Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צעירים וסטודנטים

Sun, 17 Oct 2021 עזון
Mon, 25 Oct 2021 הרובע המוסלמי בעיר העתיקה: זה הזמן הכי גרוע בשבילנו
Wed, 26 Dec 2018 דיר בלוט - החומה שנבנתה קברה 200 עצי הזית תחתיה
Wed, 26 Dec 2018 בוקר סביר בקלנדיה עם אורחים שיודעים לשאול
Thu, 30 Nov 2017 בקעת הירדן: חלוקת מלגות לסטודנטים בני ובנות הרועים
Thu, 2 Feb 2017 ביקור משפחות בבקעת הירדן, ההתנחלות החדשה באום זוקא
Tue, 20 Dec 2016 בקעת הירדן
Tue, 21 Jun 2016 זעתרה, חמרה, ביקור משפחות בבקעת הירדן
Wed, 3 Feb 2016 אל מראייר, מג'דל בני פאדל
Mon, 23 Mar 2015 מת"ק עציון
Wed, 18 Mar 2015 ברוקין, דיר איסתיא, כפר א-דיכ
Wed, 18 Feb 2015 א-סאוויה, זיתא-ג'מאעין, כיפ'ל חארת', מרדא
Mon, 9 Feb 2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
Thu, 5 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Sun, 18 Jan 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 13 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Thu, 26 Jun 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, יעבד-דותן, עאנין
Wed, 21 May 2014 קלנדיה
Sun, 4 May 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 9 Apr 2014 מת"ק עציון
Thu, 27 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
Thu, 20 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Fri, 14 Feb 2014 ארתאח (שער אפרים)
Wed, 29 Jan 2014 עזבת אלטביב, פרעתא
Fri, 24 Jan 2014 נבי אליאס
Fri, 10 Jan 2014 נבי אליאס
Wed, 8 Jan 2014 נבי אליאס
Thu, 2 Jan 2014 מת"ק עציון
Thu, 2 Jan 2014 טורה-שקד
Fri, 27 Dec 2013 נבי אליאס
Tue, 17 Dec 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Mon, 16 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 22 Oct 2013 חארס, עג'ה יום ג' 22.10.13, בוקר
Wed, 2 Oct 2013 פעילות עם נשים פלסטיניות בנבי אליאס, עזון, פלאמיה 2.10.2013 יום ד' בוקר
Fri, 12 Jul 2013 בית לחם (300), יום ו' 12.7.13, בוקר
Thu, 30 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2013 קלנדיה, יום א' 24.2.13, אחה"צ
Tue, 12 Feb 2013 עזון, יום ג' 12.02.13, בוקר
Tue, 1 Jan 2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
Thu, 20 Dec 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 20.12.12, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2012 קלנדיה, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2012 מת"ק עציון, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
Thu, 8 Nov 2012 ריחן, שקד, יום ה' 8.11.12, בוקר
Tue, 23 Oct 2012 קלנדיה, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 15.10.12, אחה"צ
Sun, 7 Oct 2012 קלנדיה, יום א' 7.10.12, אחה"צ
Tue, 25 Sep 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 25.9.12, אחה"צ
Sun, 23 Sep 2012 קלנדיה, יום א' 23.9.12, אחה"צ
Thu, 30 Aug 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 30.8.12, אחה"צ
Thu, 16 Aug 2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 16.8.12, בוקר
Fri, 10 Aug 2012 קלנדיה, יום ו' 10.8.12, בוקר
Thu, 7 Jun 2012 טייבה-רומנה, עאנין, שקד, יום ה' 7.6.12, בוקר
Wed, 6 Jun 2012 בורין (יצהר), חווארה, יום ד' 6.6.12, בוקר
Thu, 10 May 2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, שקד, יום ה' 10.5.12, בוקר
Fri, 30 Mar 2012 יום האדמה בקלנדיה יום ו' 30.3.12
Mon, 19 Mar 2012 בית אומר, בית לחם (300), נבי יונס, יום ב' 19.3.12, בוקר
Sun, 26 Feb 2012 א-ראם, יום א' 26.2.12, אחה"צ
Wed, 30 Nov 2011 מת"ק עציון, יום ד' 30.11.11, אחה"צ
Tue, 25 Oct 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 25.10.11, אחה"צ
Thu, 6 Oct 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.10.11, בוקר
Sat, 1 Oct 2011 ריחן, שקד, שבת 1.10.11, בוקר
Tue, 13 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
Tue, 13 Sep 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ג' 13.9.11, בוקר
Tue, 6 Sep 2011 ריחן, שקד, יום ג' 6.9.11, בוקר
Wed, 31 Aug 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
Fri, 19 Aug 2011 קלנדיה, יום ו' 19.8.11, בוקר
Mon, 4 Jul 2011 קלנדיה, יום ב' 4.7.11, בוקר
Sun, 26 Jun 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Thu, 26 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.5.11, בוקר
Tue, 26 Apr 2011 מת"ק עציון, יום ג' 26.4.11, אחה"צ
Tue, 22 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
Tue, 15 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 15.3.11, אחה"צ
Tue, 1 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.3.11, אחה"צ
Mon, 14 Feb 2011 מת"ק עציון, יום ב' 14.2.11, אחה"צ
Tue, 11 Jan 2011 ריחן, שקד, יום ג' 11.1.11, בוקר
Sun, 2 Jan 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 2.1.11, אחה"צ
Thu, 30 Dec 2010 ולאג'ה יום ה' 30.12.10, אחה"צ
Tue, 28 Dec 2010 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ג' 28.12.10, בוקר
Wed, 15 Dec 2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, מתנחלים מתנכלים לפלסטינים בעין חילווה יום ד' 15.12.10, אחה"צ
Mon, 6 Dec 2010 מת"ק עציון, יום ב' 6.12.10, אחה"צ
Mon, 8 Nov 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 8.11.10, אחה"צ
Sat, 23 Oct 2010 קלקיליה, יום שבת 23.10.10, בוקר
Mon, 18 Oct 2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Tue, 21 Sep 2010 מת"ק עציון, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
Sun, 19 Sep 2010 בית לחם, מת"ק עציון, קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 גבעת זאב, קלנדיה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
Mon, 23 Aug 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.8.10, אחה"צ
Sun, 6 Jun 2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Tue, 1 Jun 2010 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 1.6.10, אחה"צ
Wed, 7 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Tue, 2 Mar 2010 חווארה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Wed, 10 Feb 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Sun, 31 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Sat, 23 Jan 2010 קלנדיה, יום ש' 23.1.10, אחה"צ
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
Mon, 14 Dec 2009 קלנדיה, יום ב' 14.12.09, בוקר
Thu, 8 Oct 2009 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 8.10.09, בוקר
Wed, 30 Sep 2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
Thu, 3 Sep 2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
Wed, 5 Aug 2009 ריחן, שקד, יום ד' 5.8.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 28.7.09, בוקר
Sun, 12 Jul 2009 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
Mon, 8 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ב' 8.6.09, בוקר
לעבודה ולמלאכה - מלחמת הקיום של עם כבוש
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.4.09, בוקר
Sun, 26 Apr 2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
Sun, 26 Apr 2009 חברון, סנסנה, יום א' 26.4.09, בוקר
Wed, 15 Apr 2009 ריחן, שקד, יום ד' 15.4.09, בוקר
Wed, 1 Apr 2009 עטרות, Wed 1.4.09, Afternoon
Sun, 29 Mar 2009 ריחן, שקד, יום א' 29.3.09, בוקר
Sun, 22 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Wed, 18 Mar 2009 קלנדיה, יום ד' 18.3.09, בוקר
Sun, 15 Mar 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 15.3.09, אחה"צ
Sun, 8 Mar 2009 בית איבא, יום א' 8.3.09, אחה"צ
Mon, 23 Feb 2009 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 23.2.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 17.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה
Tue, 27 Jan 2009 בית איבא, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Tue, 27 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Thu, 15 Jan 2009 ענאתא, יום ה' 15.1.09, בוקר
Sun, 11 Jan 2009 ענאתא, קלנדיה, יום א' 11.1.09, בוקר
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Tue, 30 Dec 2008 בית איבא, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Sun, 21 Dec 2008 בית איבא, יום א' 21.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 14 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.12.08, בוקר
Sun, 7 Dec 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 7.12.08, אחה"צ
Thu, 4 Dec 2008 חווארה, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Sun, 23 Nov 2008 בית איבא, יום א' 23.11.08, אחה"צ
Sun, 16 Nov 2008 בית איבא, יום א' 16.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 בית איבא, יום ד' 22.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 א-ראם, קלנדיה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Sun, 5 Oct 2008 בית איבא, יום א' 5.10.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 חווארה, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
Sun, 14 Sep 2008 בית איבא, יום א' 14.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, יום ד' 3.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
Thu, 28 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 26.8.08, בוקר
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Mon, 11 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 11.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 7.8.08, בוקר
Sun, 3 Aug 2008 בית איבא, יום א' 3.8.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 בית איבא, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Sat, 5 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ש' 5.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 3.7.08, בוקר
Tue, 1 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 1.7.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 בית איבא, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Wed, 25 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 בית איבא, יום א' 22.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Wed, 18 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 18.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 18.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 בית איבא, יום א' 15.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 11.6.08, בוקר
Mon, 9 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
Sun, 8 Jun 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), שבי שומרון, יום א' 8.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
Mon, 2 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 2.6.08, אחה"צ
Thu, 29 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 בית איבא, יום א' 25.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 בית איבא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
Sun, 18 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 15.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית איבא, יום א' 11.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 11.5.08, אחה"צ
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Sun, 4 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 4.5.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Sun, 20 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, אחה"צ
הכיבוש משחית (1)
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 בית איבא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ב' 7.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Sat, 29 Mar 2008 חווארה, יום ש' 29.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית איבא, יום א' 23.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Tue, 18 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
Tue, 11 Mar 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Mon, 10 Mar 2008 קלנדיה, יום ב' 10.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 9.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 ענבתא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בית איבא, יום ד' 5.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
Tue, 4 Mar 2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 בית איבא, יום ד' 27.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 א-ראס, ענבתא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 בית איבא, יום א' 24.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Wed, 20 Feb 2008 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 20.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
Sun, 17 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 17.2.08, אחה"צ
Wed, 13 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 בית איבא, יום א' 10.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 בית איבא, יום א' 3.2.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית איבא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Sun, 27 Jan 2008 ריחן, שקד, יום א' 27.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית איבא, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Mon, 7 Jan 2008 קלנדיה, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
Tue, 1 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 1.1.08, בוקר
Mon, 31 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 בית איבא, יום ג' 25.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 11.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 בית איבא, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Sun, 18 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Sun, 18 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Wed, 14 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 14.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.11.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 ריחן, שקד, יום א' 28.10.07, בוקר
Sat, 20 Oct 2007 חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
Sun, 7 Oct 2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 7.10.07, בוקר
Fri, 5 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.10.07, בוקר
Fri, 5 Oct 2007 ענאתא, יום ו' 5.10.07, בוקר
Thu, 4 Oct 2007 חווארה, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
Thu, 4 Oct 2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.10.07, בוקר
Mon, 1 Oct 2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 1.10.07, אחה"צ
Thu, 20 Sep 2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
Thu, 20 Sep 2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
Sun, 16 Sep 2007 ריחן, שקד, יום א' 16.9.07, בוקר
Wed, 5 Sep 2007 ריחן, יום ד' 5.9.07, בוקר
Thu, 7 Jun 2007 ריחן, יום ה' 7.6.07, בוקר
Tue, 25 Jan 2005 א-ראם, קלנדיה