מחנה פליטים קלנדיה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחנה פליטים קלנדיה