מחסום הר שמואל | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום הר שמואל