מחסום קלקיליה החדש | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום קלקיליה החדש