Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ביתא

Wed, 16 Mar 2022 ביתא: הפלסטינים מפגינים והצבא הורס. שוב
Wed, 2 Mar 2022 בורין וביתא סובלים מהטרור היהודי ומצה"ל
Thu, 30 Dec 2021 ביתא: "אין דבר כזה ישראל. אין! רק פלסטין"
Thu, 16 Dec 2021 ביתא: "לא נוותר גם אם לא תיוותר נפש חיה"
Sun, 20 Jun 2021 ביתא אל פוקא והמאחז הבלתי חוקי אביתר
Sun, 1 Mar 2020 ביתא - ראיון עם ראש העיר לאחר האירוע האלים ב- 28 בפברואר 2020
Thu, 18 May 2017 הפגנה אלימה בחווארה.
Thu, 7 May 2015 בורין (יצהר), ביתא, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון
Thu, 4 Sep 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 13 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 13.10.13, בוקר
Sat, 14 Jan 2012 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, ענבתא, שבת 14.1.12, בוקר
ביתא
Sun, 6 Nov 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום א' 6.11.11, בוקר
Mon, 17 Nov 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, בוקר
Mon, 1 Sep 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.9.08, אחה"צ
Sun, 13 Apr 2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
Wed, 9 Apr 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, בוקר
Mon, 24 Mar 2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
Thu, 21 Feb 2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
Thu, 25 Jan 2007 בית פוריק לסגור כפר בלילה. למה? כי אפשר... אפילו שאסור.