Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ענישה

Thu, 26 May 2022 חווארה - דגל פלסטין או : עונשה של עיירה פלסטינית גאה
Thu, 9 Sep 2021 עזון - האם החיילים ירו על הכפר אחרי הבריחה מכלא גלבוע
Wed, 16 Jun 2021 עזון מכותרת - ענישה קולקטיבית
Sat, 5 Dec 2020 עזון, החשוד לא היה בבית. לקחו את האבא...
Thu, 28 Nov 2019 עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
Thu, 3 Oct 2019 מובלעת אלקנה, עזון, מחסומי פלאמיה צפון ודרום חבלה - מיני סיור עם שתי אורחות
Sat, 15 Jun 2019 בקעת הירדן: כמה שווים 50 תרמילי כדורים נטושים של רובה בבית המשפט בסאלם?
Mon, 12 Mar 2018 מת"ק עציון: שוט הבירוקרטיה
Tue, 26 Dec 2017 קלנדיה
Wed, 16 Aug 2017 פרעון, עזון, חסימת דרכים וגזל אדמות באמצעים בירוקרטיים
Tue, 9 May 2017 בקעת הירדן: בעקבות פשעי הכובש - הריסות בתים, גניבת מים
Thu, 2 Feb 2017 ביקור משפחות בבקעת הירדן, ההתנחלות החדשה באום זוקא
Sun, 20 Nov 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 8 Sep 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, מאדאמא, מחסום חבלה (1393)
Mon, 4 Jul 2016 קלנדיה
Tue, 1 Mar 2016 טרנספר בבקעת הירדן
Tue, 22 Dec 2015 חבלה, עזון, קדום
Sun, 29 Nov 2015 ביקור סולידריות באל ח'דידיה ובמקח'וּל
Thu, 8 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
Mon, 17 Aug 2015 קלנדיה
Sun, 16 Aug 2015 הגיהנום הוא כאן !!! בבקעת הירדן!
Mon, 4 May 2015 מת"ק עציון
Sun, 26 Apr 2015 חיזמה, קלנדיה
Tue, 14 Apr 2015 חיזמה
Thu, 19 Mar 2015 מת"ק עציון
Tue, 17 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Mon, 16 Feb 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Thu, 8 Jan 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 6 Jan 2015 מחסומי חמרה ותיאסיר, ביקור במאהל שנהרס על ידי הצבא
Tue, 30 Dec 2014 ג'יוס, עזון, פלאמיה, צופים. חיילים לא יודעים מה זה שטח A
Mon, 29 Dec 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Sat, 27 Dec 2014 סיור תמיכה בכפר דיר איסתיא בעקבות חסימת הכביש הראשי אל הכפר
Mon, 22 Dec 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
Thu, 18 Dec 2014 קלנדיה
Sun, 30 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזבת אלטביב, עזון
Sun, 24 Aug 2014 חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 22 Jun 2014 חארס
Thu, 19 Jun 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 17 Jun 2014 ג'ינסאפוט, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עסלה
Sun, 4 May 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 2 Apr 2014 מת"ק עציון
Mon, 17 Mar 2014 חמרה (בקעות)
Tue, 11 Mar 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 5 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Mon, 17 Feb 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 29 Jan 2014 ג'יוס, חבלה
Tue, 21 Jan 2014 חארס
Tue, 7 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 18 Dec 2013 חבלה, עזון עתמה
Tue, 17 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 16 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 9 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חאלת מכחול, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 21 Nov 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין, יום ה' 21.11.13, בוקר
Sun, 10 Nov 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
Thu, 7 Nov 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 7.11.13, בוקר
Thu, 10 Oct 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 10.10.13, אחה"צ
Mon, 7 Oct 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 7.10.13, בוקר
Wed, 2 Oct 2013 חאלת מכחול, מעלה אפרים, חמרה, תיאסיר, יום ד' 2.10.2013 בוקר
Tue, 1 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
Mon, 16 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 16.9.13, בוקר
Fri, 30 Aug 2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.8.13, בוקר
Thu, 22 Aug 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, אחה"צ
Wed, 21 Aug 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ד' 21.8.13, אחה"צ
Sun, 18 Aug 2013 קלנדיה, יום א' 18.8.13, בוקר
Thu, 27 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.6.13, אחה"צ
Tue, 18 Jun 2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
Fri, 14 Jun 2013 סגר על ג'יוס עזון, יום ו' 14.6.13, אחה"צ
Tue, 11 Jun 2013 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 11.6.13, בוקר
Mon, 20 May 2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
Wed, 15 May 2013 קלנדיה, יום ד' 15.5.13, אחה"צ
Sun, 12 May 2013 קלנדיה, יום א' 12.5.13, בוקר
Sun, 7 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 7.4.13, בוקר
Sun, 24 Feb 2013 קלנדיה, יום א' 24.2.13, אחה"צ
Tue, 19 Feb 2013 עזון, יום ג' 19.2.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
Sun, 17 Feb 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון, יום א' 17.2.13, בוקר
Sun, 10 Feb 2013 קלנדיה, יום א' 10.2.13, אחה"צ
Thu, 20 Dec 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 20.12.12, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
Tue, 13 Nov 2012 הפגנה בכפר חארס בגלל הריסת בתים, יום ג' 13.11.2012
Thu, 8 Nov 2012 הריסות בתים בכפר חארס יום ה' 811.2012
Tue, 23 Oct 2012 קלנדיה, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
Mon, 8 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
Sun, 30 Sep 2012 קלנדיה, יום א' 30.9.12, אחה"צ
Sun, 23 Sep 2012 קלנדיה, יום א' 23.9.12, אחה"צ
Sun, 23 Sep 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 23.9.12, בוקר
Wed, 19 Sep 2012 אל ג'יב (גבעת זאב), ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ד' 19.9.12, אחה"צ
Thu, 23 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
Sat, 21 Jul 2012 ריחן, שקד, שבת 21.7.12, בוקר
Sun, 6 May 2012 קלנדיה, יום א' 6.5.12, אחה"צ
Sun, 29 Apr 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 29.4.12, אחה"צ
Tue, 24 Apr 2012 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום ג' 24.4.12, אחה"צ
Thu, 29 Mar 2012 הריסות בתים בבקעת הירדן, יום ה' 29.3.2012
Sun, 25 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 25.3.12, אחה"צ
Sun, 25 Mar 2012 קלנדיה, יום א' 25.3.12, אחה"צ
Sun, 18 Mar 2012 קלנדיה, יום א' 18.3.12, אחה"צ
Sun, 11 Mar 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום א' 11.3.12, בוקר
Thu, 9 Feb 2012 סיור בכפרים: אום אל ח'יר, חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 9.2.12, בוקר
Sun, 22 Jan 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
Sun, 1 Jan 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.1.12, אחה"צ
Tue, 13 Dec 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.12.11, אחה"צ
Wed, 30 Nov 2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
Thu, 3 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.11.11, בוקר
Thu, 6 Oct 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), יום ו' 7.10.11, אחה"צ
Thu, 6 Oct 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.10.11, בוקר
Tue, 13 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
Wed, 7 Sep 2011 ריחן, שקד, יום ד' 7.9.11, בוקר
Fri, 19 Aug 2011 קלנדיה, יום ו' 19.8.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.5.11, בוקר
Sun, 1 May 2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 1.5.11, אחה"צ
Sun, 17 Apr 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.4.11, אחה"צ
Wed, 13 Apr 2011 קלנדיה, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
Tue, 29 Mar 2011 חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
Thu, 17 Mar 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
Thu, 3 Mar 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
Tue, 1 Mar 2011 סיור כפרים: כופר אדיק, חווארה
Thu, 27 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
Wed, 12 Jan 2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.1.11, בוקר
Fri, 26 Nov 2010 קלנדיה, יום ו' 26.11.10, בוקר
Thu, 25 Nov 2010 ביקור בכפר ג'מאל (אזור קלקיליה) יום ה' 25.11.10, בוקר
Thu, 4 Nov 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.11.10, בוקר
Sun, 24 Oct 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 24.10.10, בוקר
Wed, 13 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
Sat, 9 Oct 2010 ריחן, שקד, יום ש' 9.10.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 גבעת זאב, קלנדיה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
Sat, 10 Jul 2010 ריחן, שקד, יום ש' 10.7.10, בוקר
Sun, 6 Jun 2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Wed, 7 Apr 2010 קלנדיה, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Sun, 4 Apr 2010 בית לחם, יום א' 4.4.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Sat, 23 Jan 2010 קלנדיה, יום ש' 23.1.10, אחה"צ
Thu, 12 Nov 2009 קלנדיה, יום ה' 12.11.09, בוקר
תסתכלו עליהם ותראו אותנו
Thu, 29 Oct 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 11.10.09, בוקר
Thu, 8 Oct 2009 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 8.10.09, בוקר
Wed, 30 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
Fri, 18 Sep 2009 בית לחם, יום ו' 18.9.09, בוקר
Thu, 10 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.9.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
Wed, 1 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ד' 1.7.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
Thu, 11 Jun 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 19.5.09, בוקר
Sun, 17 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Mon, 4 May 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, בוקר
לעבודה ולמלאכה - מלחמת הקיום של עם כבוש
Tue, 28 Apr 2009 דרום הר חברון, יום ג' 28.4.09, בוקר
Tue, 28 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Wed, 22 Apr 2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 22.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 אייל, יום א' 5.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 אייל, יום ה' 2.4.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ג' 24.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, בוקר
Thu, 12 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.3.09, בוקר
Wed, 11 Mar 2009 חווארה, יום ד' 11.3.09, אחה"צ
Tue, 3 Mar 2009 חווארה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
Tue, 27 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
Sat, 24 Jan 2009 חווארה, יום ש' 24.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.1.09, בוקר
Wed, 21 Jan 2009 בית איבא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Wed, 14 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 14.1.09, בוקר
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, בוקר
Mon, 12 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, אחה"צ
Sat, 10 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 10.1.09, בוקר
Thu, 8 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 8.1.09, בוקר
Wed, 7 Jan 2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
Thu, 1 Jan 2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 1.1.09, בוקר
Thu, 18 Dec 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
Sun, 14 Dec 2008 ריחן, שקד, יום א' 14.12.08, בוקר
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 חווארה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 בית איבא, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית איבא, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, בוקר
Sun, 2 Nov 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 2.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Sun, 26 Oct 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 חווארה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Mon, 20 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 20.10.08, בוקר
Thu, 16 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, בוקר
Wed, 15 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ד' 15.10.08, בוקר
Sun, 12 Oct 2008 א-ראם, קלנדיה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Sun, 12 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
Mon, 6 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 6.10.08, בוקר
Mon, 29 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.9.08, אחה"צ
Fri, 26 Sep 2008 ענאתא, יום ו' 26.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 עזון עתמה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Tue, 23 Sep 2008 ריחן, שקד, יום ג' 23.9.08, בוקר
Mon, 22 Sep 2008 חווארה, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Sun, 21 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 15.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית איבא, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Sun, 14 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 14.9.08, אחה"צ
Sat, 13 Sep 2008 חווארה, יום ש' 13.9.08, אחה"צ
Thu, 11 Sep 2008 חווארה, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 חווארה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
Tue, 9 Sep 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Thu, 4 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
Sun, 31 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 26.8.08, בוקר
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום א' 24.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 21.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 עזון עתמה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
Wed, 20 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ד' 20.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית איבא, יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Wed, 13 Aug 2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
Mon, 11 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Sun, 3 Aug 2008 ריחן, שקד, יום א' 3.8.08, בוקר
Sun, 3 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 3.8.08, אחה"צ
Sun, 3 Aug 2008 בית איבא, יום א' 3.8.08, בוקר
Thu, 31 Jul 2008 בית איבא, יום ה' 31.7.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, בוקר
Tue, 29 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 29.7.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Thu, 24 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 24.7.08, בוקר
Wed, 23 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
Tue, 22 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Thu, 17 Jul 2008 עזון עתמה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Wed, 16 Jul 2008 בית איבא, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Wed, 16 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Tue, 15 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 15.7.08, אחה"צ
Mon, 14 Jul 2008 בית איבא, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.7.08, בוקר
Thu, 10 Jul 2008 בית איבא, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Sun, 6 Jul 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 6.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.7.08, אחה"צ
Thu, 3 Jul 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 3.7.08, בוקר
Wed, 2 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 29.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Fri, 27 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 27.6.08, בוקר
Fri, 27 Jun 2008 בית לחם, יום ו' 27.6.08, בוקר
Wed, 25 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, אחה"צ
Wed, 25 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, בוקר
Tue, 24 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Mon, 23 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 23.6.08, בוקר
Sun, 22 Jun 2008 בית איבא, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 עזון עתמה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Tue, 17 Jun 2008 בית איבא, יום ג' 17.6.08, בוקר
Mon, 16 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
Tue, 10 Jun 2008 בית איבא, יום ג' 10.6.08, אחה"צ
Mon, 9 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
Sat, 7 Jun 2008 עזון עתמה, יום ש' 7.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 קלנדיה, יום ד' 4.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית איבא, יום ג' 3.6.08, אחה"צ
Sun, 25 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
Thu, 22 May 2008 עזון עתמה, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Thu, 22 May 2008 א-ראס, עזון, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, בוקר
Tue, 13 May 2008 בית איבא, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
Tue, 13 May 2008 עזון עתמה, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
הכיבוש משחית - (2)
Mon, 12 May 2008 בית איבא, יום ב' 12.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Mon, 5 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.4.08, בוקר
Wed, 30 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, בוקר
Mon, 28 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, אחה"צ
Sun, 27 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, בוקר
Tue, 22 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 22.4.08, אחה"צ
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.4.08, אחה"צ
הכיבוש משחית (1)
Wed, 16 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 16.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית איבא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 שער שומרון (קאסם), יום ג' 8.4.08, בוקר
Tue, 8 Apr 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 8.4.08, אחה"צ
Sun, 6 Apr 2008 שער שומרון (קאסם), יום א' 6.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 שער שומרון (קאסם), יום א' 30.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 24.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
אין הגנה לפלסטינים בפני תקיפות מתנחלים וחיילים
Sun, 16 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 9.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Tue, 4 Mar 2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Thu, 28 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 24.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Wed, 20 Feb 2008 בית איבא, יום ד' 20.2.08, בוקר
Tue, 19 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 19.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 א-ראם, קלנדיה, יום ה' 14.2.08, אחה"צ
Wed, 13 Feb 2008 בית איבא, יום ד' 13.2.08, אחה"צ
Wed, 13 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 10.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בורין (יצהר), בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.2.08, בוקר
Tue, 29 Jan 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 29.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית איבא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Sun, 27 Jan 2008 ריחן, שקד, יום א' 27.1.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 20.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית איבא, יום א' 20.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 15.1.08, בוקר
Mon, 14 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
Wed, 9 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 9.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Sun, 30 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 30.12.07, אחה"צ
Thu, 27 Dec 2007 בית איבא, יום ה' 27.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, בוקר
Thu, 27 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Tue, 18 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 13.12.07, בוקר
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 בית איבא, יום ג' 27.11.07, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, יום א' 25.11.07, בוקר
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 שבי שומרון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Tue, 13 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.11.07, בוקר
Mon, 12 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Thu, 8 Nov 2007 בית איבא, יום ה' 8.11.07, בוקר
Wed, 7 Nov 2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 4.11.07, אחה"צ
Sun, 4 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 4.11.07, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Wed, 24 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 א-ראס, ענבתא, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
Sun, 21 Oct 2007 יום א' 21.10.07, אחה"צ
Thu, 18 Oct 2007 בית איבא, יום ה' 18.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Sun, 7 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
Sun, 24 Apr 2005 בית איבא בדיקה איטית ועיכוב פלסטינים כעונש על התגודדות בתור
Sun, 30 Jan 2005 בית איבא
Thu, 16 Dec 2004 חווארה צפון - למה בכלל מחסום?
Sat, 11 Dec 2004 בית איבא-ענבתא הקצין האדיב התחשב...
Tue, 20 Jul 2004 ברטעה הישן (חקלאי)
Sat, 31 Jan 2004 בית איבא, בית פוריכּ, דיר שאראף (חביות), חווארה