Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מת"ק

Wed, 16 Mar 2022 דרום הר חברון: אסור לך לבנות בית על אדמתך
Tue, 8 Mar 2022 מת"ק סאלם: בלתי חדיר היום
Mon, 28 Feb 2022 מת"ק עציון
Mon, 21 Feb 2022 מת"ק עציון - כמה בעיות אפשר לשמוע במשך שעה אחת
Sun, 22 Aug 2021 מת"ק עציון: הקרוסלה עובדת, אין תור, המיזוג פועל!
Mon, 16 Aug 2021 מת"ק עציון: אין מים אבל תודה לאל השירותים פתוחים
Mon, 26 Jul 2021 מת"ק עציון: מיעוט אנשים
Mon, 12 Jul 2021 מת"ק עציון: גם היום השוטר לא בא לעבודה
Mon, 5 Jul 2021 מת"ק עציון: טוק טוק, יש שם מישהו?
Tue, 18 May 2021 מת״ק עציון: הזמנה מנומסת למת״ק סגור
Mon, 26 Apr 2021 תעתועי הכיבוש: במת"ק עציון יש שוטר שאף פעם לא מגיע
Mon, 31 Aug 2020 מת"ק טולכרם אין תיאום עם המת"ק הישראלי
Wed, 26 Aug 2020 קלנדיה למטיבי לכת ומת"ק קלנדיה
Mon, 6 Jul 2020 מת"ק עציון: רוצה אישור מעבר? תחזיר את אשתך לעזה
Mon, 22 Jun 2020 מת"ק עציון: האב אינו מורשה ללוות את בנו התינוק לניתוח
Mon, 15 Jun 2020 מת"ק עציון: המניעה עד 2099, מי ימות קודם - המנוּע או הכיבוש?
Mon, 1 Jun 2020 חברון והסביבה: המעבר לעבודה בישראל חזר והבלגן גדול
Mon, 17 Feb 2020 מת"ק עציון: יש ימים שהכיבוש מתקתק את הטיפול באנשים, למראית עין
Mon, 30 Dec 2019 תרקומיא אל פאוור: הכיבוש ממשיך להיות קשה
Sun, 15 Dec 2019 קלנדיה - נֵס לֹא קָרָה להם
Mon, 16 Dec 2019 מת"ק עציון: הפתעה!
Mon, 2 Dec 2019 מת"ק עציון: ועכשיו כבר אין שירותים בכלל!
Wed, 20 Nov 2019 מת"ק עציון: שיפוצים לטובת הכיבוש
Wed, 20 Nov 2019 מת"ק עציון: שיפוצים לטובת הכיבוש
Mon, 18 Nov 2019 מת"ק עציון: הפקעה והשתלטות על אלפי אדמות פלסטיניות
Wed, 13 Nov 2019 מת"ק עציון: הכיבוש לא הולך לשומקום, רק מתרחב ומתבסס
Wed, 30 Oct 2019 מת"ק עציון, שיפור מסוים בענייני ניקיון
Wed, 2 Oct 2019 מת"ק עציון: אנשים באים לסדר כרטיסים מגנטים. מחכים. מחכים. ואז מודיעים שהיום אין מגנטים.
Mon, 23 Sep 2019 מת"ק עציון: מניעת מעבר לישראל ל 100 שנים!
Wed, 4 Sep 2019 מת"ק עציון: רוב הממתינים באו לחדש כרטיס מגנטי,המת"ק מתקשה לעמוד בעומס
Wed, 14 Aug 2019 מת"ק עציון: הוראה חדשה - יש להנפיק כרטיסים מגנטים גם לתינוקות שנולדו זה עתה! אלא שהמת"ק לא נערך לזה
Wed, 7 Aug 2019 מת"ק עציון מספק שירות איטי מאוד, ומאוד לא יעיל - וכולם יושבים בשקט!
Wed, 24 Jul 2019 מת"ק עציון
Mon, 22 Jul 2019 מת"ק עציון: "סיבות ביטחוניות" זה הנימוק האוטומטי והגורף למניעת כניסה לישראל
Mon, 8 Jul 2019 מת"ק עציון: החיילת צורחת והכיבוש ממשיך
Sun, 7 Jul 2019 חיזמא, קלנדיה
Sun, 30 Jun 2019 מת"ק עציון: הביוב עדיין עולה על גדותיו, כך גם הצרות של הפלסטינים
Sun, 30 Jun 2019 קלנדיה
Sun, 23 Jun 2019 קלנדיה - משפחה פלסטינית מארה"ב עם צרכים מיוחדים מול בירוקרטיית הכיבוש
Mon, 24 Jun 2019 מת"ק עציון: שקופים מול בירוקרטיה לא שקופה
Mon, 10 Jun 2019 מת"ק עציון
Mon, 20 May 2019 מת"ק עציון: 100 שנים של מניעה. אין מחילה
Mon, 25 Mar 2019 מת"ק עציון, פלסטיני ממתין אומר לנשות מחסוםווטש: טוב לנו שמישהו משתדל בשבילנו
Sun, 31 Mar 2019 קלנדיה - אישה ששני בניה ונכדה בן ה-13 בכלא.
Mon, 4 Feb 2019 מת"ק עציון: מבצע ניקוי העיר בית לחם. מה מנקים?
Sun, 13 Jan 2019 קלנדיה - שלושה ימי עבודה הלכו בגלל בירוקרטיה.
Sun, 23 Dec 2018 מחסום קלנדיה משתפץ.
Mon, 19 Nov 2018 מת"ק עציון: עזור לנו ונעזור לך
Mon, 5 Mar 2018 מת"ק עציון
Tue, 9 Jan 2018 מת"ק עציון - הבירוקרטיה של הכיבוש: העינוי האולטימטיבי
Mon, 1 Jan 2018 מת"ק עציון - מספר מנועי הכניסה לישראל גדל מאוד
Mon, 2 Oct 2017 מת"ק עציון
Thu, 17 Aug 2017 מתק עציון: חובות תופחים לעשרות אלפי שקלים
Thu, 10 Aug 2017 מת"ק עציון
Mon, 29 May 2017 דיר אל ר'וסון: באין אישורי מעבר לאדמה החקלאית - היבול והפרנסה יורדים לטימיון
Wed, 19 Apr 2017 מת"ק עציון
Sun, 2 Apr 2017 מחסום חקלאי צופין - מחאה כנגד הפגיעה במתן היתרי מעבר
Mon, 20 Mar 2017 מת"ק עציון
Wed, 15 Feb 2017 ג'יוס, עזבת אלטביב, פלאמיה
Fri, 3 Mar 2017 קלנדיה
Mon, 6 Mar 2017 מת"ק עציון
Tue, 28 Feb 2017 בקעת הירדן: מתנחלים מתעללים ברועים פלסטינים
Mon, 13 Feb 2017 מת"ק עציון
Mon, 6 Feb 2017 מת"ק עציון
Mon, 23 Jan 2017 מת"ק עציון
Mon, 16 Jan 2017 מת"ק עציון
Mon, 26 Dec 2016 מת"ק עציון
Mon, 21 Nov 2016 מת"ק עציון
Mon, 7 Nov 2016 מת"ק עציון
Thu, 27 Oct 2016 מת"ק עציון
Mon, 10 Oct 2016 מת"ק עציון
Mon, 15 Aug 2016 מת"ק עציון
Thu, 11 Aug 2016 מת"ק עציון
Mon, 25 Jul 2016 מת"ק עציון
Sun, 24 Jul 2016 מת"ק עציון
Tue, 12 Jul 2016 מת"ק עציון
Fri, 15 Jul 2016 מת"ק עציון
Mon, 11 Jul 2016 מת"ק עציון
Mon, 4 Jul 2016 מת"ק עציון
Mon, 20 Jun 2016 מת"ק עציון
Tue, 14 Jun 2016 מת"ק עציון
Mon, 6 Jun 2016 מת"ק עציון
Thu, 5 May 2016 מת"ק עציון
Sun, 3 Apr 2016 דיר אל ר'וסון, זיתא, ענבתא, עתיל
Tue, 21 Jul 2015 חוסאן, נשאש, בית אומר, נבי יונס 21.7.2015 וביום שני 27.7.2015
Thu, 16 Jul 2015 מת"ק עציון
Thu, 25 Jun 2015 מת"ק עציון
Mon, 22 Jun 2015 חבלה, עיזבת סלמאן
Mon, 15 Jun 2015 קלנדיה
Thu, 21 May 2015 מת"ק עציון
Wed, 6 May 2015 מת"ק יריחו
Tue, 5 May 2015 נבי יונס, חוסן, נשאש אל ח'אדר, בית אומר, מת"ק עציון
Mon, 4 May 2015 מת"ק עציון
Wed, 29 Apr 2015 מת"ק יריחו
Mon, 20 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Sun, 19 Apr 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Tue, 14 Apr 2015 בית משפט השלום
Thu, 2 Apr 2015 מת"ק עציון
Tue, 31 Mar 2015 קלנדיה
Mon, 23 Mar 2015 מת"ק עציון
Mon, 23 Mar 2015 אל ח'דר, אל נשאש, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
Thu, 19 Mar 2015 מת"ק עציון
Thu, 12 Mar 2015 מת"ק עציון
Fri, 6 Mar 2015 קלנדיה
Wed, 4 Mar 2015 מת"ק עציון
Tue, 3 Mar 2015 בית אומר, חלחול
Mon, 2 Mar 2015 מת"ק עציון
Mon, 16 Feb 2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
Thu, 12 Feb 2015 מת"ק עציון
Sun, 8 Feb 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 8 Feb 2015 קלנדיה
Thu, 5 Feb 2015 מת"ק עציון
Mon, 2 Feb 2015 מת"ק עציון
Sun, 1 Feb 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 15 Jan 2015 מת"ק עציון
Thu, 15 Jan 2015 מת"ק עציון
Sun, 4 Jan 2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 1 Jan 2015 מת"ק עציון
Thu, 25 Dec 2014 מת"ק עציון
Sun, 21 Dec 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 18 Dec 2014 מת"ק עציון
Mon, 1 Dec 2014 מת"ק עציון
Mon, 17 Nov 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין
Sun, 16 Nov 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 9 Nov 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 26 Oct 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Thu, 2 Oct 2014 מת"ק עציון
Tue, 30 Sep 2014 א-ראס, ג'יוס, כפר ג'מאל, כפר סור, מעבר אליהו, עזון
Sun, 21 Sep 2014 קלנדיה
Thu, 18 Sep 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Tue, 2 Sep 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 1 Sep 2014 קלנדיה
Sun, 24 Aug 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 6 Aug 2014 קלנדיה
Tue, 29 Jul 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 28 Jul 2014 מת"ק עציון
Sun, 20 Jul 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 14 Jul 2014 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
Sun, 6 Jul 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 30 Jun 2014 מת"ק עציון
Sun, 15 Jun 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 11 Jun 2014 מת"ק עציון
Mon, 9 Jun 2014 קלנדיה
Mon, 9 Jun 2014 מת"ק עציון
Sun, 8 Jun 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 2 Jun 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 1 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 1 Jun 2014 קלנדיה
Sun, 1 Jun 2014 בית לחם (300)
Tue, 27 May 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 21 May 2014 מת"ק עציון
Mon, 19 May 2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
Sun, 18 May 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 12 May 2014 קלנדיה
Sun, 11 May 2014 קלנדיה
Sun, 4 May 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 27 Apr 2014 קלנדיה
Sun, 27 Apr 2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Sun, 27 Apr 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Wed, 9 Apr 2014 מת"ק עציון
Mon, 7 Apr 2014 מת"ק עציון
Wed, 2 Apr 2014 מת"ק עציון
Mon, 31 Mar 2014 מת"ק עציון
Sun, 30 Mar 2014 קלנדיה
Wed, 26 Mar 2014 מת"ק עציון
Mon, 24 Mar 2014 מת"ק עציון
Sun, 16 Mar 2014 מת"ק עציון
Tue, 11 Mar 2014 קלנדיה
Thu, 6 Mar 2014 קלנדיה
Wed, 5 Mar 2014 מת"ק עציון
Mon, 3 Mar 2014 מת"ק עציון
Wed, 26 Feb 2014 מת"ק עציון
Mon, 17 Feb 2014 קלנדיה
Tue, 11 Feb 2014 קלנדיה
Mon, 10 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 3 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 3 Feb 2014 בית לחם (300)
Sun, 2 Feb 2014 קלנדיה
Sun, 2 Feb 2014 בית לחם (300)
Tue, 28 Jan 2014 קלנדיה
Mon, 27 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Sun, 19 Jan 2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
Mon, 13 Jan 2014 קלנדיה
Sun, 12 Jan 2014 מת"ק עציון
ילדי גן הילדים בחברון - איום ביטחוני
Tue, 31 Dec 2013 חברון
Mon, 30 Dec 2013 קלנדיה
Mon, 23 Dec 2013 קלנדיה
Tue, 17 Dec 2013 בית יתיר, דרום הר חברון, סיור בכפרים: אימנזיל
Tue, 10 Dec 2013 חברון
Mon, 9 Dec 2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס
Sun, 24 Nov 2013 מת"ק עציון
Thu, 21 Nov 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין, יום ה' 21.11.13, בוקר
Sun, 17 Nov 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון
Sun, 17 Nov 2013 מת"ק עציון
Sun, 10 Nov 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.11.13, בוקר
Tue, 5 Nov 2013 מת"ק עציון, יום ג' 5.11.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 27.10.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום א' 27.10.13, אחה"צ
Sun, 13 Oct 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.10.13, בוקר
Thu, 10 Oct 2013 מת"ק עציון, יום ה' 10.10.13, אחה"צ
Wed, 2 Oct 2013 חאלת מכחול, מעלה אפרים, חמרה, תיאסיר, יום ד' 2.10.2013 בוקר
Tue, 1 Oct 2013 מת"ק עציון, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
Sun, 29 Sep 2013 בית לחם (300), יום א' 29.9.13, בוקר
Fri, 27 Sep 2013 בית לחם (300), יום ו' 27.9.13, בוקר
Tue, 24 Sep 2013 מת"ק עציון, יום ג' 24.9.13, אחה"צ
Tue, 17 Sep 2013 קלנדיה, יום ג' 17.9.13, אחה"צ
Sun, 15 Sep 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 15.9.13, בוקר
Thu, 12 Sep 2013 מת"ק עציון, יום ה' 12.9.13, אחה"צ
Sun, 8 Sep 2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 8.9.13, אחה"צ
Mon, 19 Aug 2013 קלנדיה, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
Mon, 12 Aug 2013 סיור בכפרים נבי אליאס וסניריה, 12.8.2013
Sun, 11 Aug 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 11.8.13, בוקר
Thu, 8 Aug 2013 מת"ק עציון, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
Tue, 23 Jul 2013 קלנדיה, יום ג' 23.7.13, בוקר
Mon, 15 Jul 2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.7.13, בוקר
Wed, 26 Jun 2013 מת"ק עציון, יום ד' 26.6.13, אחה"צ
Tue, 25 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 25.6.13, בוקר
Thu, 13 Jun 2013 מת"ק עציון, יום ה' 13.6.13, אחה"צ
Tue, 11 Jun 2013 מת"ק עציון, יום ג' 11.6.13, אחה"צ
Tue, 11 Jun 2013 קלנדיה, יום ג' 11.6.13, בוקר
Thu, 6 Jun 2013 מת"ק עציון, יום ה' 6.6.13, אחה"צ
Mon, 27 May 2013 קלנדיה, יום ב' 27.5.13, אחה"צ
Thu, 23 May 2013 מת"ק עציון, יום ה' 23.5.13, אחה"צ
Thu, 23 May 2013 חברון, יום ה' 23.5.13, בוקר
Fri, 19 Apr 2013 בית לחם (300), יום ו' 19.4.13, בוקר
Tue, 9 Apr 2013 מת"ק עציון, יום ג' 9.4.13, בוקר
Sat, 30 Mar 2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, שבת 30.3.13, בוקר
Thu, 21 Mar 2013 מת"ק עציון, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
Wed, 13 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, יום ד' 13.3.13, בוקר
Sun, 10 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 10.3.13, בוקר
Thu, 28 Feb 2013 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 28.2.13, בוקר
Thu, 14 Feb 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 14.2.13, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 17.1.13, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.1.13, בוקר
Tue, 25 Dec 2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
Sun, 23 Dec 2012 ביקור בכפרים כפר ת'לת', א-זאוויה, מסחה, יום א' 23.12.12, בוקר
Thu, 20 Dec 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 20.12.12, בוקר
Thu, 20 Dec 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 20.12.12, אחה"צ
Sun, 16 Dec 2012 ביקור בכפרים כפר צור וסניריה
Tue, 20 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
Thu, 8 Nov 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 8.11.12, אחה"צ
Mon, 29 Oct 2012 אל נשאש, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 29.10.12, בוקר
Thu, 25 Oct 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 25.10.12, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2012 קלנדיה, יום ב' 22.10.12, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 15.10.12, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 14.10.12, בוקר
Thu, 4 Oct 2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.10.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 חבלה, עזון, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
Sun, 23 Sep 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 23.9.12, בוקר
Thu, 20 Sep 2012 מת"ק עציון, יום ה' 20.9.12, בוקר
Thu, 30 Aug 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 30.8.12, אחה"צ
Thu, 14 Jun 2012 מת"ק עציון, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
Mon, 4 Jun 2012 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.6.12, בוקר
Thu, 31 May 2012 מת"ק עציון, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
Thu, 24 May 2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
Thu, 17 May 2012 מת"ק עציון, יום ה' 17.5.12, אחה"צ
Thu, 10 May 2012 מת"ק עציון, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
Thu, 29 Mar 2012 מת"ק עציון, יום ה' 29.3.12, אחה"צ
Tue, 20 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.3.12, בוקר
Tue, 6 Mar 2012 מת"ק עציון, יום ג' 6.3.12, אחה"צ
Tue, 21 Feb 2012 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 21.2.12, אחה"צ
Mon, 20 Feb 2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Halhul, Hebron, Nabi Yunis, Mon 20.2.12, Morning
Thu, 16 Feb 2012 ח'רבת א-תוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ה' 16.2.12, בוקר
Wed, 15 Feb 2012 מפגש בין חקלאים מכפר ג'מאל עם קציני המת"ק בתיווך מחסוםwatch יום ד' 15.2.2012
Mon, 6 Feb 2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Mon 6.2.12, Morning
Mon, 30 Jan 2012 מת"ק עציון, יום ב' 30.1.12, אחה"צ
Sun, 29 Jan 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 29.1.12, אחה"צ
Wed, 25 Jan 2012 ריחן, יום ד' 25.1.12, בוקר
Tue, 17 Jan 2012 מת"ק עציון, יום ג' 17.1.12, אחה"צ
Fri, 6 Jan 2012 בית לחם (300), יום ו' 6.1.12, בוקר
Thu, 5 Jan 2012 צומת חוסן, מת"ק עציון, נועמן, מחסום 300
Sun, 1 Jan 2012 קלנדיה, יום א' 1.1.12, אחה"צ
Sun, 18 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 18.12.11, אחה"צ
Thu, 15 Dec 2011 טייבה-רומנה, ריחן, שקד, יום ה' 15.12.11, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
Mon, 5 Dec 2011 מת"ק עציון, יום ב' 5.12.11, אחה"צ
Sun, 4 Dec 2011 מת"ק עציון, יום א' 4.12.11, אחה"צ
Wed, 30 Nov 2011 מת"ק עציון, יום ד' 30.11.11, אחה"צ
Mon, 28 Nov 2011 מת"ק עציון, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
Tue, 15 Nov 2011 מת"ק עציון, יום ג' 15.11.11, אחה"צ
Fri, 11 Nov 2011 בית לחם (300), יום ו' 11.11.11, בוקר
Thu, 10 Nov 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 10.11.11, אחה"צ
Thu, 3 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.11.11, בוקר
Mon, 31 Oct 2011 קלנדיה, יום ב' 31.10.11, אחה"צ
Mon, 31 Oct 2011 קלנדיה, יום ב' 31.10.11, בוקר
Wed, 26 Oct 2011 מת"ק עציון, יום ד' 26.10.11, אחה"צ
Mon, 24 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 24.10.11, בוקר
Thu, 6 Oct 2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.10.11, בוקר
Mon, 3 Oct 2011 מת"ק עציון, יום ב' 3.10.11, אחה"צ
Sun, 2 Oct 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.10.11, בוקר
Tue, 27 Sep 2011 קלנדיה, יום ג' 27.9.11, בוקר
Mon, 26 Sep 2011 קלנדיה, יום ב' 26.9.11, אחה"צ
Mon, 26 Sep 2011 מת"ק עציון, יום ב' 26.9.11, אחה"צ
Sun, 25 Sep 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Thu, 22 Sep 2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 22.9.11, בוקר
Tue, 20 Sep 2011 קלנדיה, יום ג' 20.9.11, בוקר
Tue, 13 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
Sun, 11 Sep 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 11.9.11, בוקר
Sun, 11 Sep 2011 קלנדיה, יום א' 11.9.11, בוקר
Sun, 11 Sep 2011 מת"ק עציון, יום א' 11.9.11, אחה"צ
Wed, 7 Sep 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 7.9.11, אחה"צ
Tue, 6 Sep 2011 ריחן, שקד, יום ג' 6.9.11, בוקר
Sun, 4 Sep 2011 אל ג'יב (גבעת זאב), קלנדיה, יום א' 4.9.11, אחה"צ
Tue, 30 Aug 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 30.8.11, בוקר
Mon, 29 Aug 2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 29.8.11, בוקר
Mon, 22 Aug 2011 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ה' 22.9.11, בוקר
Wed, 17 Aug 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 17.8.11, אחה"צ
Tue, 16 Aug 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 16.8.11, בוקר
Mon, 15 Aug 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.8.11, בוקר
Sun, 14 Aug 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 14.8.11, אחה"צ
Mon, 8 Aug 2011 בית אומר, בית לחם (300), בית עינון, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 8.8.11, בוקר
Mon, 8 Aug 2011 מת"ק עציון, יום ב' 8.8.11, אחה"צ
Sun, 24 Jul 2011 בית לחם (300), יום א' 24.7.11, בוקר
Mon, 27 Jun 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 27.6.11, בוקר
Tue, 21 Jun 2011 מת"ק עציון, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
Mon, 20 Jun 2011 מת"ק עציון, יום ב' 20.6.11, אחה"צ
Mon, 20 Jun 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 20.6.11, בוקר
Mon, 20 Jun 2011 קלנדיה, יום ב' 20.6.11, אחה"צ
Tue, 14 Jun 2011 מת"ק עציון, יום ג' 14.6.11, אחה"צ
Mon, 13 Jun 2011 קלנדיה, יום ב' 13.6.11, אחה"צ
Mon, 13 Jun 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.6.11, אחה"צ
Mon, 13 Jun 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.6.11, בוקר
Fri, 10 Jun 2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ו' 10.6.11, בוקר
Thu, 9 Jun 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 9.6.11, אחה"צ
Mon, 6 Jun 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.6.11, בוקר
Wed, 1 Jun 2011 קלנדיה, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
Mon, 30 May 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 30.5.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 25.5.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Tue, 24 May 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 24.5.11, אחה"צ
Mon, 23 May 2011 קלנדיה, יום ב' 23.5.11, אחה"צ
Fri, 20 May 2011 בית לחם (300), יום ו' 20.5.11, בוקר
Thu, 19 May 2011 בית לחם (300), יום ה' 19.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 19.5.11, בוקר
Tue, 17 May 2011 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 17.5.11, אחה"צ
Mon, 16 May 2011 מת"ק עציון, יום ב' 16.5.11, אחה"צ
Fri, 6 May 2011 קלנדיה, יום ו' 6.5.11, בוקר
Tue, 3 May 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 3.5.11, אחה"צ
Mon, 2 May 2011 קלנדיה, יום ב' 2.5.11, אחה"צ
Wed, 27 Apr 2011 קלנדיה, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
Tue, 26 Apr 2011 מת"ק עציון, יום ג' 26.4.11, אחה"צ
Thu, 14 Apr 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 14.4.11, אחה"צ
Tue, 12 Apr 2011 מת"ק עציון, יום ג' 12.4.11, אחה"צ
Tue, 5 Apr 2011 בית אומר, מת"ק עציון, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
Sun, 3 Apr 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 3.4.11, אחה"צ
Tue, 29 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
Tue, 22 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
Mon, 21 Mar 2011 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 21.3.11, בוקר
Sun, 20 Mar 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 20.3.11, אחה"צ
Sun, 20 Mar 2011 ג'למה, מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום א' 20.3.11, בוקר
Sun, 20 Mar 2011 ג'למה, מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום א' 20.3.11, בוקר
Sun, 20 Mar 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 20.3.11, בוקר
Wed, 16 Mar 2011 ריחן, שקד, יום ד' 16.3.11, בוקר
Tue, 15 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 15.3.11, אחה"צ
Mon, 14 Mar 2011 קלנדיה, יום ב' 14.3.11, אחה"צ
Fri, 11 Mar 2011 בית לחם (300), יום ו' 11.3.11, בוקר
Tue, 8 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 8.3.11, אחה"צ
Mon, 7 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ב' 7.3.11, אחה"צ
Thu, 3 Mar 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
Tue, 1 Mar 2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.3.11, אחה"צ
Mon, 28 Feb 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.2.11, בוקר
Tue, 15 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
Mon, 14 Feb 2011 מת"ק עציון, יום ב' 14.2.11, אחה"צ
Sun, 13 Feb 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 13.2.11, אחה"צ
Mon, 7 Feb 2011 קלנדיה, יום ב' 7 בפברואר 2011, אחה"צ
Mon, 7 Feb 2011 מת"ק עציון, יום ב' 7.2.11, אחה"צ
Mon, 7 Feb 2011 מחסום קלנדיה, יום ב' 7 בפברואר 2011, בוקר
Sun, 6 Feb 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 6.2.11, בוקר
Tue, 1 Feb 2011 בית לחם (300), יום ג' 1.2.11, בוקר
Tue, 1 Feb 2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
Mon, 31 Jan 2011 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 31.1.11, בוקר
Mon, 31 Jan 2011 קלנדיה, 31 בינואר 2011, אחה"צ
Mon, 31 Jan 2011 מת"ק עציון, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
Sun, 30 Jan 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 30.1.11, אחה"צ
Tue, 25 Jan 2011 מת"ק עציון, יום ג' 25.1.11, אחה"צ
Sun, 23 Jan 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
Tue, 11 Jan 2011 ריחן, שקד, יום ג' 11.1.11, בוקר
Mon, 10 Jan 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 10.1.11, בוקר
Sun, 9 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
Thu, 6 Jan 2011 מת"ק עציון, יום ה' 6.1.11, אחה"צ
Wed, 5 Jan 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 5.1.11, אחה"צ
Tue, 4 Jan 2011 בית לחם (300), יום ג' 4.1.11, בוקר
Tue, 4 Jan 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 4.1.11, אחה"צ
Sun, 2 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 2.1.11, בוקר
Tue, 28 Dec 2010 מת"ק עציון, יום ג' 28.12.10, אחה"צ
Mon, 27 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.12.10, בוקר
Mon, 27 Dec 2010 מת"ק עציון, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
Sun, 26 Dec 2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 26.12.10, אחה"צ
Sun, 26 Dec 2010 מת"ק עציון, יום א' 26.12.10, אחה"צ
Mon, 13 Dec 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 13.12.10, בוקר
Wed, 8 Dec 2010 חברון, יום ד' 8.12.10, בוקר
Wed, 8 Dec 2010 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 8.12.10, אחה"צ
Tue, 7 Dec 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 7.12.10, בוקר
Mon, 6 Dec 2010 קלנדיה, יום ב' 6.12.10, אחה"צ
Mon, 6 Dec 2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.12.10, בוקר
Mon, 6 Dec 2010 מת"ק עציון, יום ב' 6.12.10, אחה"צ
Sun, 5 Dec 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 5.12.10, אחה"צ
Tue, 30 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ג' 30.11.10, אחה"צ
Mon, 29 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 29.11.10, בוקר
Sun, 28 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 28.11.10, אחה"צ
Tue, 23 Nov 2010 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ג' 23.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 23.11.10, אחה"צ
Mon, 22 Nov 2010 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 21.11.10, בוקר
Wed, 10 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 10.11.10, בוקר
Tue, 9 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 9.11.10, בוקר
Tue, 9 Nov 2010 מת"ק עציון, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
Mon, 8 Nov 2010 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, יום ב' 8.11.10, בוקר
Tue, 2 Nov 2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
Mon, 25 Oct 2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 25.10.10, בוקר
Fri, 22 Oct 2010 קלנדיה, יום ו' 22.10.10, בוקר
Wed, 13 Oct 2010 אל נשאש, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 13.10.10, אחה"צ
Sat, 9 Oct 2010 ריחן, שקד, יום ש' 9.10.10, בוקר
Wed, 6 Oct 2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 6.10.10, אחה"צ
Sun, 3 Oct 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 3.10.10, אחה"צ
Fri, 24 Sep 2010 בית לחם, יום ו' 24.9.10, בוקר
Tue, 21 Sep 2010 מת"ק עציון, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
Wed, 15 Sep 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 15.9.10, בוקר
Tue, 14 Sep 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 14.9.10, אחה"צ
Mon, 13 Sep 2010 מת"ק עציון, יום ב' 13.9.10, אחה"צ
Tue, 7 Sep 2010 ביתר, מת"ק עציון, יום ג' 7.9.10, אחה"צ
Mon, 23 Aug 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.8.10, אחה"צ
Wed, 28 Jul 2010 קלנדיה, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
Mon, 19 Jul 2010 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 19.7.10, בוקר
Sun, 18 Jul 2010 ריחן, שקד, יום א' 18.7.10, אחה"צ
Sat, 10 Jul 2010 ריחן, שקד, יום ש' 10.7.10, בוקר
Tue, 6 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 6.7.10, בוקר
Wed, 30 Jun 2010 חברון, יום ד' 30.6.10, אחה"צ
Tue, 25 May 2010 קלנדיה, יום ג' 25.5.10, בוקר
Mon, 17 May 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
Sun, 9 May 2010 ריחן, שקד, יום א' 9.5.10, בוקר
Sat, 24 Apr 2010 ריחן, שקד, יום ש' 24.4.10, בוקר
Sun, 11 Apr 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.4.10, בוקר
Sat, 6 Mar 2010 ריחן, שקד, יום ש' 6.3.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Wed, 10 Feb 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Sat, 23 Jan 2010 קלנדיה, יום ש' 23.1.10, אחה"צ
Mon, 18 Jan 2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
Sun, 10 Jan 2010 קלנדיה, יום א' 10.1.10, בוקר
Mon, 28 Dec 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 28.12.09, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 עטרות, קלנדיה, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
Mon, 21 Dec 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.12.09, בוקר
Sun, 20 Dec 2009 קלנדיה, יום א' 20.12.09, אחה"צ
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 קלנדיה, יום ב' 14.12.09, בוקר
Sun, 6 Dec 2009 ריחן, שקד, יום א' 6.12.09, בוקר
Sat, 5 Dec 2009 ריחן, שקד, יום ש' 5.12.09, בוקר
Mon, 30 Nov 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 30.11.09, בוקר
Mon, 23 Nov 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.11.09, אחה"צ
Mon, 9 Nov 2009 קלנדיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 קלנדיה, יום א' 8.11.09, בוקר
Mon, 2 Nov 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
Sun, 25 Oct 2009 קלנדיה, יום א' 25.10.09, אחה"צ
Wed, 14 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
Tue, 13 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
Mon, 14 Sep 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.9.09, בוקר
Sun, 6 Sep 2009 מעבר אייל, יום א' 6.9.09, בוקר
Sun, 30 Aug 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Wed, 26 Aug 2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Mon, 24 Aug 2009 קלנדיה, יום ב' 24.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 24.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Thu, 20 Aug 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 20.8.09, אחה"צ
Wed, 19 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 19.8.09, בוקר
Mon, 17 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Mon, 17 Aug 2009 בית אומר, מת"ק עציון, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Mon, 17 Aug 2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 17.8.09, בוקר
Wed, 12 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 12.8.09, בוקר
Tue, 11 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
Mon, 10 Aug 2009 קלנדיה, יום ב' 10.8.09, אחה"צ
Wed, 5 Aug 2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
Sat, 1 Aug 2009 עטארה, קלנדיה, שבת 1.8.09, אחה"צ
Thu, 30 Jul 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
Sat, 25 Jul 2009 ריחן, שקד, יום ש' 25.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 קלנדיה, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Mon, 20 Jul 2009 קלנדיה, יום ב' 20.7.09, בוקר
Thu, 16 Jul 2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 16.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Wed, 8 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 8.7.09, אחה"צ
Sun, 5 Jul 2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 5.7.09, בוקר
Mon, 15 Jun 2009 עטרות, קלנדיה, Mon 15.6.09, Afternoon
Tue, 9 Jun 2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 9.6.09, בוקר
Sun, 7 Jun 2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
Wed, 20 May 2009 ריחן, שקד, יום ד' 20.5.09, בוקר
Sun, 17 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Sun, 17 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Thu, 14 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.5.09, בוקר
Sun, 3 May 2009 קלנדיה, יום א' 3.5.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 עזון עתמה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Mon, 6 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 6.4.09, בוקר
Mon, 30 Mar 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Mar 2009 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
Tue, 24 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Mar 2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
Wed, 11 Mar 2009 ריחן, שקד, יום ד' 11.3.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 24.2.09, בוקר
Thu, 19 Feb 2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום ה' 19.2.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 בית איבא, יום ג' 17.2.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 17.2.09, אחה"צ
Tue, 10 Feb 2009 בית איבא, יום ג' 10.2.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 חווארה, יום א' 8.2.09, אחה"צ
Mon, 2 Feb 2009 בית איבא, יום ב' 2.2.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית איבא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
Wed, 21 Jan 2009 בית איבא, יום ד' 21.1.09, בוקר
Tue, 20 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Wed, 14 Jan 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 14.1.09, בוקר
Tue, 13 Jan 2009 בית איבא, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
Thu, 8 Jan 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.1.09, אחה"צ
Mon, 5 Jan 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
Wed, 24 Dec 2008 בית איבא, יום ד' 24.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 בית איבא, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
Mon, 15 Dec 2008 חווארה, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Sun, 16 Nov 2008 בית איבא, יום א' 16.11.08, אחה"צ
Thu, 13 Nov 2008 בית איבא, יום ה' 13.11.08, אחה"צ
Tue, 11 Nov 2008 בית איבא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Mon, 10 Nov 2008 בית איבא, יום ב' 10.11.08, אחה"צ
Sun, 9 Nov 2008 בית איבא, יום א' 9.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 בית איבא, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Wed, 5 Nov 2008 בית איבא, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Tue, 4 Nov 2008 בית איבא, יום ג' 4.11.08, בוקר
Mon, 3 Nov 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 3.11.08, אחה"צ
Sun, 2 Nov 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 2.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, בוקר
Wed, 29 Oct 2008 בית איבא, יום ד' 29.10.08, אחה"צ
Tue, 28 Oct 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 28.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 27.10.08, בוקר
Sun, 26 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Sun, 26 Oct 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
Sat, 25 Oct 2008 בית לחם, יום ש' 25.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 חווארה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 22.10.08, בוקר
Tue, 21 Oct 2008 בית איבא, יום ג' 21.10.08, בוקר
Sun, 19 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 19.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
Wed, 15 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ד' 15.10.08, בוקר
Mon, 13 Oct 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 13.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
Wed, 1 Oct 2008 בית איבא, ענבתא, יום ד' 1.10.08, אחה"צ
Tue, 30 Sep 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.9.08, אחה"צ
Mon, 29 Sep 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ב' 29.9.08, בוקר
Thu, 25 Sep 2008 בית איבא, יום ה' 25.9.08, בוקר
Wed, 24 Sep 2008 בית איבא, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 24.9.08, בוקר
Tue, 23 Sep 2008 ריחן, שקד, יום ג' 23.9.08, בוקר
Tue, 23 Sep 2008 בית איבא, יום ג' 23.9.08, בוקר
Tue, 23 Sep 2008 בית איבא, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 בית איבא, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Wed, 17 Sep 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, בוקר
Wed, 17 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, אחה"צ
Wed, 17 Sep 2008 בית איבא, יום ד' 17.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 16.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית איבא, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Mon, 15 Sep 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 15.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
Tue, 9 Sep 2008 בית איבא, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Mon, 8 Sep 2008 בית איבא, יום ב' 8.9.08, אחה"צ
Mon, 8 Sep 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 8.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 7.9.08, אחה"צ
Thu, 4 Sep 2008 קלנדיה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 בית איבא, יום ד' 3.9.08, אחה"צ
Tue, 2 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 2.9.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Mon, 1 Sep 2008 בית איבא, יום ב' 1.9.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Wed, 27 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 27.8.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 26.8.08, בוקר
Tue, 26 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Mon, 25 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
Sat, 23 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 21.8.08, בוקר
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 21.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
Wed, 20 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ד' 20.8.08, בוקר
Tue, 19 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
Mon, 18 Aug 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 18.8.08, בוקר
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
Tue, 12 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 12.8.08, אחה"צ
Mon, 11 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 11.8.08, בוקר
Mon, 11 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 11.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Thu, 7 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 7.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 בית איבא, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
Wed, 6 Aug 2008 בית איבא, יום ד' 6.8.08, בוקר
Tue, 5 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 5.8.08, בוקר
Tue, 5 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 5.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Mon, 4 Aug 2008 בית איבא, יום ב' 4.8.08, בוקר
Thu, 31 Jul 2008 בית איבא, יום ה' 31.7.08, בוקר
Wed, 30 Jul 2008 בית איבא, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
Wed, 30 Jul 2008 קלנדיה, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
Wed, 30 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 30.7.08, בוקר
Tue, 29 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 29.7.08, בוקר
Tue, 29 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 29.7.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
Mon, 28 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Wed, 23 Jul 2008 בית איבא, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Wed, 23 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
Wed, 23 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
Tue, 22 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Mon, 21 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 20.7.08, אחה"צ
Thu, 17 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
Wed, 16 Jul 2008 בית איבא, יום ד' 16.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 בית איבא, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
Tue, 15 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 15.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית איבא, יום ב' 14.7.08, בוקר
Mon, 14 Jul 2008 בית איבא, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
Sun, 13 Jul 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 13.7.08, אחה"צ
Tue, 8 Jul 2008 בית איבא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sun, 6 Jul 2008 בית איבא, יום א' 6.7.08, אחה"צ
Thu, 3 Jul 2008 בית איבא, יום ה' 3.7.08, בוקר
Wed, 2 Jul 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
Mon, 30 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 30.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 בית איבא, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Sun, 29 Jun 2008 מת"ק עציון, יום א' 29.6.08, אחה"צ
Wed, 25 Jun 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 25.6.08, בוקר
Wed, 25 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, אחה"צ
Wed, 25 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, בוקר
Mon, 23 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 23.6.08, בוקר
Mon, 23 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 23.6.08, אחה"צ
Sun, 22 Jun 2008 בית איבא, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Wed, 18 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 18.6.08, בוקר
Wed, 18 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 18.6.08, אחה"צ
Tue, 17 Jun 2008 בית איבא, יום ג' 17.6.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 בית איבא, קלקיליה, יום ג' 17.6.08, אחה"צ
Mon, 16 Jun 2008 בית איבא, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 בית איבא, יום א' 15.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
Thu, 12 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, יום ד' 11.6.08, בוקר
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
Mon, 9 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 9.6.08, בוקר
Sun, 8 Jun 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), שבי שומרון, יום א' 8.6.08, אחה"צ
Thu, 5 Jun 2008 בית איבא, יום ה' 5.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 4.6.08, אחה"צ
Wed, 4 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 בית איבא, יום ג' 3.6.08, אחה"צ
Mon, 2 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 2.6.08, בוקר
Sun, 1 Jun 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 1.6.08, אחה"צ
Sun, 1 Jun 2008 בית איבא, יום א' 1.6.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 בית איבא, יום ה' 29.5.08, בוקר
Thu, 29 May 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 29.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 28.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 27.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 בית איבא, יום ב' 26.5.08, אחה"צ
Mon, 26 May 2008 בית איבא, יום ב' 26.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 בית איבא, יום א' 25.5.08, אחה"צ
Thu, 22 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
Wed, 21 May 2008 בית איבא, יום ד' 21.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 בית איבא, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
Sun, 18 May 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Sun, 18 May 2008 ענאתא, קלנדיה, יום א' 18.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 15.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, בוקר
Wed, 14 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 14.5.08, בוקר
Mon, 12 May 2008 בית איבא, יום ב' 12.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 א-ראם, ביר נבאלא, קלנדיה, יום א' 11.5.08, אחה"צ
Sun, 11 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 11.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 בית איבא, יום ד' 7.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ד' 7.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בית איבא, יום ב' 5.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 בית איבא, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
Sun, 4 May 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 4.5.08, אחה"צ
Thu, 1 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Wed, 30 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, בוקר
Mon, 28 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, אחה"צ
Mon, 28 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, בוקר
Thu, 24 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, בוקר
Wed, 23 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
Tue, 22 Apr 2008 בית איבא, יום ג' 22.4.08, בוקר
Mon, 21 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Sun, 20 Apr 2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.4.08, אחה"צ
Wed, 16 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 16.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 16.4.08, אחה"צ
Tue, 15 Apr 2008 בית איבא, יום ג' 15.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית איבא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Thu, 10 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 10.4.08, בוקר
Tue, 8 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
Thu, 3 Apr 2008 בית איבא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 תיאסיר, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Mon, 31 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 27.3.08, בוקר
Wed, 26 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.3.08, בוקר
Tue, 25 Mar 2008 בית איבא, יום ג' 25.3.08, אחה"צ
Mon, 24 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Mon, 24 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 24.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 20.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 בית איבא, יום ד' 19.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Tue, 18 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Mon, 17 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, בוקר
Sun, 9 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 9.3.08, אחה"צ
Fri, 7 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), יום ו' 7.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בית איבא, יום ד' 5.3.08, בוקר
Wed, 5 Mar 2008 בית איבא, עזון, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, בוקר
Tue, 4 Mar 2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, בוקר
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, יום ב' 3.3.08, בוקר
Sun, 2 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 בית איבא, יום ד' 27.2.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Tue, 26 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Mon, 25 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 בית איבא, יום א' 24.2.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 בית איבא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Sun, 17 Feb 2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 17.2.08, אחה"צ
Wed, 13 Feb 2008 בית איבא, יום ד' 13.2.08, אחה"צ
Tue, 12 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 12.2.08, אחה"צ
Sun, 10 Feb 2008 בית איבא, יום א' 10.2.08, אחה"צ
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
Fri, 8 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 8.2.08, בוקר
Thu, 7 Feb 2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Thu, 31 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), קלקיליה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Thu, 31 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 31.1.08, בוקר
Tue, 29 Jan 2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ג' 29.1.08, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 28.1.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 בית איבא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית איבא, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Sun, 20 Jan 2008 בית איבא, יום א' 20.1.08, בוקר
Thu, 17 Jan 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 א-ראם, ביר נבאלא, קלנדיה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
Thu, 10 Jan 2008 בית איבא, יום ה' 10.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 9.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 9.1.08, אחה"צ
Tue, 8 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 8.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, בוקר
Wed, 2 Jan 2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Wed, 2 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
Tue, 1 Jan 2008 בית איבא, יום ג' 1.1.08, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Wed, 26 Dec 2007 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 בית איבא, יום ג' 25.12.07, בוקר
Wed, 19 Dec 2007 קלנדיה, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Wed, 19 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Tue, 18 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.12.07, בוקר
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Sun, 16 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 16.12.07, בוקר
Wed, 5 Dec 2007 בית איבא, יום ד' 5.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 3.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.12.07, בוקר
Sun, 2 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.12.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 בית איבא, יום ד' 28.11.07, בוקר
Tue, 27 Nov 2007 בית איבא, יום ג' 27.11.07, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 19.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום א' 18.11.07, בוקר
Sun, 18 Nov 2007 א-ראם, עטרות, קלנדיה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
Thu, 15 Nov 2007 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.11.07, אחה"צ
Sun, 11 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Thu, 8 Nov 2007 סנסנה, יום ה' 8.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.11.07, בוקר
Mon, 5 Nov 2007 בית איבא, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 קלנדיה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
Wed, 24 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
Tue, 23 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 23.10.07, בוקר
Thu, 18 Oct 2007 בית פוריכ, יום ה' 18.10.07, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2007 בית איבא, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
Tue, 9 Oct 2007 ריחן, שקד, יום ג' 9.10.07, בוקר
Thu, 20 Sep 2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
Thu, 26 Jan 2006 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Mon, 31 Jan 2005 אל ח'דר, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס
Sun, 29 Feb 2004 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
Thu, 29 Jan 2004 בית לחם (300)
Thu, 22 Jan 2004 אבו דיס (הפשפש)
Thu, 1 Jan 2004 מת"ק חברון דוח ינואר 2004
Thu, 1 Jan 2004 אל ח'דר, מת"ק חברון שטח שיפוט ותיאור