oct 2007 יום ה' 11.10.07, אחה"צ
Wed, 10 Oct 2007 ירושלים - דרום, יום ד' 10.10.07, בוקר
Sun, 7 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
Fri, 5 Oct 2007 אבו דיס, שיח' סעד, יום ו' 5.10.07, בוקר
Fri, 5 Oct 2007 א-ראם, קלנדיה, יום ו' 5.10.07, בוקר
Fri, 5 Oct 2007 ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ו' 5.10.07, בוקר
Thu, 4 Oct 2007 בית איבא, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
Wed, 3 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 3.10.07, אחה"צ
Tue, 2 Oct 2007 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
Tue, 2 Oct 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, יום ג' 2.10.07, בוקר
Sun, 16 Sep 2007 ריחן, שקד, יום א' 16.9.07, בוקר
Mon, 11 Jun 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 11.6.07, בוקר
Thu, 7 Jun 2007 ריחן, יום ה' 7.6.07, בוקר
Wed, 31 Jan 2007 ביר נבאלה, קלנדיה, א-ראם
Mon, 30 Jan 2006 ג'וברה (כפריאת), ענבתא
Mon, 31 Jan 2005 א-ראם, ענאתא-שועפאט, קלנדיה
Thu, 27 Jan 2005 א-ראם, קלנדיה
Sat, 28 Feb 2004 בית פוריכּ, חווארה