Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חומות וחסימות

Wed, 22 Jun 2022 מחסום עאנין: לפתוח בזמן? לא בראש של החיילים
Thu, 26 May 2022 חווארה - דגל פלסטין או : עונשה של עיירה פלסטינית גאה
Sun, 11 Jul 2021 בשכונות הפלסטיניות-ירושלמיות משלמים מיסים לעירייה ולא מקבלים שירותים כמתבקש
Wed, 16 Jun 2021 עזון מכותרת - ענישה קולקטיבית
Wed, 11 Nov 2020 בית איג'זא, הר אדר תרגיל בחומות, חסימות וסיפוח
Wed, 25 Aug 2004 מבט מנגד 2004 במחסומים
Sun, 16 Aug 2020 נבי סמואל - כפר בכלוב שקוף
Wed, 1 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 25 Dec 2019 חברון: פלסטיני יוצא מביתו ולא יודע כמה מחסומים מחכים לו
Thu, 3 Oct 2019 דרום הר חברון: הפילבוקס במרכז הכפר חורסא - השתגעתם??
Fri, 12 Apr 2019 בקעת הירדן: שניים אוחזים בבקעה, זה אומר שלי, זה אומר הכל שלנו
Sun, 7 Apr 2019 הכניסה לעזון עדיין חסומה
Wed, 3 Apr 2019 הכניסה הראשית לעזון חסומה בבטונדות
Sun, 24 Mar 2019 חארס - לבעלי העסקים אין אפשרות לפרוק סחורה ולבעלי הבתים נחסמה הדרך לביתם.
Wed, 6 Feb 2019 מחסומי הצפון: למה אנחנו מתחרות עם החיילים בדרך למחסום טייבה/רומנה
Tue, 8 Jan 2019 מרדה, איסכאכא וקבלאן: מיים בצימצום, מניעת גישה למטעים
Wed, 2 Jan 2019 סימיה. בית הספר אינו מפריע לביטחון, אבל שוב הרסו. ובחברון: ״אם אתה מוסלמי אתה לא יכול לעבור פה״
Sun, 16 Dec 2018 קלנדיה - מבעירים צמיגים
Tue, 11 Dec 2018 דרום הר חברון: הריסות בסימיה ופילבוקס בחורסה
Sun, 21 Oct 2018 דרום הר חברון, ח'ורסא, מחסום אל מרכז הכפר
Wed, 28 Jun 2017 חסימת הכביש לרמאדין - לפחות 3 פעמים ביום
Thu, 6 Apr 2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
Sun, 9 Apr 2017 ברטעה-ריחן
Wed, 30 Nov 2016 דיר ניזאם
Tue, 22 Nov 2016 אבו פארדא, פרעתא
Sun, 20 Nov 2016 מחסום חבלה (1393)
Wed, 16 Nov 2016 חבלה
Wed, 7 Sep 2016 חארס, חווארה
Thu, 8 Sep 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חווארה, מאדאמא, מחסום חבלה (1393)
Tue, 26 Jul 2016 ג'וריש, דומא
Thu, 5 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Tue, 26 Apr 2016 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת'
Wed, 30 Mar 2016
Wed, 2 Mar 2016 קבלאן: קשיי תנועה וחסימות כבשים בגלל מתיחות
Tue, 15 Dec 2015 א-לובן אל-גרביה, שער חקלאי סגור בעאבוד, כפר א-דיכ.
Mon, 7 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 12 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Sun, 1 Feb 2015 א-ראם, קלנדיה
Mon, 26 Jan 2015 דיר איסתיא, אימתין
Sun, 25 Jan 2015 מעבר אייל, עזון
Sun, 11 Jan 2015 סיור שטח
Sat, 27 Dec 2014 סיור תמיכה בכפר דיר איסתיא בעקבות חסימת הכביש הראשי אל הכפר
Tue, 2 Sep 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 24 Aug 2014 חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 17 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת'
Mon, 4 Aug 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 7 Jul 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 6 Jul 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 1 Jul 2014 דרום הר חברון
Thu, 26 Jun 2014 חברון
Mon, 23 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
Sun, 1 Jun 2014 ג'וריש, קוסרא, מג'דל, זעתרה (צומת תפוח)
Tue, 27 May 2014 קלנדיה
Thu, 1 May 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 28 Apr 2014 הילדה מאום-תובה הותקפה על ידי מתנחלים בדרכה לבית הספר
Mon, 14 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 13 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 25 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון
Wed, 12 Mar 2014 דרום הר חברון
Tue, 4 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון
Tue, 25 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 10 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 4 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון
Sun, 2 Feb 2014 מחסום זעתרה/צומת תפוח, ג'וריש
Tue, 21 Jan 2014 חברון
Mon, 20 Jan 2014 חבלה, מעבר אייל, עזון עתמה
Mon, 6 Jan 2014 דרום הר חברון, חברון
Thu, 26 Dec 2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
Mon, 2 Dec 2013 זיתא, עזבת אלטביב, קירה
Tue, 1 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
Thu, 29 Aug 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.8.13, בוקר
Tue, 25 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 25.6.13, בוקר
Fri, 14 Jun 2013 סגר על ג'יוס עזון, יום ו' 14.6.13, אחה"צ
Tue, 4 Jun 2013 חברון, יום ג' 4.6.13, בוקר
Sun, 12 May 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 12.5.13, בוקר
Sun, 14 Apr 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 14.4.13, בוקר
Sat, 13 Apr 2013 דוח סיור של מחסוםווטש במרכז הגדה שבת 13.04.2013
Mon, 18 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 18.3.13, בוקר
Wed, 27 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
Thu, 7 Feb 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 7.2.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
Wed, 23 Jan 2013 סיור בכפרים: אום פאקרא, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 23.1.13, בוקר
Sun, 20 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, יום א' 20.1.13, אחה"צ
Tue, 8 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 8.1.13, בוקר
Mon, 31 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 31.12.12, בוקר
Tue, 18 Dec 2012 חברון, יום ג' 18.12.12, בוקר
Wed, 12 Dec 2012 קלנדיה, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2012 סיור בכפרים: דראט, סוסיא, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 26.11.12, בוקר
Wed, 21 Nov 2012 קלנדיה, יום ד' 21.11.12, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2012 דרום הר חברון, צומת הכבשים, יום ג' 30.10.12, בוקר
Mon, 24 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 24.9.12, בוקר
Thu, 20 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 20.9.12, בוקר
Tue, 11 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.9.12, בוקר
Tue, 4 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 4.9.12, בוקר
Mon, 3 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 3.9.12, בוקר
Tue, 28 Aug 2012 אל ג'יב (גבעת זאב), ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
Tue, 14 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 14.8.12, בוקר
Tue, 12 Jun 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 12.6.12, בוקר
Mon, 4 Jun 2012 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 4.6.12, בוקר
Mon, 28 May 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 28.5.12, בוקר
Wed, 23 May 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 23.5.12, בוקר
Wed, 2 May 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 2.5.12, בוקר
Mon, 30 Apr 2012 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 30.4.12, אחה"צ
Tue, 24 Apr 2012 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ג' 24.4.12, בוקר
Mon, 23 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 23.4.12, בוקר
Tue, 17 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 17.4.12, בוקר
Mon, 16 Apr 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 16.4.12, בוקר
Mon, 2 Apr 2012 חברון, יום ב' 2.4.12, בוקר
Sat, 24 Mar 2012 ענבתא, ראמין, שבת 24.3.12, בוקר
Tue, 20 Mar 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.3.12, בוקר
Mon, 19 Mar 2012 חברון, יום ב' 19.3.12, בוקר
Mon, 27 Feb 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.2.12, בוקר
Mon, 20 Feb 2012 חברון, יום ב' 20.2.12, בוקר
Thu, 16 Feb 2012 ח'רבת א-תוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ה' 16.2.12, בוקר
Mon, 13 Feb 2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 13.2.12, אחה"צ
Mon, 9 Jan 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 9.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 סיור בכפרים: א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 4.1.12, בוקר
Tue, 3 Jan 2012 סיור בכפרים: חרבת א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 3.1.12, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, יום ה' 22.12.11, בוקר
Tue, 20 Dec 2011 סיור בכפרים: בני נעים, אום פאקרה, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.12.11, בוקר
Mon, 19 Dec 2011 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, יום ב' 19.12.11, בוקר
Mon, 12 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 5.12.11, בוקר
Sun, 4 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 4.12.11, בוקר
Mon, 28 Nov 2011 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 28.11.11, בוקר
Sun, 27 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 27.11.11, בוקר
Tue, 15 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 15.11.11, בוקר
Tue, 8 Nov 2011 מחסום סלפית, כביש 60 דרומה, כביש 458, התנחלויות ומאחזים 'גוש שילה', יום ג' 8.11.11, אחה"צ
Wed, 26 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 26.10.11, בוקר
Mon, 24 Oct 2011 חבלה, ג'יוס, צומת ג'ית, שופא, אירתח יום ב' 24.10.2011 משמרת צהרים.
Sun, 16 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום א' 16.10.11, בוקר
Tue, 11 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 11.10.11, בוקר
Mon, 10 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 10.10.11, בוקר
Wed, 5 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 5.10.11, בוקר
Sun, 18 Sep 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 18.9.11, בוקר
Sun, 28 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, יום א' 28.8.11, בוקר
Fri, 26 Aug 2011 קלנדיה, יום ו' 26.8.11, אחה"צ
Mon, 15 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 15.8.11, אחה"צ
Thu, 4 Aug 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 4.8.11, בוקר
Mon, 30 May 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עיזבת טאביב, יום ב' 30.5.11, אחה"צ
Wed, 25 May 2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Tue, 24 May 2011 חבלה, עיזבת טביב, חווארה, יום ג' 24.5.11, אחה"צ
Wed, 18 May 2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 18.5.11, בוקר
Tue, 17 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 17.5.11, בוקר
Sun, 8 May 2011 דוח על הזדהותינו עם תושבי עיזבת טאביב (בין הכבישים) 8.5.11
Tue, 12 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), שלישי, 12.4.11, בוקר
Sun, 10 Apr 2011 דרום הר חברון, חברון, יום א' 10.4.11, בוקר
Wed, 9 Mar 2011 קלנדיה, כביש 443, הכפרים, גבעת זאב, יום ד' 9.3.2011 אחה"צ
Fri, 18 Feb 2011 חברון, סיור עם עיתונאי Ynet, יום ו' 18.2.11, בוקר
Wed, 16 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ד' 16.2.11, בוקר
Tue, 8 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 8.2.11, בוקר
Mon, 7 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 7.2.11, בוקר
Mon, 7 Feb 2011 מחסום קלנדיה, יום ב' 7 בפברואר 2011, בוקר
Sun, 6 Feb 2011 קלנדיה, יום ראשון ה - 6 בפברואר 2011, משמרת אחה"צ
Wed, 2 Feb 2011 קלנדיה, יום ד' 2.2.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 27.1.11, בוקר
Sun, 16 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 16.1.11, אחה"צ
Thu, 13 Jan 2011 דרום הר חברון, הכפר הבדואי דקייקה, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ה' 13.1.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 13.1.11, בוקר
Thu, 13 Jan 2011 ענבתא, רמין יום ה' 13.1.11, בוקר
Sun, 9 Jan 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 9.1.11, בוקר
Wed, 5 Jan 2011 חבלה, חווארה, זיתא ג'מעין, כיף אלחארס,
Tue, 21 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 21.12.10, בוקר
Mon, 20 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 20.12.10, בוקר
Mon, 13 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 13.12.10, בוקר
Wed, 8 Dec 2010 חברון, יום ד' 8.12.10, בוקר
Tue, 7 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 7.12.10, בוקר
Tue, 30 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 30.11.10, בוקר
Mon, 29 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 29.11.10, בוקר
Sun, 28 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, יום א' 28.11.10, בוקר
Tue, 23 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 23.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 21.11.10, בוקר
Sun, 14 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 14.11.10, בוקר
Tue, 9 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 9.11.10, בוקר
Mon, 8 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 8.11.10, בוקר
Sun, 7 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 7.11.10, בוקר
Sun, 7 Nov 2010 קלנדיה, יום א' 7.11.10, אחה"צ
אם התרנגול הוא השופט בפני מי יתלונן גרגר החיטה? (פתגם פלסטיני)
Tue, 2 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 2.11.10, בוקר
Mon, 1 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום יום ב' 1.11.10, בוקר
Sun, 31 Oct 2010 נעלין (קרית ספר), עטארה, קלנדיה, יום א' 31.10.10, אחה"צ
Thu, 28 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר) יום ה' 28.10.10, בוקר
Mon, 25 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום יום ב' 25.10.10, בוקר
Sun, 24 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 24.10.10, בוקר
Tue, 19 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 18 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 18.10.10, בוקר
Sun, 17 Oct 2010 ג'בע (ליל), גבעת זאב, קלנדיה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
Thu, 14 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.10.10, בוקר
Wed, 13 Oct 2010 קלנדיה, יום ד' 13.10.10, אחה"צ
Mon, 11 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 11.10.10, בוקר
Sun, 10 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון
Fri, 8 Oct 2010 קלנדיה, יום ו' 8.10.10, בוקר
Thu, 7 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 7.10.10, בוקר
Wed, 6 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 6.10.10, בוקר
Sun, 3 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 3.10.10, בוקר
Mon, 20 Sep 2010 בית יתיר ומעבר מיתר
Sun, 19 Sep 2010 בית יתיר, דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 19.9.10, בוקר
Thu, 16 Sep 2010 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון
Wed, 15 Sep 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 15.9.10, בוקר
Thu, 2 Sep 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 2.9.10, בוקר
Mon, 30 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 30.8.10, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ה' 19.8.10, בוקר
Wed, 4 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
Tue, 3 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 3.8.10, בוקר
Mon, 28 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 28.6.10, בוקר
Sun, 27 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.6.10, בוקר
Wed, 16 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 16.6.10, אחה"צ
Mon, 14 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 14.6.10, בוקר
Wed, 9 Jun 2010 ג'ית, חבלה, עזון, Wed 9.6.10, Afternoon
Wed, 9 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
Tue, 8 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 8.6.10, בוקר
Tue, 8 Jun 2010 יום ג' 8.6.10, אחה"צ
Sun, 6 Jun 2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
Tue, 1 Jun 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.6.10, בוקר
Wed, 26 May 2010 סנסנה, יום ד' 26.5.10, בוקר
Mon, 24 May 2010 חברון, תרקומיא, יום ב' 24.5.10, בוקר
Sun, 23 May 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.5.10, אחה"צ
Wed, 19 May 2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
Mon, 17 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 17.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 16.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.5.10, בוקר
Wed, 12 May 2010 נעלין (קרית ספר), קלנדיה, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
Wed, 5 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 5.5.10, בוקר
Sun, 2 May 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 2.5.10, בוקר
Thu, 29 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.4.10, בוקר
Sun, 25 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.4.10, בוקר
Thu, 22 Apr 2010 חברון, תרקומיא, יום ה' 22.4.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 בידו, מחסום רמות, יום ד' 21.4.10, אחה"צ
Sun, 18 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 18.4.10, בוקר
Thu, 15 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 15.4.10, בוקר
Thu, 15 Apr 2010 מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
Wed, 14 Apr 2010 יום ד' 14.4.10, אחה"צ
Wed, 7 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 7.4.10, בוקר
Sun, 21 Mar 2010 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 21.3.10, אחה"צ
Wed, 17 Mar 2010 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
Sun, 14 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.3.10, בוקר
Tue, 9 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.3.10, בוקר
Sun, 7 Mar 2010 דרום הר חברון, יום א' 7.3.10, בוקר
Thu, 4 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 4.3.10, בוקר
Wed, 3 Mar 2010 קלנדיה, יום ד' 3.3.10, אחה"צ
Tue, 23 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.2.10, בוקר
Tue, 23 Feb 2010 חווארה, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
Wed, 17 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 17.2.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 15.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.2.10, בוקר
Tue, 9 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 9.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 7.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Thu, 28 Jan 2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.1.10, אחה"צ
Wed, 27 Jan 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.1.10, בוקר
Wed, 13 Jan 2010 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 13.1.10, אחה"צ
Sun, 10 Jan 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.1.10, אחה"צ
Tue, 29 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 29.12.09, בוקר
Sun, 27 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
Sun, 13 Dec 2009 קלנדיה, יום א' 13.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Sun, 6 Dec 2009 בורין (יצהר), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
Thu, 3 Dec 2009 תיאסיר, יום ה' 3.12.09, בוקר
Thu, 3 Dec 2009 קלנדיה, יום ה' 3.12.09, אחה"צ
Wed, 25 Nov 2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
Thu, 19 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 19.11.09, בוקר
Thu, 19 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 19.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 א-ראם, נעלין (קרית ספר), קלנדיה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Mon, 9 Nov 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
Mon, 9 Nov 2009 בית אומר, בית לחם, חווארה, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.11.09, בוקר
Tue, 20 Oct 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Wed, 14 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
Mon, 12 Oct 2009 קלנדיה, יום ב' 12.10.09, אחה"צ
סדר מוכרח להיות
Tue, 29 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 29.9.09, בוקר
Tue, 22 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 22.9.09, בוקר
Mon, 21 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 21.9.09, בוקר
Fri, 18 Sep 2009 קלנדיה, יום ו' 18.9.09, בוקר
Mon, 14 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 14.9.09, בוקר
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Thu, 10 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום ה' 10.9.09, בוקר
Mon, 7 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 7.9.09, בוקר
Thu, 3 Sep 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
Wed, 2 Sep 2009 קלנדיה, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
Tue, 1 Sep 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.9.09, בוקר
Tue, 1 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
Sun, 30 Aug 2009 קלנדיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Wed, 26 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Mon, 24 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 24.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Sun, 23 Aug 2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Sat, 1 Aug 2009 עטארה, קלנדיה, שבת 1.8.09, אחה"צ
Wed, 29 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 29.7.09, בוקר
Tue, 21 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.7.09, בוקר
Thu, 16 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 16.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 15.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 14.7.09, בוקר
Tue, 7 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 7.7.09, בוקר
Wed, 1 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.6.09, בוקר
Mon, 29 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 29.6.09, בוקר
Wed, 24 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 24.6.09, בוקר
Tue, 23 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.6.09, בוקר
Sun, 21 Jun 2009 חווארה, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 21.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 דיר שאראף (חביות), יום א' 14.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Wed, 10 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 10.6.09, בוקר
Tue, 9 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 9.6.09, בוקר
Mon, 8 Jun 2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 8.6.09, בוקר
Sun, 7 Jun 2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
Thu, 4 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 4.6.09, בוקר
Tue, 2 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 2.6.09, בוקר
Thu, 28 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 28.5.09, בוקר
Wed, 27 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.5.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 19.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Tue, 12 May 2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Mon, 11 May 2009 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 11.5.09, אחה"צ
Sun, 10 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 10.5.09, בוקר
Sun, 10 May 2009 א-ראם, קלנדיה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.5.09, בוקר
לעבודה ולמלאכה - מלחמת הקיום של עם כבוש
Thu, 30 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 30.4.09, בוקר
Tue, 28 Apr 2009 דרום הר חברון, יום ג' 28.4.09, בוקר
Tue, 28 Apr 2009 עזון עתמה, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 חברון, תרקומיא, יום ב' 27.4.09, אחה"צ
Mon, 27 Apr 2009 ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.4.09, בוקר
Mon, 20 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ב' 20.4.09, אחה"צ
Wed, 15 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
Mon, 13 Apr 2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.4.09, בוקר
Sun, 12 Apr 2009 בית איבא, ג'ית, עזון, יום א' 12.4.09, בוקר
Mon, 6 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 6.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 5.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Mon, 30 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 30.3.09, בוקר
Sun, 29 Mar 2009 ג'ית, עזון, קלקיליה, יום א' 29.3.09, בוקר
Thu, 26 Mar 2009 עזון, עזון עתמה, קלקיליה, יום ה' 26.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
Tue, 24 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
Mon, 23 Mar 2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.3.09, בוקר
Thu, 19 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 5.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.3.09, בוקר
Mon, 2 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 2.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 25.2.09, בוקר
Wed, 18 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 18.2.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.2.09, בוקר
Wed, 11 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 11.2.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Sun, 8 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, יום א' 8.2.09, בוקר
Wed, 4 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 4.2.09, בוקר
Tue, 3 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה
Mon, 19 Jan 2009 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
Sun, 4 Jan 2009 ענאתא, קלנדיה, Sun 4.1.09, Morning
Wed, 24 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 24.12.08, בוקר
Tue, 23 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.12.08, בוקר
Tue, 16 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 15 Dec 2008 דרום הר חברון, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
Thu, 11 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 11.12.08, בוקר
Thu, 4 Dec 2008 בית איבא, יום ה' 4.12.08, בוקר
Mon, 1 Dec 2008 בית איבא, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Sun, 30 Nov 2008 בית איבא, עזון, יום א' 30.11.08, בוקר
Sun, 30 Nov 2008 עזון, ענבתא, יום א' 30.11.08, בוקר
Thu, 27 Nov 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
Thu, 27 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 27.11.08, בוקר
Tue, 25 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 25.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 18.11.08, בוקר
Tue, 11 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Wed, 5 Nov 2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
Tue, 4 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 4.11.08, בוקר
Mon, 3 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 3.11.08, בוקר
Mon, 3 Nov 2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 30.10.08, בוקר
Thu, 30 Oct 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Tue, 28 Oct 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 בית איבא, עזון, יום ג' 28.10.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 28.10.08, בוקר
Mon, 27 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 27.10.08, אחה"צ
Sun, 26 Oct 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 26.10.08, בוקר
Thu, 23 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
Wed, 22 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 22.10.08, בוקר
Mon, 20 Oct 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.10.08, בוקר
Mon, 20 Oct 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 20.10.08, אחה"צ
Sun, 19 Oct 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
Thu, 16 Oct 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 16.10.08, בוקר
Tue, 7 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 7.10.08, בוקר
Sun, 5 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 5.10.08, בוקר
Fri, 26 Sep 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ו' 26.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 24.9.08, בוקר
Mon, 22 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
Thu, 18 Sep 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 16.9.08, בוקר
Thu, 11 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 11.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 9.9.08, בוקר
Sun, 7 Sep 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 7.9.08, אחה"צ
Sun, 7 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 7.9.08, בוקר
Thu, 4 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 4.9.08, בוקר
Wed, 3 Sep 2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 3.9.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 27.8.08, בוקר
Mon, 25 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Thu, 21 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 21.8.08, בוקר
Mon, 18 Aug 2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 18.8.08, בוקר
Mon, 18 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 17.8.08, בוקר
Thu, 14 Aug 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 14.8.08, בוקר
Tue, 12 Aug 2008 בית איבא, יום ג' 12.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 10.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 7.8.08, בוקר
Mon, 4 Aug 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 א-ראם, ענאתא, קלנדיה, יום א' 27.7.08, בוקר
Sun, 27 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 27.7.08, בוקר
Thu, 24 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 24.7.08, בוקר
Tue, 22 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.7.08, בוקר
Mon, 21 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 21.7.08, בוקר
Thu, 17 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 17.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא
Mon, 14 Jul 2008 עטרות, קלנדיה, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
Sun, 13 Jul 2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 13.7.08, אחה"צ
Thu, 10 Jul 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
Tue, 8 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Sat, 5 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ש' 5.7.08, בוקר
Thu, 3 Jul 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 3.7.08, בוקר
Tue, 1 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 30.6.08, בוקר
Sun, 29 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 29.6.08, בוקר
Thu, 26 Jun 2008 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 22 Jun 2008 בית איבא, יום א' 22.6.08, אחה"צ
Sun, 15 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Wed, 11 Jun 2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
Thu, 29 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.5.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 28.5.08, אחה"צ
Tue, 27 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 27.5.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.5.08, בוקר
Thu, 22 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 22.5.08, בוקר
Wed, 21 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 בית איבא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
Mon, 19 May 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Thu, 15 May 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 15.5.08, בוקר
Thu, 8 May 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
Thu, 8 May 2008 בורין (יצהר), בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, בוקר
Tue, 6 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.5.08, בוקר
Mon, 5 May 2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.5.08, בוקר
Wed, 30 Apr 2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
Mon, 28 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 28.4.08, בוקר
Sun, 27 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 27.4.08, אחה"צ
Sat, 26 Apr 2008 חווארה, יום ש' 26.4.08, אחה"צ
Thu, 24 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
Wed, 23 Apr 2008 סילואן, יום ד' 23.4.08, בוקר
Mon, 21 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Mon, 21 Apr 2008 חברון, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 17.4.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
Thu, 17 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 17.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
Mon, 14 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Fri, 11 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 אייל, בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
Mon, 7 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.4.08, בוקר
Mon, 7 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ב' 7.4.08, בוקר
Thu, 3 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
Wed, 2 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
Tue, 1 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.4.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 30.3.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 30.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 27.3.08, בוקר
Thu, 27 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 26 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 26.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Mon, 24 Mar 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Sun, 23 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.3.08, בוקר
Thu, 20 Mar 2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
Thu, 20 Mar 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 20.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 בית איבא, יום ד' 19.3.08, בוקר
Wed, 19 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Tue, 18 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 18.3.08, בוקר
Tue, 18 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 18.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 13.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
Wed, 12 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, בוקר
Wed, 12 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
Tue, 11 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 11.3.08, בוקר
Mon, 10 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Mon, 10 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
Thu, 6 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, בוקר
Wed, 5 Mar 2008 בית איבא, עזון, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
Tue, 4 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, בוקר
Sun, 2 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 2.3.08, בוקר
Thu, 28 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 28.2.08, בוקר
Wed, 27 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 27.2.08, אחה"צ
Wed, 27 Feb 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.2.08, בוקר
Tue, 26 Feb 2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.2.08, בוקר
Mon, 25 Feb 2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Sun, 24 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
Sat, 23 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ש' 23.2.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Wed, 20 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
Mon, 18 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
Thu, 14 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Thu, 14 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
Wed, 13 Feb 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 בית איבא, יום ג' 12.2.08, אחה"צ
Tue, 12 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Mon, 11 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
Mon, 11 Feb 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, שבי שומרון, יום ב' 11.2.08, בוקר
Sun, 10 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 10.2.08, בוקר
Sat, 9 Feb 2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
Sat, 2 Feb 2008 בית לחם, שיח' סעד, יום ש' 2.2.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
Thu, 31 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 31.1.08, בוקר
Thu, 31 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 31.1.08, בוקר
Wed, 23 Jan 2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.1.08, בוקר
Tue, 22 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.1.08, בוקר
Mon, 21 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
Thu, 17 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
Tue, 15 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 15.1.08, בוקר
Tue, 15 Jan 2008 חברון, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
Sun, 6 Jan 2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
Sat, 29 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.12.07, בוקר
Tue, 25 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Thu, 13 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 12.12.07, בוקר
Thu, 6 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
Wed, 5 Dec 2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, בוקר
Wed, 5 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.12.07, בוקר
Wed, 5 Dec 2007 אל ג'בעה, נועמן, תרקומיא, יום ד' 5.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 4.12.07, בוקר
Mon, 3 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, קלקיליה, יום ב' 3.12.07, בוקר
Sun, 2 Dec 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
Sun, 2 Dec 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.12.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2007 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 עזון, קלקיליה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 ג'ית, עזון, ענבתא, יום ב' 26.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
Sun, 25 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
Thu, 22 Nov 2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ה' 22.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Wed, 21 Nov 2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
Tue, 20 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
Wed, 14 Nov 2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ד' 14.11.07, אחה"צ
Tue, 13 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, יום ג' 13.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
Wed, 7 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
Tue, 6 Nov 2007 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.11.07, בוקר
Sun, 4 Nov 2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 4.11.07, אחה"צ
Sun, 4 Nov 2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום א' 4.11.07, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 29.10.07, בוקר
Sun, 28 Oct 2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
Sun, 14 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Sun, 7 Oct 2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 7.10.07, אחה"צ
Tue, 18 Jul 2006 בית איבא, ג'ית, חווארה, יום ג' 18.7.06, אחה"צ
Fri, 29 Apr 2005 אבו דיס (הפשפש)
Thu, 15 Jan 2004 אבו דיס (הפשפש)
Wed, 14 Jan 2004 אבו דיס (הפשפש), קלנדיה
Tue, 13 Jan 2004 אבו דיס (הפשפש)
Mon, 12 Jan 2004 אבו דיס (הפשפש)
Sun, 11 Jan 2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)