מחסום ג'יוס מערב 965 | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס מערב 965