Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כבישי אפרטהייד

Sun, 22 Aug 2021 סיור במחסומים ומובלעות בצפון ירושלים
Sun, 11 Jul 2021 בשכונות הפלסטיניות-ירושלמיות משלמים מיסים לעירייה ולא מקבלים שירותים כמתבקש
Thu, 7 May 2020 משמרת ראשונה בדרום הר חברון מאז שפרץ משבר הקורונה
Mon, 9 Sep 2019 גוש עציון: כפרים פלסטינים כלואים בשטחי התנחלויות
Wed, 7 Aug 2019 קבלאן ויתמא - אין מספיק מים. אין מספיק חשמל. לחקלאים גישה מוגבלת לאדמותיהם
Mon, 21 Jan 2019 התנחלות נגוהות: חלום יהודי למכירה - על אדמה פלסטינית
Tue, 18 Dec 2018 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, עינאבוס
Sun, 22 May 2016 יאסוף שביל צדדי לתחנת האוטובוס
Tue, 12 Apr 2016 חמרה (בקעות)הכניסות לכפרים חסומות בסלעים מזה כחודשיים
Wed, 30 Mar 2016
Sun, 27 Mar 2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
Wed, 2 Mar 2016 קבלאן: קשיי תנועה וחסימות כבשים בגלל מתיחות
Sun, 3 Jan 2016 מחסומי חווארה ובית פוריכ, יאסוף, איסכאכא, אבו פלאח
Thu, 8 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
Sun, 11 May 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 14 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 13 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 25 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 3 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Sun, 2 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 17 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 10 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 20 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Mon, 13 Jan 2014 חברון
Mon, 6 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 10 Dec 2013 חברון
Sun, 8 Dec 2013 דרום הר חברון, חברון
Sun, 28 Jul 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 28.7.13, בוקר
Wed, 24 Jul 2013 חברון, תרקומיא, יום ד' 24.7.13, בוקר
Sun, 7 Jul 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 7.7.13, בוקר
Tue, 25 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 25.6.13, בוקר
Mon, 24 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 24.6.13, בוקר
Tue, 18 Jun 2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
Mon, 27 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 27.5.13, בוקר
Thu, 23 May 2013 חברון, יום ה' 23.5.13, בוקר
Sun, 19 May 2013 חברון, תרקומיא, יום א' 19.5.13, בוקר
Sun, 12 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 12.5.13, בוקר
Sun, 5 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 5.5.13, בוקר
Thu, 2 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, אחה"צ
Sun, 14 Apr 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 14.4.13, בוקר
Wed, 20 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 20.3.13, בוקר
Mon, 18 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 18.3.13, בוקר
Sun, 10 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 10.3.13, בוקר
Wed, 27 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
Tue, 12 Feb 2013 עזון, יום ג' 12.02.13, בוקר
Mon, 4 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 4.2.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
Mon, 21 Jan 2013 סיור בכפרים: שעב אל מראר, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 21.1.13, בוקר
Tue, 8 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 8.1.13, בוקר
Sun, 2 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, יום א' 2.12.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 2.10.12, בוקר
Mon, 24 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 24.9.12, בוקר
Thu, 23 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
Mon, 30 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 30.7.12, בוקר
Thu, 19 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 19.7.12, בוקר
Mon, 4 Jun 2012 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.6.12, בוקר
Mon, 28 May 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 28.5.12, בוקר
Wed, 23 May 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 23.5.12, בוקר
Mon, 21 May 2012 חברון, יום ב' 21.5.12, בוקר
Tue, 24 Apr 2012 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ג' 24.4.12, בוקר
Mon, 16 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 16.4.12, בוקר
Sun, 15 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 16.4.12, בוקר
Thu, 29 Mar 2012 הריסות בתים בבקעת הירדן, יום ה' 29.3.2012
Tue, 20 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.3.12, בוקר
Thu, 16 Feb 2012 ח'רבת א-תוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ה' 16.2.12, בוקר
Mon, 30 Jan 2012 חברון, יום ב' 30.1.12, בוקר
Mon, 9 Jan 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 9.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 סיור בכפרים: א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 4.1.12, בוקר
Mon, 2 Jan 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 2.1.12, בוקר
Tue, 20 Dec 2011 סיור בכפרים: בני נעים, אום פאקרה, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.12.11, בוקר
Mon, 19 Dec 2011 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, יום ב' 19.12.11, בוקר
Mon, 12 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 5.12.11, בוקר
Sun, 4 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 4.12.11, בוקר
Sun, 27 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 27.11.11, בוקר
Thu, 17 Nov 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 17.11.2011, בוקר
Wed, 16 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ד' 16.11.11, בוקר
Tue, 15 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 15.11.11, בוקר
Sun, 16 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום א' 16.10.11, בוקר
Tue, 11 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 11.10.11, בוקר
Mon, 10 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 10.10.11, בוקר
Wed, 5 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 5.10.11, בוקר
Tue, 4 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 4.10.11, בוקר
Tue, 27 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 27.9.11, בוקר
Sun, 25 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 25.9.11, בוקר
Wed, 14 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 14.9.11, בוקר
Mon, 15 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 15.8.11, אחה"צ
Tue, 19 Jul 2011 ביקור בכפרים: חירבת טוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ג' 19.7.11, בוקר
Thu, 30 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 30.6.11, אחה"צ
Tue, 28 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 28.6.11, בוקר
Wed, 22 Jun 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 22.6.11, אחה"צ
Thu, 16 Jun 2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה' 16.6.11, בוקר
Tue, 17 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 17.5.11, בוקר
Tue, 26 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 26.4.11, בוקר
Tue, 12 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), שלישי, 12.4.11, בוקר
Wed, 9 Mar 2011 קלנדיה, כביש 443, הכפרים, גבעת זאב, יום ד' 9.3.2011 אחה"צ
Fri, 18 Feb 2011 חברון, סיור עם עיתונאי Ynet, יום ו' 18.2.11, בוקר
Wed, 16 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 16.2.11, בוקר
Mon, 14 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 14.2.11, בוקר
Tue, 8 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 8.2.11, בוקר
Mon, 7 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 7.2.11, בוקר
Thu, 27 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.1.11, בוקר
Wed, 19 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 19.1.11, בוקר
Tue, 18 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 18.1.11, בוקר
Mon, 17 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 17.1.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 דרום הר חברון, הכפר הבדואי דקייקה, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 13.1.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
Wed, 12 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 12.1.11, בוקר
Sun, 9 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 9.1.11, בוקר
Wed, 5 Jan 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 5.1.11, אחה"צ
Mon, 27 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.12.10, בוקר
Sun, 26 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 26.12.10, בוקר
Thu, 23 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 23.12.10, בוקר
Tue, 21 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 21.12.10, בוקר
Mon, 20 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 20.12.10, בוקר
Mon, 13 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 13.12.10, בוקר
Tue, 7 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 7.12.10, בוקר
Tue, 30 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 30.11.10, בוקר
Mon, 29 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 29.11.10, בוקר
Sun, 28 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, יום א' 28.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 23.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 21.11.10, בוקר
Sun, 14 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 14.11.10, בוקר
Tue, 9 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 9.11.10, בוקר
Mon, 8 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 8.11.10, בוקר
Sun, 7 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 7.11.10, בוקר
Tue, 2 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 2.11.10, בוקר
Sun, 31 Oct 2010 נעלין (קרית ספר), עטארה, קלנדיה, יום א' 31.10.10, אחה"צ
Thu, 28 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר) יום ה' 28.10.10, בוקר
Mon, 25 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום יום ב' 25.10.10, בוקר
Sun, 24 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 24.10.10, בוקר
Tue, 19 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 18 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 18.10.10, בוקר
Thu, 14 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.10.10, בוקר
Mon, 11 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 11.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון
Thu, 7 Oct 2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Thu, 7 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Sun, 3 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 3.10.10, בוקר
Thu, 16 Sep 2010 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון
Wed, 15 Sep 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 15.9.10, בוקר
Thu, 2 Sep 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 2.9.10, בוקר
Thu, 2 Sep 2010 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.9.10, אחה"צ
Wed, 1 Sep 2010 ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 1.9.10, אחה"צ
Mon, 30 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 30.8.10, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 19.8.10, אחה"צ
Tue, 3 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 3.8.10, בוקר
Tue, 20 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 20.7.10, בוקר
Sun, 18 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, יום א' 18.7.10, בוקר
Tue, 6 Jul 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 6.7.10, בוקר
Sun, 27 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.6.10, בוקר
Mon, 21 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 21.6.10, בוקר
Tue, 15 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 15.6.10, בוקר
Mon, 14 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 14.6.10, בוקר
Mon, 14 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
Wed, 9 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
Tue, 8 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 8.6.10, בוקר
Tue, 1 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.6.10, בוקר
Wed, 26 May 2010 סנסנה, יום ד' 26.5.10, בוקר
Mon, 24 May 2010 חברון, תרקומיא, יום ב' 24.5.10, בוקר
Mon, 17 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 17.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 16.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 10.5.10, בוקר
Sun, 2 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 2.5.10, בוקר
Thu, 29 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 בידו, מחסום רמות, יום ד' 21.4.10, אחה"צ
Sun, 18 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 18.4.10, בוקר
Thu, 15 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 15.4.10, בוקר
Tue, 13 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 13.4.10, בוקר
Sun, 11 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 11.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 7.4.10, בוקר
Tue, 16 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 16.3.10, בוקר
Sun, 14 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.3.10, בוקר
Sun, 7 Mar 2010 דרום הר חברון, יום א' 7.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 4.3.10, בוקר
Tue, 2 Mar 2010 חווארה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Tue, 2 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Tue, 23 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.2.10, בוקר
Wed, 17 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Tue, 16 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.2.10, בוקר
Tue, 9 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 7.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Mon, 1 Feb 2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 1.2.10, בוקר
Wed, 27 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.1.10, בוקר
Thu, 21 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
Sun, 17 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 17.1.10, בוקר
Thu, 14 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.1.10, בוקר
Wed, 13 Jan 2010 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 13.1.10, אחה"צ
Tue, 12 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 12.1.10, בוקר
Wed, 6 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 6.1.10, בוקר
Tue, 5 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 5.1.10, בוקר
Mon, 4 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 30 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 30.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 15.12.09, בוקר
Sun, 6 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Thu, 3 Dec 2009 קלנדיה, יום ה' 3.12.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 25.11.09, בוקר
Wed, 18 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Tue, 17 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 17.11.09, בוקר
Sun, 15 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.11.09, בוקר
Wed, 11 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 11.11.09, בוקר
Tue, 10 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 10.11.09, בוקר
תסתכלו עליהם ותראו אותנו
Sun, 25 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.10.09, בוקר
Thu, 15 Oct 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Wed, 14 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
Thu, 1 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.10.09, אחה"צ
Thu, 10 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.9.09, בוקר
Tue, 8 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 8.9.09, בוקר
Tue, 1 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.9.09, בוקר
Thu, 27 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 27.8.09, בוקר
Sat, 15 Aug 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.8.09, בוקר
Wed, 5 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
Tue, 4 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 4.8.09, בוקר
Tue, 4 Aug 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
Wed, 29 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 29.7.09, בוקר
Sun, 26 Jul 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, קלקיליה, יום א' 26.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 14.7.09, בוקר
Tue, 7 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 7.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.6.09, בוקר
Mon, 29 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 29.6.09, בוקר
Wed, 24 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 24.6.09, בוקר
Tue, 23 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.6.09, בוקר
Fri, 19 Jun 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 19.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 18.6.09, בוקר
Thu, 18 Jun 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
Tue, 16 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה
Mon, 15 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 15.6.09, בוקר
Fri, 12 Jun 2009 דרום הר חברון, סנסנה, יום ו' 12.6.09, בוקר
Wed, 10 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 10.6.09, בוקר
Tue, 9 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 9.6.09, בוקר
Thu, 4 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 4.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.6.09, בוקר
Thu, 28 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 28.5.09, בוקר
Wed, 27 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.5.09, בוקר
Wed, 20 May 2009 עזון עתמה, יום ד' 20.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Mon, 18 May 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.5.09, בוקר
Wed, 6 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 6.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.5.09, בוקר
Fri, 1 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.5.09, בוקר
Mon, 27 Apr 2009 חברון, תרקומיא, יום ב' 27.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Sun, 19 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום א' 19.4.09, אחה"צ
Sun, 12 Apr 2009 דיר שאראף (חביות), יום א' 12.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 6.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 5.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Tue, 31 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 31.3.09, בוקר
Mon, 30 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 30.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Sat, 7 Mar 2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 7.3.09, בוקר
Thu, 5 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 5.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 חווארה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
Mon, 2 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 25.2.09, בוקר
Tue, 24 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 24.2.09, בוקר
Thu, 19 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.2.09, אחה"צ
Wed, 18 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 18.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.2.09, בוקר
Sat, 14 Feb 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 14.2.09, אחה"צ
Wed, 11 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 11.2.09, בוקר
Wed, 4 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 4.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה
Wed, 24 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 24.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.12.08, בוקר
Sat, 20 Dec 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 15 Dec 2008 דרום הר חברון, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Thu, 11 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 11.12.08, בוקר
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Tue, 9 Dec 2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
Thu, 4 Dec 2008 חווארה, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
Mon, 1 Dec 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 27.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 27.11.08, בוקר
Tue, 25 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 25.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 18.11.08, בוקר
Tue, 11 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Sun, 9 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 4.11.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 28.10.08, בוקר
Sun, 26 Oct 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 26.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 חווארה, יום ד' 22.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 22.10.08, בוקר
Tue, 7 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 7.10.08, בוקר
Thu, 2 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 2.10.08, בוקר
Fri, 26 Sep 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ו' 26.9.08, אחה"צ
Thu, 25 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 24.9.08, בוקר
Tue, 23 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.9.08, בוקר
Sun, 21 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
Thu, 18 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 18.9.08, בוקר
Tue, 16 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 16.9.08, בוקר
Mon, 15 Sep 2008 בית איבא, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Thu, 11 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 11.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 חווארה, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
Wed, 10 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 9.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 4.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 3.9.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 27.8.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 27.8.08, בוקר
Sun, 17 Aug 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 17.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 14.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 14.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 10.8.08, בוקר
Fri, 8 Aug 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 8.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 7.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Wed, 30 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום א' 27.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 27.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 24.7.08, בוקר
Tue, 22 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.7.08, בוקר
Mon, 21 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 21.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 17.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא
Sun, 13 Jul 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 13.7.08, אחה"צ
Tue, 8 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sat, 5 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ש' 5.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 3.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 3.7.08, בוקר
Tue, 1 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.7.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 29.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 24 Jun 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Sat, 21 Jun 2008 בית פוריכ, ג'בע (ליל), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 21.6.08, בוקר
Thu, 19 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.6.08, בוקר
Sun, 8 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 8.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.6.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.5.08, בוקר
Tue, 27 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 27.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 22.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
Thu, 15 May 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 15.5.08, בוקר
Sun, 11 May 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 11.5.08, אחה"צ
Sun, 11 May 2008 ביר נבאלא, ענאתא, קלנדיה, יום א' 11.5.08, בוקר
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Tue, 6 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.5.08, בוקר
Mon, 28 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sat, 26 Apr 2008 חווארה, יום ש' 26.4.08, אחה"צ
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 17.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 15.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 14.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.4.08, בוקר
Sat, 5 Apr 2008 דרום הר חברון, יום ש' 5.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 30.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 26.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 24.3.08, בוקר
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.3.08, בוקר
Fri, 21 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 21.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 20.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Tue, 18 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 18.3.08, בוקר
Sun, 16 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
Tue, 11 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Sun, 9 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 9.3.08, בוקר
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Wed, 5 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, בוקר
Wed, 5 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Mon, 3 Mar 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Sun, 2 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 2.3.08, בוקר
Sun, 2 Mar 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 28.2.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Sat, 23 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ש' 23.2.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 ביר נבאלא, עטרה, יום ה' 21.2.08, בוקר
Wed, 20 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Wed, 6 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
Tue, 5 Feb 2008 מכבים (בית סירה), יום ג' 5.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sun, 3 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 3.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 31.1.08, בוקר
Mon, 28 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 28.1.08, בוקר
Sun, 27 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.1.08, בוקר
Wed, 23 Jan 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.1.08, בוקר
Tue, 22 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.1.08, בוקר
Sat, 19 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 19.1.08, בוקר
מלחמת צה"ל ברועי צאן
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Wed, 16 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 חברון, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Sun, 13 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 13.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 9.1.08, בוקר
Tue, 8 Jan 2008 חברון, יום ג' 8.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Sun, 6 Jan 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 6.1.08, בוקר
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.1.08, בוקר
Tue, 1 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 1.1.08, בוקר
Sat, 29 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Sun, 23 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
Sat, 15 Dec 2007 חווארה, יום ש' 15.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.12.07, בוקר
Tue, 11 Dec 2007 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
Mon, 10 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.12.07, בוקר
Sun, 9 Dec 2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 4.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 3.12.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 27.11.07, בוקר
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 20.11.07, בוקר
חברון - "אפרטהייד מושלם" בתל רומיידה.
Mon, 19 Nov 2007 שבי שומרון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Sun, 18 Nov 2007 חברון, סנסנה, יום א' 18.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.10.07, בוקר
Tue, 16 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 16.10.07, בוקר
Sun, 7 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
Tue, 15 May 2007 מחסום חווארה: כל אחד פה נהיה לי רופא